Grupos de Investigación
 
ESTUDIS TRANSVERSALS: LITERATURA I ALTRES ARTS EN LES CULTURES MEDITERRÀNIES
 
 

· Buscador de publicaciones

· Página web del grupo de investigación

INVESTIGADORES

· CORTES ORTS, CARLES (Director)

· ALEMANY BAY, CARMEN
· BERENGUER ROS, Mª DOLORES
· BUENO ALONSO, JOSEFINA
· CALVO, AMADOR
· CRUZ MORENTE, MIQUEL
· DOMINGUEZ LUCENA, VICTOR DANIEL
· ESCANDELL MAESTRE, DARI
· ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
· FRANCES DIEZ, Mª ANGELS
· GARCIA SAENZ DE URTURI, RAUL
· GIL PEREZ, ISRAEL
· GISBERT LOPEZ, IVAN
· LEAL RIVAS, NATASHA
· LLOMBART HUESCA, MARIA
· LOMAS LOPEZ, ENRIQUE
· MARCILLAS PIQUER, ISABEL
· MOLLA SOLER, MARIA DOLORES
· PRUDON MORALES, MONTSERRAT
· ROCHE CARCEL, JUAN ANTONIO
· TOMAS CAMARA, DULCINEA

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

·  Línea de perspectiva geogràfica
  S`interrelacionaran autors contemporanis pertanyents a les literatures francesa, italiana, àrab, catalana i hispànica, sense oblidar els llaços establerts amb la literatura hispanoamericana.

·  Línia de perspectiva comparatística
  Comparació de les literatures adscrites a l`espai geogràfic esmentat anteriorment, sempre tenint en compte la utilització de l`obra literària com a fet cultural, en aquest cas, emmarcat dins de l`època contemporània dels últims 50 anys.

·  Línia de perspectiva interdisciplinar
  Aquesta línia d`investigació estudiarà la interacció de la literatura amb les altres formes artístiques i les variacions d`aquesta interacció segons la cultura de què es tracte.

·  Línia de perspectiva sociològica
  La línia sociològica s`atendrà mitjançant l`estudi de la difusió, la recepció i la repercussió mediàtica de les obres literàries estudiades i amb una finalitat contrastiva amb les literatures veïnes.

·  Línia d¿evolució de gènere
  Aquesta línia atendrà especialment al paper de la dona dins del món de la literatura contemporània, tant pel que fa a la seua situació com a subjecte creatiu com al seu tractament com a objecte literari.

OFERTA TECNOLÓGICA - CAPACIDADES

Aprofundir, mitjançant l`estudi de la literatura, en el coneixement del món de la cultura islàmica, relacionat especialment amb la dona del segle XX com a objecte i subjecte creatiu. Aquest estudi es farà extensiu a les diverses literatures de la zona geogràfica de la Mediterrània occidental, bàsicament la francesa, la italiana, l`àrab, la catalana i la hispànica. Això permetrà una anàlisi sociològica de la creació, difusió i recepció literària i de les diferents arts que s`hi interrelacionen.

OFERTA TECNOLÓGICA - RESULTADOS

A banda de diversos seminaris que giraran al voltant de problemàtiques concretes, el grup investigador oferirà a la comunitat universitària reunions periòdiques on s`exposaran les recerques efectuades; hi seran convidats especialistes d`altres universitats, amb l`objecte de poder realitzar un intercanvi intel·lectual que afavorirà les relacions interculturals i multidisciplinars de caràcter transversal, relacions que, com tots sabem, són característiques de la societat globalitzada del segle XXI.

PALABRAS CLAVE

Literatures europees i hispanoamericana, relacions transculturals, investigació interdisciplinar, perspectiva comparatística, època contemporània, condició de gènere, dona, interpretació sociològica.

INFRAESTRUCTURA RELEVANTE DISPONIBLE (RELACIÓN)

El mar en les literatures de la Mediterrània Occidental / Edició a cura de Carles Cortés; Grup de Recerca "Estudis transversals: literatura i altres arts en les cultures mediterrànies", Universitat d`Alacant-Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2007 (http://www.cervantesvirtual.com)
Les sujets contemporains et leurs mythes en Espagne et en Amérique latine / Coordinat per Perla Petrich, Julio Premat, Maria Llombart. Alacant, Université Paris 8, Universitat d`Alacant, Grup d`Estudis transversals: literatura i altres arts en les cultures mediterrànies; Paris: Universite de Paris 8, Vincenne-Saint-Denis
Visions de l`exili: literatura, pintura i gènere, Brosquil Ed., 2011 (ed. Carles Cortés i Isabel Marcillas)
 
Página mantenida por el Servicio de Investigación
y Transferencia de Tecnología (OTRI)
Página principalEnviar correo