Universitat dīŋŊAlacant / Universidad de Alicante
   MĀSTER UNIVERSITARI EN PROFESSORAT D'EDUCACIĶ SECUNDĀRIA OBLIGATŌRIA I BATXILLERAT, FORMACIĶ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES    Any acadèmic


(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2009-10
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2009-10

Curs: 1
  • Tipus: OBLIGATŌRIA
Assignatura CrīŋŊdits europeus
APLICACIĶ DE TČCNIQUES DOCENTS PER AL PROFESSORAT DE CONSTRUCCIONS CIVILS, EDIFICACIĶ I DIBUIX (12016)9
APRENENTATGE DE L'ECONOMIA EN EDUCACIĶ SECUNDĀRIA (12019)6
APRENENTATGE DE LES MATEMĀTIQUES EN EDUCACIĶ SECUNDĀRIA (12061)5
APRENENTATGE DELS MŌDULS EN ELS CICLES FORMATIUS DE FP PER AL PROFESSORAT DE ED. SECUNDĀRIA (12004)7,5
APRENENTATGE DELS MŌDULS EN ELS CICLES FORMATIUS DE FP PER AL PROFESSORAT TČCNIC DE FP (12009)7,5
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT EN L'ADOLESCČNCIA (11999)3
APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA INFORMĀTICA (12043)15
APRENENTATGE I ENSENYAMENT DEL DIBUIX (12015)15
APRENENTATGE I ENSENYAMENT DEL FRANCČS: LLENGUA ESTRANGERA. (12046)15
APROXIMACIĶ DIDĀCTICA A LA RESOLUCIĶ DE PROBLEMES DE MATEMĀTIQUES (12062)5
ASSESSORAMENT AL PROFESSORAT I AL CENTRE EDUCATIU (12070)5
ASSESSORAMENT I ATENCIĶ A LA DIVERSITAT (12071)5
ATENCIĶ A LA DIVERSITAT I SANITAT EN EDUCACIĶ SECUNDĀRIA. PROCESSOS SANITARIS (12078)5
AVALUACIĶ I DIAGNŌSTIC PSICOPEDAGŌGIC (12073)6
BASES PER A LA FORMACIĶ EN EDUCACIĶ FÍSICA I ESPORT (12024)9
CFD PER A L'ENSENYAMENT DE LA HISTŌRIA CONTEMPORĀNIA I LA HISTŌRIA DE L'ART EN MATČRIES D'ESO I BATX (12039)3
COMPLEMENTS DE FORMACIĶ DISCIPLINAR EN VALENCIĀ: LLENGUA I LITERATURA (12054)9
COMPLEMENTS DE FORMACIĶ PER A FRANCÉS: LLENGUA ESTRANGERA (12047)9
COMPLEMENTS PER A LA FORMACIĶ DISCIPLINAR EN BIOLOGIA I GEOLOGIA (12002)9
COMPLEMENTS PER A LA FORMACIĶ DISCIPLINAR EN FÍSICA I QUÍMICA (12028)9
COMPLEMENTS PER A LA FORMACIĶ DISCIPLINAR: INFORMĀTICA. (12044)9
COMPLEMENTS PER A LA FORMACIĶ MATEMĀTICA (12063)9
DIDĀCTICA DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA I: ASPECTES FONAMENTALS (12000)9
DIDĀCTICA DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA II: PLANIFICACIĶ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIĶ D'UNITATS DIDĀC. (12001)6
DIDĀCTICA DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA I: ASPECTES FONAMENTALS (12026)9
DIDĀCTICA DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA II: PLANIFICACIĶ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIĶ D'UNITATS DIDACT. (12027)6
DIDĀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ANGLESA COM A LLENGUA ESTRANGERA (12049)15
DIDĀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA (CASTELLĀ) EN SECUNDĀRIA I BATXILLERAT (12056)9
DIDĀCTICA DE LA TECNOLOGIA I: ASPECTES FONAMENTALS (12084)9
DIDĀCTICA DE LA TECNOLOGIA II: PLANIFICACIĶ, DESENVOLPAMENT I EVALUACIĶ D'UNITATS DIDĀCTIQUES (12085)6
DIDĀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I (12022)7,5
DIDĀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT II (12023)7,5
DIDĀCTICA DE LAS CCSS: HISTŌRIA, HISTŌRIA DE L'ARTE I EDUCACIĶ PER A LA CIUTADANIA (12036)7,5
DIDĀCTICA DE LAS CIČNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA (12035)7,5
DIDĀCTICA DE L'EXPRESSIĶ MUSICAL (12065)5
DIDĀCTICA DEL VALENCIĀ: LLENGUA I LITERATURA I (12052)9
DIDĀCTICA DEL VALENCIĀ: LLENGUA I LITERATURA II (12053)6
DIDĀCTICA DELS C. FORMATIUS D'EDUCACIĶ PROFESSIONAL (PER A PROFESSORS D'EDUCACIĶ SECUNDĀRIA) (12005)7,5
DIDĀCTICA DELS CICLES FORMATIUS D'EDUACIĶ PROFESSIONAL (PER AL PROFESSORAT TČCNIC DE FP) (12010)7,5
DISFUNCIONS DE L'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'ADOLESCČNCIA (11997)3
DISSENY I ADAPTACIĶ CURRICULAR (11996)5
ECONOMIA (12020)9
ELECTRICITAT, ELECTROTČCNIA I ELECTRŌNICA (12087)4,5
ENSENYAMENT DE LES MATEMĀTIQUES EN EDUCACIĶ SECUNDĀRIA (12060)5
ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE L'ECONOMIA EN EDUCACIĶ SECUNDĀRIA I BATXILLERAT (12018)9
FORMACIĶ EN EDUCACIĶ SECUNDĀRIA. PROCESSOS SANITARIS (12079)5
FORMACIĶ I ATENCIĶ A LA DIVERSITAT EN EDUCACIĶ SECUNDĀRIA. LA DIVERSITAT I EL TREBALL. FOL (12031)6
INICIACIĶ A LA INNOVACIĶ I A LA INVESTIGACIĶ EN L'ENSENYAMENT DE LA TECNOLOGIA (12088)6
INICIACIĶ A LA INNOVACIĶ I INVESTIGACIĶ EDUCATIVA EN LES CIČNCIES SOCIALS : GEOGRAFIA (12040)3
INICIACIĶ A LA INNOVACIĶ I INVESTIGACIĶ EN L'APRENENTATGE DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA (12003)6
INICIACIĶ A LA INNOVACIĶ I INVESTIGACIĶ EN L'ENSENYAMENT DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA (12029)6
INICIACIĶ A LA INNOVACIĶ I INVESTIGACIĶ EN L'ENSENYAMENT DE L'EDUCACIĶ FÍSICA I ESPORTIVA (12025)6
INN. DOCENT I INICIACIĶ INVEST. EN L'ENSENYAMENT I APRENENTATGE DEL FRANCÉS COM A LLENGUA ESTRANGERA (12048)6
INNOV. I INVEST. EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT CCSS: HISTŌRIA, HISTŌRIA DE L'ART I ED. CIUTADANIA (12041)3
INNOVACIĶ DOCENT EN CICLES FORMATIUS. CORP DE PROFESSORS TČCNICS DE FORMACIĶ PROFESSIONAL (12014)3
INNOVACIĶ DOCENT EN FORMACIĶ I ORIENTACIĶ LABORAL (12034)3
INNOVACIĶ DOCENT EN ORIENTACIĶ EDUCATIVA (12076)3
INNOVACIĶ DOCENT EN PROCESSOS SANITARIS (12083)3
INNOVACIĶ DOCENT I INICIACIĶ A LA INVESTIGACIĶ EDUCATIVA EN VALENCIĀ: LLENGUA I LITERATURA (12055)6
INNOVACIĶ DOCENT I INICIACIĶ A LA INVESTIGACIĶ EDUCATIVA (MÚSICA) (12069)6
INNOVACIĶ DOCENT I INVESTIGACIĶ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE L'ECONOMIA (12021)6
INNOVACIĶ EN L'ENSENYAMENT DE LA MATEMĀTICA I INVESTIGACIĶ EN DIDĀCTICA DE LA MATEMĀTICA (12064)6
INNOVACIĶ I INVESTIGACIĶ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE LA INFORMĀTICA. (12045)6
INTERVENCIĶ PSICOEDUCATIVA: TUTORIA, ADAPTACIĶ I CONVIVČNCIA ESCOLAR (12072)5
INVESTIGACIĶ EN EDUCACIĶ SECUNDĀRIA. CICLES FORMATIUS. CORP PROFESSORS TČCNICS FORMACIĶ PROFESSIONAL (12013)3
INVESTIGACIĶ EN EDUCACIĶ SECUNDĀRIA. FORMACIĶ I ORIENTACIĶ LABORAL (12033)3
INVESTIGACIĶ EN EDUCACIĶ SECUNDĀRIA. ORIENTACIĶ EDUCATIVA (12075)3
INVESTIGACIĶ EN EDUCACIĶ SECUNDĀRIA. PROCESSOS SANITARIS (12082)3
INVESTIGACIĶ I INNOVACIĶ DOCENT EN CICLES FORMATIUS. PROFESSORAT D'EDUCACIĶ SECUNDĀRIA (12008)6
INVESTIGACIĶ, INNOVACIĶ I TICS EN LA DIDĀCTICA DE L'ANGLČS COM A LLENGUA ESTRANGERA. (12051)6
INVESTIGACIĶ, INNOVACIĶ I ÚS DE TICS EN L'ENSENYAMENT DE LLENGUA I LITERATURA (12059)6
LA FORMACIĶ DEL LECTOR LITERARI EN L'EDUCACIĶ SECUNDĀRIA OBLIGATŌRIA I EL BATXILLERAT (12057)6
LA FORMACIĶ PROFESSIONAL A ESPANYA (12007)3
LA FORMACIĶ PROFESSIONAL A ESPANYA (12012)3
LA GEOGRAFIA EN L'ENSENYAMENT SECUNDĀRIA (12037)3
LA HISTŌRIA: DELS ORÍGENS A L'ČPOCA MODERNA. (12038)3
LA INNOVACIĶ DOCENT, LES TICS I LA INVESTIGACIĶ EDUCATIVA EN L'EDUCACIĶ ARTÍSTICA (12017)6
LA MÚSICA EN L'EDUCACIĶ SECUNDĀRIA (12068)9
LINGÜÍSTICA APLICADA A L'APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE L'ANGLČS COM A LLENGUA ESTRAGERA (12050)9
LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES EN EL CURRICULUM DE SECUNDĀRIA (12058)9
MECĀNICA, MECANISMES I MĀQUINES (12086)4,5
MÚSIQUES DEL MON I LA SEUA DIDĀCTICA (12066)5
ORIENTACIĶ ACADČMICA I PROFESSIONAL (12074)3
ORIENTACIĶ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIĶ SECUNDĀRIA. CICLES FORMATIUS. CORP PROFESSORAT SECUNDĀRIA (12006)6
ORIENTACIĶ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIĶ SECUNDĀRIA. CICLES FORMATIUS. CORPS PROFESSORS TČCNICS DE FP (12011)6
ORIENTACIĶ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIĶ SECUNDĀRIA, FORMACIĶ I ORIENTACIĶ LABORAL (12030)9
ORIENTACIĶ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIĶ SECUNDĀRIA. PROCESSOS SANITARIS. (12077)5
PERCUSSIĶ CORPORAL I INTELˇLIGČNCIES MÚLTIPLES (12067)5
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 17 (12105)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 17 (12124)4
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 1 (12127)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 10 (12136)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 11 (12137)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 12 (12138)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 13 (12139)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 14 (12140)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 15 (12141)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 16 (12142)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 17 (12143)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 18 (12144)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 19 (12145)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 2 (12128)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 3 (12129)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 4 (12130)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 5 (12131)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 6 (12132)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 7 (12133)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 8 (12134)6
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 9 (12135)6
PRINCIPIS D'ECONOMIA I ORGANITZACIĶ D'EMPRESES (12042)3
PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS I (12080)4,5
PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS II (12081)4,5
RELACIONS LABORALS (12032)6
SOCIETAT, FAMILIA I EDUCACIĶ (11998)3
  • Tipus: TREBALL FINAL DE MĀSTER
Assignatura CrīŋŊdits europeus
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 1 (12146)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 10 (12155)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 11 (12156)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 12 (12157)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 13 (12158)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 14 (12159)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 15 (12160)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 16 (12161)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 17 (12162)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 18 (12163)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 19 (12164)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 2 (12147)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 3 (12148)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 4 (12149)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 5 (12150)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 6 (12151)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 7 (12152)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 8 (12153)6
TREBALL FI DE MĀSTER -A ESPECIALITAT 9 (12154)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 1 (12165)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 10 (12175)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 11 (12176)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 12 (12177)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 13 (12178)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 14 (12179)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 15 (12180)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 16 (12181)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 17 (12182)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 18 (12183)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 19 (12184)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 2 (12167)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 3 (12168)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 4 (12169)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 5 (12170)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 6 (12171)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 7 (12172)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 8 (12173)6
TREBALL FI DE MĀSTER -B ESPECIALITAT 9 (12174)6
Sense curs
  • Tipus: OBLIGATŌRIA
Cicle Assignatura CrīŋŊdits europeus
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 1 (12089)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 10 (12098)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 11 (12099)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 12 (12100)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 13 (12101)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 14 (12102)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 15 (12103)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 16 (12104)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 17 (12105)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 18 (12106)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 19 (12107)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 2 (12090)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 3 (12091)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 4 (12092)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 5 (12093)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 6 (12094)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 7 (12095)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 8 (12096)4
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 9 (12097)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 1 (12108)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 10 (12117)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 11 (12118)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 12 (12119)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 13 (12120)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 14 (12121)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 15 (12122)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 16 (12123)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 17 (12124)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 18 (12125)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 19 (12126)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 2 (12109)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 3 (12110)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 4 (12111)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 5 (12112)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 6 (12113)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 7 (12114)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 8 (12115)4
PRACTICUM 1B ESPECIALITAT 9 (12116)4