GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES     Any acadčmic:


 Convocatōria:  Ordenar per data
Curs 2
Assignatura Data Grup Aules Observacions
LLENGUA FRANCESA II (30621) 05/11/2015 Tots
-
-
MOVIMENTS PRINCIPALS DE LA LITERATURA I DE LA CULTURA FRANCESA II (30620) 02/11/2015 Tots
-
-
SINTAXI DE L'ESPANYOL II: DESCRIPCIĶ I NORMA (31520) 03/11/2015 Tots
-
-
TEORIA DE LA LITERATURA II (31820) 10/11/2015 Tots
-
-

Curs 3
Assignatura Data Grup Aules Observacions
LITERATURES PRECOLOMBINA I VIRREGNAL (DELS ORÍGENS AL SEGLE XVII) (31537) 11/11/2015 Tots
-
-

Curs 4
Assignatura Data Grup Aules Observacions
CRÍTICA I HERMENČUTICA LITERĀRIES (31853) 26/11/2015 Tots
-
-
ESPANYOL COLˇLOQUIAL (31553) 27/11/2015 Tots
-
-
INNOVACIĶ I RUPTURA EN LA HISTŌRIA DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA (31050) 25/11/2015 Tots
-
-
L'ESPANYOL D'AMČRICA (31554) 25/11/2015 Tots
-
HORA: 12 -15 H LLOC: SEMINARI DE LITERATURA ESPANYOLA
LITERATURA ESPANYOLA ACTUAL (31543) 17/11/2015 Tots
-
-
LITERATURA HISPANOAMERICANA ACTUAL (31542) 24/11/2015 Tots
-
-
PRAGMĀTICA DE L'ESPANYOL (31541) 23/11/2015 Tots
-
-

Torneu a les assignatures