Universitat d´Alacant / Universidad de Alicante
   Llicenciatura en Economia - pla 2001    Any acadèmic


Més informació

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2017-18
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2017-18

Curs: 1
 • Tipus: TRONCAL
  Puedes consultar la normativa y plazos de extinción de este Plan de Estudios, + info
 • Tipus: OBLIGATÒRIA

Curs: 2
 • Tipus: TRONCAL

 • Tipus: OBLIGATÒRIA

Curs: 3
 • Tipus: TRONCAL

Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
ECONOMETRIA I (8983) (#) (*) 3,52,5
ECONOMETRIA II (8989) (#) (*) 3,52,5
POLÍTIQUES INTRUMENTALS I (8984) (#) (*) 33
 • Tipus: OBLIGATÒRIA

Curs: 4
 • Tipus: TRONCAL

Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
POLÍTIQUES INSTRUMENTALS II (8997) (#) (*) 33
 • Tipus: OBLIGATÒRIA

 • Tipus: OPTATIVA

Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
ECONOMIA REGIONAL I URBANA (9026) (#) (*) 33
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (9005) (#) (*) 3,52,5
Sense curs
 • Tipus: OPTATIVA
Cicle Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
2ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (9005) (#) (*) 3,52,5