Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   Enginyeria Química - pla 1999    Any acadèmic


Més informació

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2018-19
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2018-19

Curs: 1
 • Tipus: TRONCAL
 • Tipus: OBLIGATÒRIA
Curs: 2
 • Tipus: TRONCAL
 • Tipus: OBLIGATÒRIA
Curs: 3
 • Tipus: TRONCAL
 • Tipus: OBLIGATÒRIA
Curs: 4
 • Tipus: TRONCAL
 • Tipus: OBLIGATÒRIA
Curs: 5
 • Tipus: TRONCAL
 • Tipus: OBLIGATÒRIA
  L`ASSIGNATURA "PROJECTE (TREBALL FI DE CARRERA)", CÓDIG 7352, ANUAL, ÉS TUTORADA, PER LA QUAL COSA L`ALUMNE HAURÁ DE BUSCAR UN TUTOR PER A L`ESMENTADA ASSIGNATURA. L`ALUMNE TÉ FINS EL 30 D`ABRIL PER A MATRICULAR-SE.
Sense curs
 • Tipus: OPTATIVA
  ES RECORDA ELS ALUMNES QUE LES ÚNIQUES ORIENTACIONS QUE S`OFERTEN SÓN POLIMERS I MEDIAMBIENTAL. PER TANT, LES ASSIGNATURES OPTATIVES OFERTADES DINS D`ALTRES ORIENTACIONS HAN DE CONSIDERAR-SE COM A FORA D`ITINERARI