Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001    Any acadèmic


Més informació

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2018-19
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2018-19

Curs: 1
 • Tipus: TRONCAL
  Puedes consultar la normativa y plazos de extinción de este Plan de Estudios, + info
 • Tipus: OBLIGATÒRIA

Curs: 2
 • Tipus: TRONCAL

 • Tipus: OBLIGATÒRIA

Curs: 3
 • Tipus: TRONCAL

 • Tipus: OBLIGATÒRIA

Curs: 4
 • Tipus: TRONCAL

 • Tipus: OBLIGATÒRIA

 • Tipus: OPTATIVA

Sense curs