Estudis de primer i segon cicle
Cercar en plans d'estudi
Mostrar només estudis impartits en    amb el text
 
 

Humanitats

 

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ANGLESA

 
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ÀRAB

 
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA CATALANA

 
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA FRANCESA

 
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA HISPÀNICA

 
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN GEOGRAFIA

 
Llicenciatura en Geografia - pla 1999
 

LLICENCIATURA EN HISTÒRIA

 
Llicenciatura en Història - Pla d'estudis conjunt hispanofrancés 2006
Llicenciatura en Història - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN HUMANITATS

 
Llicenciatura en Humanitats - pla 1996
 

LLICENCIATURA EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Francés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Anglés - pla 2000
 

Enginyeria i Tecnologia

 

ARQUITECTURA

 
Arquitectura - pla 1996
 

ARQUITECTURA TÈCNICA

 
Arquitectura Tècnica - pla 1999 modificat
 

ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS

 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Pla 2005
 

ENGINYERIA EN INFORMÀTICA

 
Enginyeria en Informàtica - pla 2001
 

ENGINYERIA GEOLÒGICA

 
Enginyeria Geològica - pla 1999
 

ENGINYERIA QUÍMICA

 
Enginyeria Química - pla 1999
 

ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ: SO I IMATGE

 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. So i Imatge - pla 2001
 

ENGINYERIA TÈCNICA EN OBRES PÚBLIQUES

 
Enginyeria Tècnica en Obres Públiques - pla 1991
 

INFORMÀTICA DE GESTIÓ

 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió - pla 2001
 

INFORMÀTICA DE SISTEMES

 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes - pla 2001
 

Ciències Socials i Jurídiques

 

CRIMINOLOGIA (títol propi)

 
Títol propi de primer cicle en Detectiu Privat. Pla de 2005
Títol propi de primer cicle en Seguretat Pública. Pla de 2005
Títol propi de primer cicle en Detectiu Privat - pla 2001
 

DIPLOMATURA EN CIÈNCIES EMPRESARIALS

 
Diplomatura en Ciències Empresarials - pla 2000
 

DIPLOMATURA EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 
Diplomatura en Gestió i Administració Pública - pla 1997
 

DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS

 
Diplomatura en Relacions Laborals - pla 2001
Diplomatura en Relacions Laborals - pla 2001 (Elda)
 

DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL

 
Diplomatura en Treball Social - pla 2000
 

DIPLOMATURA EN TURISME

 
Diplomatura en Turisme - pla 2000
 

ESTUDIS IMMOBILIARIS

 
Títol propi de primer cicle en Estudis Immobiliaris - pla 1999
 

LLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

 
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
 

LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT

 
Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Pla 2005
 

LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DEL TREBALL

 
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001
 

LLICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA

 
Llicenciatura en Criminologia. Pla 2005
 

LLICENCIATURA EN DRET

 
PROGRAMA DRET + ADE
Llicenciatura en Dret - pla 2002
 

LLICENCIATURA EN ECONOMIA

 
Llicenciatura en Economia - pla 2001
 

LLICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA

 
Llicenciatura en Psicopedagogia - pla 1997
 

LLICENCIATURA EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

 
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques - pla 2002
 

LLICENCIATURA EN SOCIOLOGIA

 
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
 

MESTRE EN EDUCACIÓ FÍSICA

 
Mestre. Educació Física - pla 2000
 

MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

 
Mestre. Educació Infantil - pla 2000
 

MESTRE EN EDUCACIÓ MUSICAL

 
Mestre. Educació Musical - pla 2000
 

MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMARIA

 
Mestre. Educació Primària - pla 2000
 

MESTRE EN LLENGUA ESTRANGERA

 
Mestre. Llengua Estrangera - pla 2000
 

TÍTOL SUPERIOR EN TURISME

 
Títol propi de segon cicle en Turisme
 

Ciències de la Salut

 

DIPLOMATURA EN INFERMERIA

 
Diplomatura en Infermeria - pla 2000
 

Ciències Experimentals

 

DIPLOMATURA EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

 
Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica - pla 2001
 

DIPLOMATURA EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

 
Diplomatura en Òptica i Optometria - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN BIOLOGIA

 
Llicenciatura en Biologia - pla 2001
 

LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DEL MAR

 
Llicenciatura en Ciències del Mar - pla 1998
 

LLICENCIATURA EN MATEMÀTIQUES

 
Llicenciatura en Matemàtiques - pla 1997
 

LLICENCIATURA EN QUÍMICA

 
Llicenciatura en Químiques - pla 1999