Universitat d´Alacant / Universidad de Alicante
   Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany - pla 2000    Any acadèmic


Més informació
Lliure elecció
Comp. de formació
Dates d'examens

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2012-13
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2012-13

Curs: 1
 • Tipus: TRONCAL
  Trieu entre Cátala I y Espanyol I distinta de la llengua triada com obligatoria. Trieu una Llengua C.
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DOCUMENTACIÓ APLICADA A LA TRADUCCIÓ (8112) (#) 22,5
LINGÜÍSTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓ (8111) (#) 33
LLENGUA A: CATALÀ I (8116) (#) 53
LLENGUA A: ESPANYOL I (8115) (#) 53
LLENGUA B (I): ALEMANY (8290) (#) 66
LLENGUA C (I): ANGLÉS (8211) (#) 5,55
LLENGUA C (I): ÀRAB (8114) (#) 5,55
LLENGUA C (I): FRANCÉS (8251) (#) 5,55
LLENGUA C (I): RUS (8113) (#) 5,55
TEORIA I PRÀCTICA DE LA TRADUCCIÓ (8110) (#) 42
 • Tipus: OBLIGATÒRIA
  Trieu una assignatura entre Llengua Espanyola I Llengua Catalana i Iniciació al Català.(Només podreu triar Iniciació al Català si esteu exent del valencià en Selectivitat)
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
INICIACIÓ AL CATALÀ I (8207) (#) 53
LLENGUA CATALANA I (8118) (#) 53
LLENGUA ESPANYOLA I (8117) (#) 53
TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-ALEMANY, ALEMANY-ESPANYOL (8292) (#) 26,5
 • Tipus: OPTATIVA
  Trieu una ( si voleu cursar mès d`una, la segona haurà de ser de lliure configuració).
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
LLENGUA D (I): ANGLÉS (8213) (#) (*) 64,5
LLENGUA D (I): ÀRAB (8124) (#) 64,5
LLENGUA D (I): DANÉS (8121) (#) (*) 64,5
LLENGUA D (I): FRANCÉS (8253) (#) (*) 64,5
LLENGUA D (I): GREC MODERN (8122) (#) 64,5
LLENGUA D (I): ITALIÀ (8120) (#) 64,5
LLENGUA D (I): POLONÉS (8328) (#) 64,5
LLENGUA D (I): ROMANÉS (8329) (#) 64,5
LLENGUA D (I): RUS (8123) (#) 64,5
LLENGUA D (I): XINÉS (8327) (#) 64,5
TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-CATALÀ (8119) (#) 64,5
Curs: 2
 • Tipus: TRONCAL
  Trieu una llengua C que haurà de coincidir amb la llengua C en primer.
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
LLENGUA B (II): ALEMANY (8294) (#) 66
LLENGUA C (II): ANGLÉS (8215) (#) 55
LLENGUA C (II): ÀRAB (8126) (#) 55
LLENGUA C (II): FRANCÉS (8255) (#) 55
LLENGUA C (II): RUS (8125) (#) 55
 • Tipus: OBLIGATÒRIA
  Trieu entre Llengua Espanyola II e Iniciació al Cátala II (en aquest últim cas només si s`ha cursat Iniciació al Cátala I en primer).
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
CONTRASTOS LINGÜÍSTICS I CULTURALS DELS PAÏSOS DE LLENGUA ALEMANYA (8297) (#) 62
INICIACIÓ AL CATALÀ II (8208) (#) 53
INTRODUCCIÓ A LA TRAD. LITERÀRIA ESPANYOL-ALEMANY, ALEMANY-ESPANYOL (8296) (#) 35
INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE DE L'ECONOMIA (8128) (#) 42
INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE DEL DRET (8127) (#) 42
LLENGUA CATALANA II (8130) (#) 53
LLENGUA ESPANYOLA II (8129) (#) 53
 • Tipus: OPTATIVA
  Trieu una (si voleu cursar mès d`una, la segona haurà de ser de lliure configuració).
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
LLENGUA D (II): ANGLÉS (8218) (#) (*) 55
LLENGUA D (II): ÀRAB (8136) (#) 55
LLENGUA D (II): DANÉS (8133) (#) (*) 55
LLENGUA D (II): FRANCÉS (8258) (#) (*) 55
LLENGUA D (II): GREC MODERN (8134) (#) 55
LLENGUA D (II): ITALIÀ (8132) (#) 55
LLENGUA D (II): POLONÉS (8331) (#) 55
LLENGUA D (II): ROMANÉS (8332) (#) 55
LLENGUA D (II): RUS (8135) (#) 55
LLENGUA D (II): XINÉS (8330) (#) 55
TRADUCCIÓ ESPECÍFICA ESPANYOL-CATALÀ (8131) (#) 55
Curs: 3
 • Tipus: TRONCAL
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
INFORMÀTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓ (8138) (#) 22,5
TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA (ALEMANY-ESPANYOL) (8299) (#) 45
TERMINOLOGIA I (8137) (#) 33
TRAD. ECONÒMICA, FINANCERA I COMERCIAL ESPANYOL-ALEMANY, ALEMANY-ESPANYOL (I) (8302) (#) 24
TRAD. JURIDICOADMINISTRATIVA ESPANYOL-ALEMANY, ALEMANY-ESPANYOL (I) (8301) (#) 24
TRADUCCIÓ LITERÀRIA ESPANYOL-ALEMANY, ALEMANY-ESPANYOL (8300) (#) 24
 • Tipus: OBLIGATÒRIA
  Trieu entre Anàlisi y Redacció de Textos Català i Espanyol. Trieu una llengua C que coincideixca amb la llengua C en el primer cicle.
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS CATALÀ (8205) (#) 33
ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS ESPANYOL (8206) (#) 33
LLENGUA C (III): ANGLÉS (8223) (#) 36,5
LLENGUA C (III): ÀRAB (8141) (#) 36,5
LLENGUA C (III): FRANCÉS (8263) (#) 36,5
LLENGUA C (III): RUS (8140) (#) 36,5
Curs: 4
 • Tipus: TRONCAL
  Trieu una traducció general que haura de coincidir amb la llengua C
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA (ALEMANY-ESPANYOL) (8304)36
TERMINOLOGIA II (ALEMANY) (8306)22,5
TRAD. JURIDICOADMINISTRATIVA ESPANYOL-ALEMANY, ALEMANY-ESPANYOL (II) (8305)23,5
TRADUCCIÓ GENERAL ANGLÉS/ESPANYOL (8227)48
TRADUCCIÓ GENERAL ÀRAB-ESPANYOL (8143)48
TRADUCCIÓ GENERAL FRANCÉS-ESPANYOL (8267)48
TRADUCCIÓ GENERAL RUS-ESPANYOL (8142)48
 • Tipus: OBLIGATÒRIA
  Trieu una llengua C que haurà de coincidir amb la cursada en cursos anteriors.
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
LLENGUA C (IV): ANGLÉS (8229)33
LLENGUA C (IV): ÀRAB (8145)33
LLENGUA C (IV): FRANCÉS (8269)33
LLENGUA C (IV): RUS (8144)33
TRAD. ECONÒMICA, FINANCERA I COMERCIAL ESPANYOL-ALEMANY, ALEMANY-ESPANYOL (II) (8308)24
Sense curs
 • Tipus: OBLIGATÒRIA
Cicle Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
CONTRASTOS LINGÜÍSTICS I CULTURALS DELS PAÏSOS DE LLENGUA ANGLESA (8217)62
CONTRASTOS LINGÜÍSTICS I CULTURALS PAÏSOS LLENGUA FRANCESA (8257)62
INTRODUCCIÓ A LA TRAD. LITERÀRIA ESPANYOL-ANGLÉS, ANGLÉS-ESPANYOL (8216) (#) 35
INTRODUCCIÓ A LA TRAD. LITERÀRIA ESPANYOL-FRANCÉS, FRANCÉS-ESPANYOL (8256) (#) 35
TRAD. ECONÒMICA, FINANCERA I COMERCIAL ESPANYOL-ANGLÉS, ANGLÉS-ESPANYOL II (8228)24
TRAD. ECONÒMICA, FINANCERA I COMERCIAL ESPANYOL-FRANCÉS, FRANCÉS-ESPANYOL (II) (8268)24
TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-ANGLÉS, ANGLÉS-ESPANYOL (8212) (#) 26,5
TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-FRANCÉS, FRANCÉS-ESPANYOL (8252) (#) 26,5
 • Tipus: OPTATIVA
Cicle Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
2ÀRAB COL·LOQUIAL (8524)42
2CATALÀ ORAL PER A LA INTERPRETACIÓ (8153)33
2CIVILITZACIÓ RUSSA (8179) (*) 33
2CONVERSA I COMPRENSIÓ ORAL EN RUS (8181) (*) 33
2DIALECTOLOGIA ÀRAB (8515)93
2DOBLATGE I SUBTITULACIÓ EN FRANCÉS (8277)33
2DOCUMENTACIÓ DEL MÓN ÀRAB I ISLÀMIC (8174) (*) 33
2DOCUMENTACIÓ I LEXICOGRAFIA ESPECIALITZADES APLICADES A LA TRADUCCIÓ JURÍDICOADMINISTRATIVA (8334)24
2EL LLENGUATGE ESPECÍFIC DE PATENTS I MARQUES: ALEMANY-ESPANYOL, ESPANYOL-ALEMANY (8318) (*) 33
2ERRORS I CONTRASTOS EN L'ÀNALISI DE L'ANGLÉS (8926) (*) 15
2ERRORS I CONTRASTOS EN L'ÀNALISI DEL FRANCÉS (8272) (*) 33
2ESCOLES CONTEMPORÀNIES DE TRADUCCIÓ (8241) (*) 42
2ESTILÍSTICA I TRADUCCIÓ CATALANES DE TEXTOS LITERARIS (8157) (*) 33
2INTENSIFICACIÓ EN LA REDACCIÓ EN LLENGUA ALEMANYA (8317) (*) 33
2INTERPRETACIÓ BILATERAL APLICADA A L'ÀMBIT COMERCIAL ALEMANY-ESPANYOL, ESPANYOL-ALEMANY (8324) (*) 33
2INTERPRETACIÓ D'ENLLAÇ PER A EMPRESES (ESPANYOL-FRANCÉS) (8278) (*) 33
2INTERPRETACIÓ EN JUTJATS ALEMANY-ESPANYOL, ESPANYOL-ALEMANY (8312) (*) 33
2INTERPRETACIÓ JURÍDICA EN LLENGUA FRANCESA (ESPANYOL-FRANCÉS) (8276)33
2INTRODUCCIÓ A LA INTERPRETACIÓ DAVANT ELS TRIBUNALS (ESPANYOL-ANGLÉS) (8236)24
2INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES ESPANYOLA (8168)24
2INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ORAL EN ANGLÉS (ESPANYOL-ANGLÉS) (8230)24
2INTRODUCCIÓ A LES DESTRESES DE L'INTÈRPRET EN LLENGUA FRANCESA (ESPANYOL-FRANCÉS) (8275)33
2INTRODUCCIÓ AL DOBLATGE I LA SUBTITULACIÓ: ALEMANY-ESPANYOL, ESPANYOL-ALEMANY (8314) (*) 33
2INTRODUCCIÓ AL FOLKLORE DELS POBLES ESLAUS (8183) (*) 33
2LA TRADUCCIÓ I INTERNET (8242)33
2L'ANGLÉS I LA TRADUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA I TEATRAL (8239)33
2LÈXIC DEL FRANCÉS ORAL (8279)33
2LINGÜÍSTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓ II (8161) (*) 42
2LINGÜÍSTICA APLICADA: ORIENTACIONS PROFESSIONALS PER A MEDIADORS LINGÜÍSTICS (8165) (*) 42
2LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA (8166) (*) 42
2LITERATURA EN LLENGUA ALEMANYA DEL SEGLE XX (8315) (*) 33
2LITERATURA RUSSA (8180) (*) 33
2LLENGUA D III: ANGLÉS (8244) (*) 33
2LLENGUA D III: ÀRAB (8189)33
2LLENGUA D III: DANÉS (8186) (*) 33
2LLENGUA D III: FRANCÉS (8281) (*) 33
2LLENGUA D III: GREC MODERN (8187) (*) 33
2LLENGUA D III: ITALIÀ (8185)33
2LLENGUA D III: POLONÉS (8336)33
2LLENGUA D III: ROMANÉS (8337)33
2LLENGUA D III: RUS (8188)33
2LLENGUA D III: XINÉS (8335)33
2LLENGUA D IV: ANGLÉS (8245) (*) 33
2LLENGUA D IV: ÀRAB (8194)33
2LLENGUA D IV: DANÉS (8191) (*) 33
2LLENGUA D IV: FRANCÉS (8282) (*) 33
2LLENGUA D IV: GREC MODERN (8192) (*) 33
2LLENGUA D IV: ITALIÀ (8190)33
2LLENGUA D IV: ROMANÉS (8340)33
2LLENGUA D IV: RUS (8193)33
2LLENGUA D IV: XINÉS (8338)33
2LLENGUA RUSSA APLICADA AL TURISME (8182)33
2LLENGUA RUSSA PER A LA BANCA (8176)33
2LLENGUA UCRAÏNESA (8184) (*) 33
2LLENGUATGE DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ ALEMANYS (8310) (*) 33
2LLENGUATGE DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE RÚSSIA (8178) (*) 33
2LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CIÈNCIES JURÍDIQUES (8675) (*) 33
2LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANES (8676)33
2LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES DE LA VIDA (8679) (*) 33
2LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES ECONÒMIQUES (8678) (*) 33
2LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I LES DISCIPLINES CIENTIFICOTÈCNIQUES (8677)33
2PRÀCTICA DE CONVERSACIÓ EN LLENGUA FRANCESA GENERAL I ESPECIALITZADA (8274) (*) 24
2PRÀCTICA ORAL DE TEMES D'ACTUALITAT EN LA SOCIETAT ALEMANYA (8316) (*) 33
2PRÀCTIQUES D'INTERPRETACIÓ EN LLENGUA FRANCESA (ESPANYOL-FRANCÉS) (8270)24
2PRÀCTIQUES D'INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA (ESPANYOL-ANGLÉS) (8237)24
2PRÀCTIQUES PREPROFESSIONALS I (8162)15
2PRÀCTIQUES PREPROFESSIONALS II (8163)15
2PRAGMÀTICA I ANÀLISI DEL DISCURS (8815) (*) 42
2SEMÀNTICA, LEXICOLOGIA I LEXICOGRAFIA CATALANES (8152) (*) 33
2SOCIOLINGÜÍSTICA (8167) (*) 42
2TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ PER A LA TRADUCCIÓ AL CATALÀ (8397) (*) 33
2TEORIA DE LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA (8169)42
2TERMINOLOGIA ÀRAB DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ (8172)33
2TERMINOLOGIA CATALANA APLICADA A LA TRADUCCIÓ (8158) (*) 33
2TERMINOLOGIA DE L'ÀRAB COMERCIAL (8173) (*) 33
2TERMINOLOGIA JURÍDICA ÀRAB (8170) (*) 33
2TIPOLOGIA DE TEXTOS EN LLENGUA FRANCESA (8280) (*) 33
2TRADUCCIÓ A VISTA ALEMANY-ESPANYOL, ESPANYOL-ALEMANY (8311)33
2TRADUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA AL CATALÀ (8400) (*) 33
2TRADUCCIÓ DE TEXTOS CIENTÍFICS AL CATALÀ (8402) (*) 33
2TRADUCCIÓ DE TEXTOS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AL CATALÀ (8399) (*) 33
2TRADUCCIÓ DE TEXTOS INFORMÀTICS ANGLESOS(ESPANYOL-ANGLÉS) (8234) (*) 24
2TRADUCCIÓ DE TEXTOS MÈDICS ANGLESOS(ESPANYOL-ANGLÉS) (8235) (*) 24
2TRADUCCIÓ DE TEXTOS TÈCNICS AL CATALÀ (8401) (*) 33
2TRADUCCIÓ DE TEXTOS TURÍSTICS I DE LES INDÚSTRIES DE L'OCI (ESPANYOL-ANGLÉS) (8233) (*) 24
2TRADUCCIÓ DE TEXTOS TURÍSTICS I PUBLICITARIS AL CATALÀ (8398) (*) 33
2TRADUCCIÓ ECONÒMICA, FINANCERA I COMERCIAL AL CATALÀ (8403) (*) 33
2TRADUCCIÓ GENERAL ANGLÉS-ESPANYOL, ESPANYOL-ANGLÉS (I) (8246) (*) 33
2TRADUCCIÓ GENERAL ANGLÉS-ESPANYOL, ESPANYOL-ANGLÉS (II) (8247) (*) 33
2TRADUCCIÓ GENERAL ÀRAB-ESPANYOL, ESPANYOL-ÀRAB (I) (8199) (*) 33
2TRADUCCIÓ GENERAL ÀRAB-ESPANYOL, ESPANYOL-ÀRAB (II) (8204) (*) 33
2TRADUCCIÓ GENERAL DANÉS-ESPANYOL, ESPANYOL-DANÉS (I) (8196) (*) 33
2TRADUCCIÓ GENERAL DANÉS-ESPANYOL, ESPANYOL-DANÉS (II) (8201) (*) 33
2TRADUCCIÓ GENERAL FRANCÉS-ESPANYOL, ESPANYOL-FRANCÉS (I) (8283) (*) 33
2TRADUCCIÓ GENERAL FRANCÉS-ESPANYOL, ESPANYOL-FRANCÉS (II) (8284) (*) 33
2TRADUCCIÓ GENERAL GREC MODERN-ESPANYOL, ESPANYOL-GREC MODERN (I) (8197) (*) 33
2TRADUCCIÓ GENERAL GREC MODERN-ESPANYOL, ESPANYOL-GREC MODERN (II) (8202) (*) 33
2TRADUCCIÓ GENERAL ITALIÀ-ESPANYOL, ESPANYOL-ITALIÀ (I) (8195)33
2TRADUCCIÓ GENERAL ITALIÀ-ESPANYOL, ESPANYOL-ITALIÀ (II) (8200)33
2TRADUCCIÓ GENERAL RUS-ESPANYOL, ESPANYOL-RUS (I) (8198)33
2TRADUCCIÓ GENERAL RUS-ESPANYOL, ESPANYOL-RUS (II) (8203)33
2TRADUCCIÓ JURÍDICA ALEMANY AVANÇAT (ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY) (8323)33
2TRADUCCIÓ JURÍDICA (ESPANYOL-ANGLÉS) (8240)24
2TRADUCCIÓ JURÍDICA FRANCÉS AVANÇAT (FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS) (8285)33
2TRADUCCIÓ JURIDICOADMINISTRATIVA CATALANA (8155) (*) 33
2TRADUCCIÓ JURIDICOADMINISTRATIVA RUS-ESPANYOL (8177) (*) 33
2TRADUCCIÓ LITERARIA AVANÇADA ALEMANY-ESPANYOL (8333) (*) 42
2TRADUCCIÓ LITERÀRIA CATALÀ-ESPANYOL (8146)33
2TRADUCCIÓ LITERÀRIA ESPANYOL-CATALÀ (8156) (*) 33
2TRADUCCIÓ LITERÀRIA FRANCÉS II (ESPANYOL-FRANCÉS) (8273)33
2TRADUCCIÓ PUBLICITÀRIA I DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ (ESPANYOL-ANGLÉS) (8232) (*) 24
2TRADUCCIÓ TÈCNICA (ESPANYOL-ANGLÉS) (8231) (*) 24
2TRADUCCIÓ TECNICOCIENTÍFICA ALEMANY-ESPANYOL, ESPANYOL-ALEMANY (8313)33
2TRADUCCIÓ TECNICOCIENTÍFICA EN LLENGUA FRANCESA (ESPANYOL-FRANCÉS) (8271)33
2VARIACIÓ LINGÜÍSTICA I TRADUCCIÓ CATALANA (8154)33
2VARIETATS DE L'ANGLÉS (8243) (*) 42
2VARIETATS DE L'ESPANYOL APLICADES A LA TRADUCCIÓ I (8159)42
2VARIETATS DE L'ESPANYOL APLICADES A LA TRADUCCIÓ II (8160) (*) 42
CATALÀ ORAL PER A LA INTERPRETACIÓ (8153)33
ESTILÍSTICA I TRADUCCIÓ CATALANES DE TEXTOS LITERARIS (8157) (*) 33
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CIÈNCIES JURÍDIQUES (8675) (*) 33
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANES (8676)33
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES DE LA VIDA (8679) (*) 33
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES ECONÒMIQUES (8678) (*) 33
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I LES DISCIPLINES CIENTIFICOTÈCNIQUES (8677)33
SEMÀNTICA, LEXICOLOGIA I LEXICOGRAFIA CATALANES (8152) (*) 33
TERMINOLOGIA CATALANA APLICADA A LA TRADUCCIÓ (8158) (*) 33
TRADUCCIÓ ESPECÍFICA ESPANYOL-CATALÀ (8131) (#) 55
TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-CATALÀ (8119) (#) 64,5
TRADUCCIÓ JURIDICOADMINISTRATIVA CATALANA (8155) (*) 33
TRADUCCIÓ LITERÀRIA CATALÀ-ESPANYOL (8146)33
TRADUCCIÓ LITERÀRIA ESPANYOL-CATALÀ (8156) (*) 33
VARIACIÓ LINGÜÍSTICA I TRADUCCIÓ CATALANA (8154)33
 • Tipus: TRONCAL
Cicle Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA (ANGLÉS-ESPANYOL) (8219)45
TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA (FRANCÉS-ESPANYOL) (8259)45
TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA (ANGLÉS-ESPANYOL) (8224)36
TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA (FRANCÉS-ESPANYOL) (8264)36
TERMINOLOGIA II (ANGLÉS) (8226)22,5
TERMINOLOGIA II (FRANCÉS) (8266)22,5
TRAD. ECONÒMICA, FINANCERA I COMERCIAL ESPANYOL-ANGLÉS, ANGLÉS-ESPANYOL I (8222)24
TRAD. ECONÒMICA, FINANCERA I COMERCIAL ESPANYOL-FRANCÉS, FRANCÉS-ESPANYOL (I) (8262)24
TRAD. JURIDICOADMINISTRATIVA ESPANYOL-ANGLÉS, ANGLÉS-ESPANYOL (I) (8221)24
TRAD. JURIDICOADMINISTRATIVA ESPANYOL-ANGLÉS, ANGLÉS-ESPANYOL (II) (8225)23,5
TRAD. JURIDICOADMINISTRATIVA ESPANYOL-FRANCÉS, FRANCÉS-ESPANYOL (I) (8261)24
TRAD. JURIDICOADMINISTRATIVA ESPANYOL-FRANCÉS, FRANCÉS-ESPANYOL (II) (8265)23,5
TRADUCCIÓ LITERÀRIA ESPANYOL-ANGLÉS, ANGLÉS-ESPANYOL (8220)24
TRADUCCIÓ LITERÀRIA ESPANYOL-FRANCÉS, FRANCÉS-ESPANYOL (8260)24