UA
   DISSENY I PROGRAMACIÓ AVANÇADA D'APLICACIONS    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9193Descripció
Crdts. Teor.2,25APLICACIONS DISTRIBUÏDES. APLICACIONS D'INTERNET. SISTEMES OBERTS. OBJECTES DISTRIBUÏTS. CLIENT / SERVIDOR.
Crdts. Pract.2,25
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICSLLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS2,252,25


Estudis en què s'imparteix
Enginyeria en Informàtica - pla 2001


Prerequisitos
PROGRAMACIÓ I ESTRUCTURES DE DADES


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 18
2 21
TOTAL 39
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 25/05/2012 X 09:00 10:30 EP/S-11P
  2 01/02/2012 25/05/2012 X 15:30 17:00 A2/0D26
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 1 01/02/2012 25/05/2012 L 12:00 13:30 0016P2007
  2 01/02/2012 25/05/2012 L 13:30 15:00 0016P2007
  3 01/02/2012 25/05/2012 L 15:30 17:00 0016P2006
  4 01/02/2012 25/05/2012 L 17:00 18:30 0016P2006
  5 01/02/2012 25/05/2012 L 18:30 20:00 0016P2006
  6 01/02/2012 25/05/2012 L 20:00 21:30 0016P2006
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
1: GRUPO Prácticas de DPAA - CAS
2: GRUPO Prácticas de DPAA - CAS
3: GRUPO Prácticas de DPAA - CAS
4: GRUPO Prácticas de DPAA - CAS
5: GRUPO Prácticas de DPAA - CAS
6: GRUPO Prácticas de DPAA - CAS


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de A fins a M
2 2do. T CAS des de N fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Utilizar herramientas actuales para el diseño y programación de aplicaciones. Involucrar al alumno en un desarrollo de una aplicación software real.


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)

Tema 0. Presentación de la asignatura
Tema 1. Introducción a la plataforma .net
Tema 2. Programación en C#
Tema 3. Desarrollo de aplicaciones windows
Tema 4. Diseño de interfaces de usuario
Tema 5. Ado.net : Acceso desconectado a Bases de Datos modo conectado
Tema 6. Ado.net : Acceso desconectado a Bases de Datos modo desconectado
Tema 7. Diseño para el acceso a datos
Tema 8. Introducción al desarrollo de aplicaciones Web
Tema 9. Modelo de objetos de ASP.NET.
Tema 10. Introducción a AJAX.Enllaç al programa
Professor/a responsable
GARRIGOS FERNANDEZ , IRENE


Metodologia docent (2011-12)
Classes teòriques i pràctiques
Los alumnos realizarán las prácticas en grupos de 6. Se seleccionará el turno en el que desean realizar las prácticas a través de la web de la EPS www.eps.ua.es


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Laboratoris
Las prácticas consistirán en el desarrollo de aplicaciones windows y web.
Herramienta utilizada: Visual Studio.net Modelo de Prácticas
1) Ejercicios de autoestudio
2) Examen de Laboratorio Consiste en realizar un pequeño programa utilziando la herramienta de desarrollo .net.
3) Práctica en grupo La práctica se evaluará en base al seguimiento del trabajo de la práctica, una presentación en clase de la misma y finalmente el producto entregado.


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA COMPARTIDA DE 9193, 9291 Y 94031GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE
2GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE
PRÁCTICAS CON ORDENADOR COMPARTIDA DE 9193, 9291 Y 94031Llopis Pascual, Fernando Enrique
2Llopis Pascual, Fernando Enrique
3ESPUIG MORA, FRANCISCO JOSÉ
4ESPUIG MORA, FRANCISCO JOSÉ
5ESPUIG MORA, FRANCISCO JOSÉ
6ESPUIG MORA, FRANCISCO JOSÉ
Enllaços relacionats
http://es.gotdotnet.com/quickstart/aspplus/
http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718325
http://www.asp.net
http://www.asp.net/ajax/ajaxcontroltoolkit/samples/
http://www.csharp-station.com/Tutorial.aspx
http://www.deitel.com/
http://www.elguille.info/
http://www.elrincondelprogramador.com
http://www.microsoft.com/downloads/Browse.aspx?displaylang=es&productID=C0037913-9E11-4A2D-8FD1-0BA441296CBC
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/uni.net/


Bibliografia

Aprenda ya Microsoft ADO .NET
Autors:RIORDAN, Rebecca M.
Edició:Aravaca (Madrid) : McGraw-Hill/Interamericana de España, 2002.
ISBN:84-481-3639-X
Recomanat per: GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Aprendiendo ASP.NET en 21 lecciones avanzadas
Autors:Chris Payne ; traducción A. David Garza Marín
Edició:Naucalpan.
ISBN:970-26-0340-4
Recomanat per: GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE
LLOPIS PASCUAL, FERNANDO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

ASP. NET 2: programación avanzada
Autors:DuPont, Norman
Edició:Barcelona : Inforbook`s, 2007.
ISBN:978-84-96097-87-2
Recomanat per: GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

ASP.NET : manual de referencia
Autors:Matthew MacDonald ; traducción, José Antonio Bautista Montejo
Edició:Madrid : McGraw-Hill, D.L.2002.
ISBN:84-481-3709-4 (cartoné)
Recomanat per: GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

C++ how to program
Autors:DEITEL, Harvey M. ; DEITEL, Paul J.
Edició:Upper Saddle River : Prentice Hall, 2005.
ISBN:0-13-185757-6
Recomanat per: LLOPIS PASCUAL, FERNANDO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

MCAD/MCSD self-paced training kit: developing Windows-based applications with Microsoft Visual Basic .NET and Visual C# .NET
Autors:STOECKER, Matthew A.
Edició:Redmont : Microsoft Press, 2003.
ISBN:0-7356-1926-3
Recomanat per: LLOPIS PASCUAL, FERNANDO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Microsoft ADO.NET 2.0 : Step by Step
Autors:RIORDAN, Rebecca M.
Edició:Redmond : Microsoft Press, 2006.
ISBN:978-0-7356-2164-0
Recomanat per: LLOPIS PASCUAL, FERNANDO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Microsoft Office Project 2003 : paso a paso
Autors:CHATFIELD, Carl; JOHNSON, Timothy
Edició:Madrid : McGraw-Hill, 2004.
ISBN:84-481-4061-3
Recomanat per: GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Microsoft Visual Basic .NET : guía de migración y actualización
Autors:BÜHLER, Erich R.
Edició:Madrid : Osborne McGraw-Hill, 2002.
ISBN:84-481-3271-8
Recomanat per: GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Profesional C#
Autors:ROBINSON, Simon...[et al.]
Edició:Madrid : Danipress-Danysoft Internacional, 2002.
ISBN:84-932-7202-7
Recomanat per: GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Professional ASP.NET 3.5 AJAX
Autors:EVJEN, Bill, [Et al.]
Edició:West Sussex (Reino Unido) : John Wiley & Sons.
ISBN:978-0-470-39217-1
Recomanat per: GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Professional C#, 2nd ed.
Autors:Simon Robinsons ... [et al.]
Edició:Birmingham : Wrox Press, cop. 2002.
ISBN:1-861007-04-3
Recomanat per: GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Programación con Visual Studio .NET
Autors:Francisco Charte Ojeda,Jorge Serrano Pérez
Edició:Madrid : Anaya Multimedia, D.L.2002.
ISBN:84-415-1376-7
Recomanat per: GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Programación en Microsoft Windows con C#
Autors:Charles Petzold ; traducción José Joaquín Cañadas Martínez, Francisco Gabriel Guil Reyes, Carmen Martínez Cruz ; revisión técnica Alfonso Bosch
Edició:Madrid [etc.] : McGraw-Hill, cop.2002.
ISBN:84-481-3698-5
Recomanat per: GARRIGOS FERNANDEZ, IRENE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B203
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 14/11/2011 15:00 18:00 A2/0A12 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 12/06/2012 09:00 12:00 A3/0010
A3/0006
A3/0008
-
Període extraordinari de juliol -1 18/07/2012 08:30 11:30 EP/0-23G
EP/S-02M
-
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Avaluació contínua, examen final

La nota final de la asignatura se obtendrá valorando
Practica de Laboratorio(40%)
Examen de Laboratorio (20%)
Examen de Teoría (40%)

Requisitos para cálculo de la media
Nota Teoría >=5
Examen práctico >= 5
Práctica de Laboratorio>=5
Los grupos/alumnos que presenten las mejores prácticas estarán exentos de realizar el examen de teoría.
Evaluación de las prácticas
La nota de prácticas se obtendrá valorando:
Puntos de control (20%)
Presentación en clase (20%)
Entrega final (60%)
Entrega final windows (30%)
Entrega final Web (30%)

Tests realizados en clase: hasta 1 punto sobre la nota media.

La nota de cada parte es individual y se valorará el trabajo del responsable del grupo
Si en alguna de las partes se obtiene una nota inferior a 4, la práctica estará suspendida.

Consideraciones
La nota de teoría no se guarda de una convocatoria a otra.
La nota de prácticas (examen o práctica en grupo) se guarda para todas las convocatorias del curso.
Implica:
Si se suspende la práctica no se puede presentar al examen de teoría.
Una vez aprobada la práctica (examen o práctica en grupo), no es necesaria repetirla en convocatorias del mismo curso académico.

Convocatorias de Julio y Diciembre
Si la práctica tiene una nota >=4
Se permitirá repetir la entrega subsanando los errores detectados y se volverá a evaluar.
Se realizará un examen práctico a aquellos que no lo han superado
Se realizará el examen de teoría.
La nota final se obtiene según las características fijadas en junio.
Si la práctica tiene una nota <4
No se repetirá la entrega de la misma y se realizará obligatoriamente un examen práctico y el examen de teoría. Para obtener la media en ambos se debe obtener una nota >= 7.