GUIA DOCENT
ASSIGNATURA 6 DE MOBILITAT  ( 2011-12 )

Dades generals

Codi416
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN TURISME


Context de l'assignatura (2011-12)
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades
 
Horari i matrícula

Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
FACULTAT DE LLETRES: TEORIA DE 416 1
TOTAL 1


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
4  (TEORIA DE 416) 1er. D CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 4:FACULTAT DE LLETRES - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari
 
Competències i objectius

Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Sense dades
 
Continguts

Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Sense dades
 
Pla d'aprenentatge

Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA00
TOTAL00


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades
 
Avaluació

Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Sense dades


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
Informació no disponible en aquests moments.
(*) 4:FACULTAT DE LLETRES - CAS
 
Bibliografia i recursos

Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.


 
Documentació per a imprimir

Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudisDocument amb tota la informació de la Guia Docent