Grupos de Investigación
 
TRADUCCIÓ DE CLÀSSICS VALENCIANS A LLENGÜES EUROPEES. ESTUDIS LITERARIS, LINGÜÍSTICS I TRADUCTOLÒGICS COMPARATS
 
 

· Buscador de publicaciones

· Página web del grupo de investigación

INVESTIGADORES

· MARTINEZ PEREZ, VICENT (Director)

· ANTOLI MARTINEZ, JORDI MANUEL
· BELTRAN I CALVO, VICENT
· CORTIJO OCAÑA, ANTONIO
· FUSTER ORTUÑO, MARIA ANGELES
· GARCIA SEBASTIA, JOSEP VICENT
· GUARDIOLA I SAVALL, MARIA ISABEL
· MARTINEZ MARTINEZ, CATERINA
· MARTINEZ PEREZ, JOSEP
· MONTOYA ABAT, BRAULI
· MONTSERRAT BUENDIA, SANDRA
· NAVARRO AGUADO, LUIS
· PINA MEDINA, VICTOR MANUEL
· PONS CONCA, JAUME
· RADATZ , HANS-INGO
· RUIZ GUARDIOLA, RAMON
· SANCHEZ LOPEZ, ELENA
· SEGURA I LLOPES, CARLES
· SERRANO ESPINOSA, MANUEL
· SILVEIRA DA COSTA, RICARDO LUIZ

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

·  Canvi Lèxic i canvi semàntic
  Canvi lèxic i canvi semàntic


·  Educació i Ensenyament de la llengua i literatura, i Història de la cultura
  Educació i Ensenyament de la llengua i literatura, i Història de la cultura

·  Filologia Catalana
  Literatura Catalana Medieval i del Renaixement, Estudi Filològic, Morfosintaxi, Semàntica, Lexicografia i lexicologia, Estilística, Diacronia lingüística, Diatopia lingüística

·  Literatura catalana medieval i les seues relacions romàniques
  Literatura catalana medieval i les seues relacions romàniques

·  Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades als estudis filològics diacrònics i sincrònics
  Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades als estudis filològics diacrònics i sincrònics

·  Traducció de clàssics valencians a llengües europees
  Traducció de clàssics valencians a llengües europees
Traducció , Edat Mitjana, Regne de València, Corona d`Aragó, Edició i Digitalització de textos, Concordances, Concordances lematizades

·  Traducció Especialitzada i de llenguatges especialitzats

·  Traducció i recursos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  Traducció i recursos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

·  Traducció literària de clàssics europeus i romànics
  Traducció literària de clàssics europeus i romànics

·  Traductologia

OFERTA TECNOLÓGICA - CAPACIDADES

PROJECTES DE RECERCA (I+D):

- Institut Superior d`Investigació Cooperativa IVITRA [Institut Virtual Internacional de Traducció] (ISIC-IVITRA: http://www.ivitra.ua.es) (167 investigadors; 33 universitats; 19 països d`Europa, EEUU i Àsia). (Ref. ISIC/2012/022)
- ¿Edició, estudi, digitalització i traducció de corpus documentals i literaris de la Corona d¿Aragó Medieval (amb especial referència al Regne de València)¿ (Ref. PROMETEO-2009-042, Projecte del Programa Prometeo de la Generalitat Valenciana ¿para grupos de investigación en I+D de excel¿lència¿ cofinançat por el FEDER de la UE, http://www.digicotracam.ua.es)
- ¿Multilingual Digital Library of the Mediterranean Neighbourhood ¿ IVITRA¿ (Ref. MICINN FFI2010-09064-E).
- Grup de Recerca ¿Traducció de clàssics valencians a llengües europees: estudis lingüístics, literaris i traductològics comparats¿ [UA-VIGROB 125]
- ¿Diacronia lingüística, Traducció i Història de la Cultura¿ [Ref. GITE-09009-UA].
- ¿Centre Internacional d¿Estudis Avançats d¿Història de la Corona d¿Aragó¿ (USI-UA-45).
- ¿Gramàtica del Català Antic¿ (Ref. MICINN FFI2009-13065-FILO), sota la direcció del Prof. Dr. Josep Martines.
- ¿Gramàtica del Català Modern (1501-1833)¿ (Ref. FFI2012-37013), sota la direcció del Prof. Dr. Josep Martines.
- Constitució d`un Corpus Textual per a una Gramàtica del Català Antic. IVITRA-IEC/PT2008-S0406-MARTINES01,2008-2010), sota la direcció del Prof. Dr. Josep Martines.
- Constitució d`un Corpus Textual per a una Gramàtica del Català Modern. (IVITRA-IEC/PT2012-S04-MARTINES01, 2012-2015). sota la direcció del Prof. Dr. Josep Martines.

OFERTA TECNOLÓGICA - RESULTADOS

Col·leccions/Series especialitzades en editorials i revistes internacionals de primer rang internacional:

- MARTINES, Vicent, Director/Editor, en John Benjamins Academic Publisher (Amsterdam, Holanda / Philadelphia, EEUU). Colección: ¿IVITRA RESEARCH IN LINGUISTICS AND LITERATURE: STUDIES, EDITIONS, AND TRANSLATIONS¿: http://benjamins.com/#catalog/books/ivitra/main
- MARTINES, Vicent, Director/Editor, en Peter Lang International Publishing Company (Berna, Oxford, Frankfurt am Main, Nueva York). Colección: ¿EUROPEAN AND MEDITERRANEAN CLASSICS. STUDIES, EDITIONS AND TRANSLATIONS / CLÁSICOS EUROPEOS Y MEDITERRÁNEOS. ESTUDIOS, EDICIONES Y TRADUCCIONES (SUBCOLECCIONES: STUDIES AND MONOGRAPHS / ESTUDIOS Y MONOGRAFÍAS & EDITIONS AND TRANSLATIONS / EDICIONES Y TRADUCCIONES)¿ http://www.peterlang.com/index.cfm?cid=165#5263439
- MARTINES, Vicent, Director/Editor, en Co-Director de eHumanista/IVITRA(University of California at Santa Barbara, USA): http://www.ehumanista.ucsb.edu/eHumanista%20IVITRA/index.shtml
- MARTINES, Vicent, Director/Editor, en Centro de Lingüística Aplicada Atenea, Madrid. Colección: ¿CLÁSICOS VALENCIANOS¿.
- MARTINES, Vicent, Codirector/Coeditor, en Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (Embajada de la R.Á. de Egipto ante el Reino de España), col¿lecció: ¿Clásicos del Mediterráneo¿. (per conveni específic d`I+D+i entre les institucions)Vegeu, IVITRA-Media: http://www.ivitra.ua.es/ivitraMedia/index.html


PALABRAS CLAVE

Literatura Catalana Medieval i del Renaixement, Estudi Filològic, Morfosintaxi, Semàntica, Lexicografia i lexicologia, Estilística, Lingüística diacrònica, Lingüística contrastiva, Pragmàtica Lingüística, Lingüística Cognitiva, Literatatura catalana medieval, Edició de textos, Ecdótica, Comentari de text, Anàlisi filològica, Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades als estudis filològics diacrònics, sincrònics i traductològics, Sociolingüística. Educació

INFRAESTRUCTURA RELEVANTE DISPONIBLE (RELACIÓN)

Les infraestructures pròpies de:

- Institut Superior d`Investigació Cooperativa [ISIC] "Institut Virtual Internacional de Traducció" [ISIC-IVITRA]
- Dept de Traducció i Interpretació (UA)
- Dept de Filologia Catalana (UA)
- Dept de Filologia Anglés (UA)
 
Página mantenida por el Servicio de Investigación
y Transferencia de Tecnología (OTRI)
Página principalEnviar correo