Universitat d´┐ŻAlacant / Universidad de Alicante
   Enginyeria en InformÓtica - pla 2001    Any acadèmic


Més informació

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2019-20
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2019-20

Curs: 1
 • Tipus: TRONCAL
 • Tipus: OBLIGATĎRIA
Curs: 2
 • Tipus: TRONCAL
 • Tipus: OBLIGATĎRIA
Curs: 3
 • Tipus: TRONCAL
 • Tipus: OBLIGATĎRIA
Curs: 4
 • Tipus: TRONCAL
 • Tipus: OBLIGATĎRIA
Curs: 5
 • Tipus: TRONCAL
 • Tipus: OBLIGATĎRIA
Sense curs
 • Tipus: OPTATIVA