Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   DOCTORAT EN ARQUITECTURA, CIUTAT, OBRA CIVIL I LA SEUA CONSTRUCCIÓ    Any acadèmic


  • Tipus: AFINS
  • Tipus: METODOLÒGIQUES
  • Tipus: FONAMENTALS
    M�NIM 15 CR�DITS D'AQUEST BLOC PER A COMPLETAR EL PER�ODE DE DOC�NCIA
  • Tipus: TREBALLS D'INVESTIGACIÓ
Cicle Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
APLICACIÓ DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA EN L'ESTUDI DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ (63046)120
ARQUITECTURA I CIUTAT: HISTÒRIA I CIÈNCIA (63044)120
ARQUITECTURA I CIUTAT: URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI (63045)120
ESTUDIS DE DURABILITAT EN MORTERS I FORMIGONS (61279)120
PATOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ (61280)120