Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   Diplomatura en Gestió i Administració Pública - pla 1997    Any acadèmic


Més informació

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2018-19
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2018-19

Curs: 1
  • Tipus: TRONCAL
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Curs: 2
  • Tipus: TRONCAL
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Curs: 3
  • Tipus: TRONCAL
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Sense curs