Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   Llicenciatura en Cičncies de l'Activitat Física i l'Esport. Pla 2005    Any acadèmic


Més informació

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2018-19
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2018-19

Curs: 4
  • Tipus: TRONCAL
Curs: 5
  • Tipus: TRONCAL
  • Tipus: OBLIGATŇRIA
  • Tipus: OPTATIVA
Sense curs