Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   DOCTORAT EN EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT    Any acadèmic