Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   DOCTORAT EN DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL    Any acadèmic