Universitat dīŋŊAlacant / Universidad de Alicante
   GRAU EN MESTRE EN EDUCACIĶ PRIMĀRIA    Any acadèmic


(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2009-10
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2009-10

Curs: 1
  • Tipus: BĀSICA
  • Tipus: OBLIGATŌRIA
Curs: 2
  • Tipus: BĀSICA
  • Tipus: OBLIGATŌRIA
Curs: 3
  • Tipus: OBLIGATŌRIA
  • Tipus: OPTATIVA
Curs: 4
  • Tipus: OBLIGATŌRIA
  • Tipus: TREBALL FINAL DE GRAU
Sense curs
  • Tipus: OPTATIVA