Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   DOCTORAT EN PROBLEMES ACTUALS I HISTÒRICS DE L'ECONOMIA    Any acadèmic


  • Tipus: METODOLÒGIQUES
  • Tipus: FONAMENTALS
    M�NIM 15 CR�DITS D'AQUEST BLOC PER A COMPLETAR EL PER�ODE DE DOC�NCIA
  • Tipus: TREBALLS D'INVESTIGACIÓ
Cicle Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
AIGUA I ECONOMIA (62626)120
BENESTAR. SEGLES XIX I XX (62618)120
CANVI TECNOLÒGIC I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (62337)120
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I COOPERACIÓ (60932)120
DESOCUPACIÓ I POBRESA: UNIÓ EUROPEA I ESTATS UNITS (62628)120
ECONOMIA DEL TURISME (63249)120
ECONOMIA INTERNACIONAL (60935)120
ESTRATÈGIES I POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (61221)120
FINANÇAMENT DE LES HISENDES TERRITORIALS (62534)120
HISENDES PÚBLIQUES ESPANYOLES I DESENVOLUPAMENT. SEGLES XIX I XX (62625)120
INNOVACIÓ I CREIXEMENT ECONÒMIC (62620)120
MERCATS IMMOBILIARIS (60934)120
NOVES TECNOLOGIES I INNOVACIÓ (62550)120
SISTEMES PRODUCTIUS LOCALS (60938)120
TREBALL I TERRITORI: ELS MERCATS DE TREBALL ESPANYOLS (62622)120