Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME    Any acadèmic


(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2009-10
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2009-10

Curs: 1
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
  • Tipus: OPTATIVA
Curs: 2
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
  • Tipus: OPTATIVA
  • Tipus: TREBALL FINAL DE MÀSTER
Sense curs