Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Pla 2005    Any acadèmic


Més informació

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2017-18
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2017-18

Curs: 4
  • Tipus: TRONCAL
Curs: 5
  • Tipus: TRONCAL
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DIRECCIÓ TÈCNICA I PLANIFICACIÓ EN ENTITATS PÚBLIQUES I ESPORT ESCOLAR (10304) (#) (*) 22,5
PRÀCTICUM A ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT (10306) (#) (*) 012
PRÀCTICUM B ACTIVITAT FÍSICA I SALUT (10307) (#) (*) 012
PRÀCTICUM C GESTIÓ, RECREACIÓ I OCI ESPORTIU (10308) (#) (*) 012
PRÀCTICUM D ESPECIALITZACIÓ ESPORTIVA (10309) (#) (*) 012
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DRET ESPORTIU (10312) (#) (*) 2,52
ESPORTS DEL MAR (10311) (#) (*) 1,53
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ APLICADES A L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (10310) (#) (*) 1,53
  • Tipus: OPTATIVA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
ALIMENTACIÓ, SALUT I ESPORT (10327) (#) (*) 31,5
BASES DE MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ (10325) (#) (*) 2,52
CONTROL DE QUALITAT EN LA GESTIÓ D'EMPRESES D'ESPORT/OCI (10339) (#) (*) 2,52
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS EN EMPRESES I ENTITATS ESPORTIVES (10337) (#) (*) 2,52
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA D'EMPRESES I ENTITATS ESPORTIVES (10336) (#) (*) 2,52
ECONOMIA, ÈTICA I POLÍTIQUES DE LES ORGANITZACIONS D'ESPORT/OCI (10340) (#) (*) 2,52
ESPORTS COL·LECTIUS I (10342) (#) (*) 22,5
ESPORTS COL·LECTIUS II (10343) (#) (*) 22,5
ESPORTS INDIVIDUALS I (10344) (#) (*) 22,5
ESPORTS INDIVIDUALS II (10345) (#) (*) 22,5
ESTRATÈGIES I GESTIÓ D'EMPRESES DE TURISME ESPORTIU (10338) (#) (*) 2,52
EXERCICIS FÍSICS PER A LA MILLORA, MANTENIMENT I RECUPERACIÓ FISICA (10319) (#) (*) 22,5
EXPRESSIÓ CORPORAL, DANSA I BALL MODERN (10314) (#) (*) 22,5
FARMACOLOGIA I ACTIVITAT FÍSICA (10324) (#) (*) 3,51
FISIOLOGIA CLÍNICA DE L'EXERCICI (10322) (#) (*) 3,51
FISIOPATOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (10323) (#) (*) 3,51
FONAMENTS DE LA TÀCTICA ESPORTIVA (10329) (#) (*) 22,5
INTEGRACIÓ I INCLUSIÓ DE LES PERSONES AMB NECESSITATS EDUC. ESPECIALS A TRAVÉS DE L'ACTIVITAT FÍSICA (10320) (#) (*) 22,5
JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS I ACTIVITATS FISICOESPORTIVES AMB MATERIAL ALTERNATIU (10328) (#) (*) 22,5
JOCS POPULARS I TRADICIONALS (10333) (#) (*) 22,5
JUDO I LA SEUA DIDÀCTICA (10349) (#) (*) 22,5
LA COMPETICIÓ ESPORTIVA EN ELS JOVES (10316) (#) (*) 22,5
LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL EN LES ORGANITZACIONS D'ESPORT/OCI (10341) (#) (*) 2,52
L'ENSENYAMENT DELS VALORS EN L'ACTIVITAT FÍSICA I ELS ESPORTS (10326) (#) (*) 31,5
MÈTODES DE LA INICIACIÓ ESPORTIVA (10313) (#) (*) 22,5
MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN LES CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (10318) (#) (*) 22,5
ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA AL CENTRE ESCOLAR (10335) (#) (*) 22,5
PILOTA VALENCIANA I LA SEUA DIDÀCTICA (10347) (#) (*) 22,5
PRIMERS AUXILIS (10332) (#) (*) 31,5
PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT (10330) (#) (*) 2,52
PSICOLOGIA DEL RENDIMENT ESPORTIU (10317) (#) (*) 22,5
PSICOLOGIA, SALUT I PRÀCTICA ESPORTIVA (10331) (#) (*) 2,52
PSICOMOTRICITAT RÍTMICA EN L'ACTIVITAT FÍSICA (10334) (#) (*) 13,5
REM I LA SEUA DIDÀCTICA (10348) (#) (*) 22,5
TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC I ORIENTACIÓ EN ELS TRASTORNS FÍSICS I DE LA SALUT (10321) (#) (*) 22,5
TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC (10315) (#) (*) 22,5
VÒLEI PLATJA I (10351) (#) (*) 22,5
VÒLEI PLATJA II (10352) (#) (*) 22,5
Sense curs