Estudis de primer i segon cicle
Cercar en plans d'estudi
Mostrar només estudis impartits en    amb el text
 
 

Humanitats

 

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ANGLESA

 
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ÀRAB

 
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA CATALANA

 
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA FRANCESA

 
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA HISPÀNICA

 
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN GEOGRAFIA

 
Llicenciatura en Geografia - pla 1999
 

LLICENCIATURA EN HISTÒRIA

 
Llicenciatura en Història - Pla d'estudis conjunt hispanofrancés 2006
Llicenciatura en Història - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN HUMANITATS

 
Llicenciatura en Humanitats - pla 1996
 

LLICENCIATURA EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Anglés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Francés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany - pla 2000
 

Enginyeria i Tecnologia

 

ARQUITECTURA

 
Arquitectura - pla 1996
 

ARQUITECTURA TÈCNICA

 
Arquitectura Tècnica - pla 1999 modificat
Arquitectura Tècnica - pla 1999
 

ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS

 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Pla 2005
 

ENGINYERIA EN INFORMÀTICA

 
Enginyeria en Informàtica - pla 2001
 

ENGINYERIA GEOLÒGICA

 
Enginyeria Geològica - pla 1999
 

ENGINYERIA QUÍMICA

 
Enginyeria Química - pla 1999
 

ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ: SO I IMATGE

 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. So i Imatge - pla 2001
 

ENGINYERIA TÈCNICA EN OBRES PÚBLIQUES

 
Enginyeria Tècnica en Obres Públiques - pla 1991
 

INFORMÀTICA DE GESTIÓ

 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió - pla 2001
 

INFORMÀTICA DE SISTEMES

 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes - pla 2001
 

Ciències Socials i Jurídiques

 

CRIMINOLOGIA (títol propi)

 
Títol propi de primer cicle en Detectiu Privat - pla 2001
 

DIPLOMATURA EN CIÈNCIES EMPRESARIALS

 
Diplomatura en Ciències Empresarials - pla 2000
 

DIPLOMATURA EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 
Diplomatura en Gestió i Administració Pública - pla 1997
 

DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS

 
Diplomatura en Relacions Laborals - pla 2001 (Elda)
Diplomatura en Relacions Laborals - pla 2001
 

DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL

 
Diplomatura en Treball Social - pla 2000
 

DIPLOMATURA EN TURISME

 
Diplomatura en Turisme - pla 2000
 

ESTUDIS IMMOBILIARIS

 
Títol propi de primer cicle en Estudis Immobiliaris - pla 1999
 

LLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

 
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
 

LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT

 
Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Pla 2005
 

LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DEL TREBALL

 
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001
 

LLICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA

 
Llicenciatura en Criminologia. Pla 2005
 

LLICENCIATURA EN DRET

 
Llicenciatura en Dret - pla 2002
PROGRAMA DRET + ADE
 

LLICENCIATURA EN ECONOMIA

 
Llicenciatura en Economia - pla 2001
 

LLICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA

 
Llicenciatura en Psicopedagogia - pla 1997
 

LLICENCIATURA EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

 
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques - pla 2002
 

LLICENCIATURA EN SOCIOLOGIA

 
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
 

MESTRE EN EDUCACIÓ FÍSICA

 
Mestre. Educació Física - pla 2000
 

MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

 
Mestre. Educació Infantil - pla 2000
 

MESTRE EN EDUCACIÓ MUSICAL

 
Mestre. Educació Musical - pla 2000
 

MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMARIA

 
Mestre. Educació Primària - pla 2000
 

MESTRE EN LLENGUA ESTRANGERA

 
Mestre. Llengua Estrangera - pla 2000
 

TÍTOL SUPERIOR EN TURISME

 
Títol propi de segon cicle en Turisme
 

Ciències de la Salut

 

DIPLOMATURA EN INFERMERIA

 
Diplomatura en Infermeria - pla 2000
 

Ciències Experimentals

 

DIPLOMATURA EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

 
Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica - pla 2001
 

DIPLOMATURA EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

 
Diplomatura en Òptica i Optometria - pla 2000
 

LLICENCIATURA EN BIOLOGIA

 
Llicenciatura en Biologia - pla 2001
 

LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DEL MAR

 
Llicenciatura en Ciències del Mar - pla 1998
 

LLICENCIATURA EN MATEMÀTIQUES

 
Llicenciatura en Matemàtiques - pla 1997
 

LLICENCIATURA EN QUÍMICA

 
Llicenciatura en Químiques - pla 1999