Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   GRAU EN TURISME    Any acadèmic


(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2009-10
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2009-10

Curs: 1
  • Tipus: BSICA
Curs: 2
  • Tipus: OBLIGATRIA
Curs: 3
  • Tipus: OBLIGATRIA
Curs: 4
  • Tipus: OBLIGATRIA
  • Tipus: OPTATIVA
  • Tipus: TREBALL FINAL DE GRAU
Sense curs