Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   DOCTORAT EN CONSTITUCIÓ I DRETS FONAMENTALS EN EUROPA    Any acadèmic


  • Tipus: METODOLÒGIQUES
  • Tipus: FONAMENTALS
    M�NIM 15 CR�DITS D'AQUEST BLOC PER A COMPLETAR EL PER�ODE DE DOC�NCIA

    PER A SUPERAR EL PERÍODE DE DOCÈNCIA ÉS OBLIGATORI CURSAR LES ASSIGNATURES: 62975, 62976, 62977, 62978 Y 62979.

  • Tipus: TREBALLS D'INVESTIGACIÓ
Cicle Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ EN LA UNIÓ EUROPEA (63004)60
DRETS FONAMENTALS I DRET CONSTITUCIONAL EUROPEU (63000)60
FONTS DEL DRET, CONSTITUCIÓ EUROPEA I DRETS FONAMENTALS (63001)60
JURISDICCIÓ CONSTITUCIONAL, JURISDICCIÓ EUROPEA I DRETS FONAMENTALS (63002)60
UNIÓ EUROPEA I LÍMITS DELS DRETS FONAMENTALS (63003)60