Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES    Any acadèmic


(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2009-10
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2009-10

Curs: 1
  • Tipus: BÀSICA
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Curs: 2
  • Tipus: BÀSICA
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Curs: 3
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Curs: 4
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
  • Tipus: OPTATIVA
  • Tipus: TREBALL FINAL DE GRAU
Sense curs