Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   DOCTORAT EN AMÈRICA LLATINA EN EL SISTEMA MUNDIAL    Any acadèmic


  • Tipus: AFINS
  • Tipus: METODOLÒGIQUES
  • Tipus: FONAMENTALS
    M�NIM 15 CR�DITS D'AQUEST BLOC PER A COMPLETAR EL PER�ODE DE DOC�NCIA

    PER A SUPERAR EL PERÍODE DE DOCÈNCIA ÉS OBLIGATORI CURSAR LES ASSIGNATURES: 62010, 62011, 62012, 62013, 62014, 62015, 62016, 62017, 62020, 62021 I 62022.

  • Tipus: TREBALLS D'INVESTIGACIÓ