Grupos de Investigación
 
EXPLANAT: RECERQUES DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (EXPLANAT)
 
 

· Buscador de publicaciones

· Forma de contacto:
   Email: marinela@ua.es
   Tel: +34 96 590 34 00 + 3011

INVESTIGADORES

· GARCIA SEMPERE, MARIA MANUELA (Director)

· ARRONIS I LLOPIS, CARMEN
· BALDAQUI ESCANDELL, JOSEP MARIA
· BARCELO TRIGUEROS, SERGI
· CAMARA SEMPERE, HECTOR
· ESTEVE JUAN, SANTIAGO
· GARCIA MIRALLES, IGNACIO
· HERRERO HERRERO, MARIA ANGELS
· IDIGORA FERNANDEZ, SILVIA
· LLORCA TONDA, MARIA DE LOS ANGELES
· MAS MIRALLES, ANTONI
· MONTOYA ABAT, BRAULI
· PASTOR BRIONES, VICENT
· PUCHE LOPEZ, MARIA CARMEN
· RAMOS MOLINA, JORGE PLACIDO
· SANCHO FIBLA, SERGI
· SEGUI ARIZA, MARIANA

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

·  Estudi de la transmissió lingüística intergeneracional en el context del País Valencià

·  Estudi i edició de textos de les lletres catalanes, especialment de l'epoca medieval i moderna

·  Estudi i edició de textos de temàtica religiosa i científica

·  Sociolingüística i educació

OFERTA TECNOLÓGICA - CAPACIDADES

Aquest grup d`investigació s`ha format el 2014 com a resultat de dos grups anteriors Sociolingüística: planificació lingüística i educació, coordinat per Josep Maria Baldaquí, i el grup Els escriptors i la impremta en el pas del segle XV al XVI, creat en el 2014 i coordinat per Marinela Garcia. Hem agrupat la recerca de tots dos i des del 2014 treballem conjuntament. La nostra oferta investigadora és:

- Disseny i coordinació de treball de camp en l`àmbit de la recerca sociolingüística i educativa.
- Anàlisi de dades en l`àmbit de la demolingüística, sociolingüística i planificació lingüística.
- Disseny de propostes de planificació lingüística.
- Investigació en l`àmbit de la sociolingüística històrica.

- Estudi i edició crítica en format digital de textos antics, especialment dels segles XV i XVI, de temàtica religiosa, científica, com també textos literaris de ficció, i versions en català d`obres d`àmbit romànic escrites en llatí o en altres llengües romàniques en l`edat mitjana i el Renaixement.
- Edició en TEI (sistema de codificació estàdard de textos usat a les principals biblioteques electròniques del món) de les obres que s`estudien i que es donen a conéixer a través del servidor que s`ha adquirit amb aquesta finalitat i amb el web Valenciana prosa.
- Edició d`autors en llengua catalana dels segles XV i XVI, i obres que s`hi relacionen, com també estudis lingüístics d`aquestes obres que s`editen.
- Disseny i coordinació de treball de camp en l`àmbit de la recerca sociolingüística i educativa.

OFERTA TECNOLÓGICA - RESULTADOS

Les nostres publicacions es poden consultar als curricula corresponents o també al web del nostre grup http://web.ua.es/es/valenciana-prosa/qui-som.html. i al RepositoriInstitucional de la Universitat d`Alacant http://rua.es/dspace/handle/10045/2134

Alguns dels resultats:
Memòries de suficiència investigadora:

Carmen Arronis i Llopis, programa de doctorat Llengua i literatura catalanes,(2003-2005), llegida el 31 d`octubre de 2005 amb el títol: Edició de la vida de sancta Caterina de Sena de Miquel Peres. Dirigida per Marinela Garcia.

Hèctor Càmara i Sempere programa de doctorat Interuniversitari en estudis filològics interdisciplinars, (2004-2006), llegida el 31 d`octubre de 2005:La vida de Maria en el Flos sanctorum romançat (1494). Directora, Marinela Garcia

M. Àngels Herrero Herrero programa de doctorat Llengua i literatura catalanes,(2004-2006), llegida el 18 de desembre de 2006: Catàleg de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII. Directora Marinela Garcia.

Sergi Barceló Trigueros, programa de doctorat Interuniversitari en estudis filològics interdisciplinars (Filologia catalana i afins) 2008-2011, llegida el divendres 23 de desembre de 2011: El Cançoner sagrat de vides de sants (Poesia valenciana religiosa de la baixa Edat Mitjana).

Silvia Idígora, treball fi de màster en estudis literaris, Universitat d`Alacant 11 d`octubre de 2012: Réécritures des vies de saintes medievales: analyse de l`ouvre de Nicole Bozon.Directora: Mª Àngels Llorca Tonda.

Mariana Seguí Ariza, Treball de fi de Màster del Màster universitari en assessorament lingüístic i cultura literària. Aplicacions al cas valencià, llegit el 8 de juliol de 2014, Edició electrònica de la vida de santa Caterina d`Alexandria seguint els paràmetres del sistema TEI. Directora: Marinela Garcia Sempere.

Hem obtingut diversos projectes d`investigació i s`han llegit algunes tesis doctorals.

PALABRAS CLAVE

estudis literaris i lingüístics; sociolingüística, planificació lingüística, sociologia històrica, edicions crítiques digitals, literatura hagiogràfica i tractats tècnics medievals.

INFRAESTRUCTURA RELEVANTE DISPONIBLE (RELACIÓN)

- 3 ordinadors de taula, 3 portàtils, un servidor, un scàner i una càmera digital.
- Material per a l`enregistrament (audio i vídeo) d`entrevistes i grups de conversa.
- Programari per a l`anàlisi qualitativa de dades.
- Programari per a l`anàlisi quantitativa de dades.
 
Página mantenida por el Servicio de Investigación
y Transferencia de Tecnología (OTRI)
Página principalEnviar correo