Universitat d´Alacant / Universidad de Alicante
   Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001    Any acadèmic


Més informació

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2017-18
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2017-18

Curs: 1
 • Tipus: TRONCAL
  Puedes consultar la normativa y plazos de extinción de este Plan de Estudios, + info
 • Tipus: OBLIGATÒRIA

Curs: 2
 • Tipus: TRONCAL

 • Tipus: OBLIGATÒRIA

Curs: 3
 • Tipus: TRONCAL

 • Tipus: OBLIGATÒRIA

Curs: 4
 • Tipus: TRONCAL

 • Tipus: OBLIGATÒRIA

 • Tipus: OPTATIVA

Sense curs