Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   Diplomatura en Turisme - pla 2000    Any acadèmic


Més informació

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2018-19
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2018-19

Curs: 1
  • Tipus: TRONCAL
  • Tipus: OBLIGATRIA
Curs: 2
  • Tipus: TRONCAL
  • Tipus: OBLIGATRIA
Curs: 3
  • Tipus: TRONCAL
  • Tipus: OBLIGATRIA
Sense curs
  • Tipus: OPTATIVA