UA
   LLENGUA ESPANYOLA I    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8117Descripció
Crdts. Teor.5SEGONA LLENGUA A, LA QUE NO HA ELEGIT L'ALUMNE/A COM A TRONCAL. COMPRENSIÓ ORAL I EXPRESSIÓ ESCRITA. USOS INSTRUMENTALS: ESTIL, FRASEOLOGIA I TERMINOLOGIA ESPECÍFIQUES.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 10 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURALLENGUA ESPANYOLA4,53,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Francés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Anglés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 2
TOTAL 2
(*) 1:Grupo 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
Sense horari


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 Anual M CAS des de - fins a -
(*) 1:Grupo 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
ROCA MARIN , SANTIAGO


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 81171ROCA MARIN, SANTIAGO
Enllaços relacionats
http://cvc.cervantes.es/lengua/esletra/default.htm
http://www.elpais.com/articulo/cultura/i/griega/llamara/ye/elpepucul/20101105elpepucul_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Sampedro/indigna/reacciona/elpepicul/20110403elpepicul_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/hispanos/ganan/peso/EE/UU/elpepuint/20101221elpepuint_12/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/lenguaje/basura/elpepusoc/20110109elpepisoc_1/Tes


Bibliografia

De una a cuatro lenguas, del español al portugués, al italiano y al francés
Autors:SCHMIDELY, Jack (coord.), ALVAR EZQUERRA, Manuel; HERNANDEZ GONZALEZ, Carmen
Edició:Madrid : Arco/libros, 2001.
ISBN:84-7635-473-8
Recomanat per: ROCA MARIN, SANTIAGO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramática cognitiva para profesores de español L2: cómo conciben los hispanohablantes la gramática
Autors:LÓPEZ GARCÍA, Ángel.
Edició:Madrid : Arco Libros, 2005.
ISBN:84-7635-620-X
Recomanat per: ROCA MARIN, SANTIAGO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramática comunicativa del español (V.1)
Autors:MATTE BON, Francisco
Edició:Madrid : Edelsa, 2008.
ISBN:978-84-7711-104-7
Recomanat per: ROCA MARIN, SANTIAGO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Pragmática y gramática: condicionales concesivas en español
Autors:RODRÍGUEZ ROSIQUE, Susana
Edició:Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008.
ISBN:978-3-631-58130-8
Recomanat per: ROCA MARIN, SANTIAGO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinàries de finalització d'estudis (desembre) 25/10/2012 -
Assignatures segon quadrimestre/semestre i anuals 12/06/2013 18:00 21:00 FI/2-08P -
Proves extraordinàries d'estudis en extinció opció b (setembre) 04/09/2013 15:00 18:00 FI/2-09P -
(*) 1:Grupo 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat