Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
36661 - BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA (2011-12)

Codi36661
Crdts. Europ.2


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòricsCrèdits pràcticsDept. respon.Respon. acta
AGROQUIMICA I BIOQUIMICAEDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA0,71,3


Estudis en què s'imparteix
MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA


Context de l'assignatura 2011-12

La asignatura Biotecnología Agrícola está destinada a que dentro del máster de Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad, el alumno conozca los procesos que determinan la fertilidad del suelo, los productos de origen biológico para uso sostenible en producción y sanidad agrícola justo con las tecnologías para su producción, así como la legislación nacional e internacional sobre utilización y manipulación de los biofertilizantes, bioplaguicidas y bioactivadores.



Professor/a responsable
JUAREZ SANZ, JULIANA MARGARITA


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 366611JUAREZ SANZ, JULIANA MARGARITA
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO
PROFESSOR/A CONTRACTAT/ADA DOCTOR/A
PRÀCTIQUES DE LABORATORI DE 366611JUAREZ SANZ, JULIANA MARGARITA
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO
PROFESSOR/A CONTRACTAT/ADA DOCTOR/A
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC DE 366611JUAREZ SANZ, JULIANA MARGARITA
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO
PROFESSOR/A CONTRACTAT/ADA DOCTOR/A


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
TEORÍA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA: TEORIA DE 36661 2
TOTAL 2


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 36661) 2do. T CAS des de NIF A fins a NIF Z
(*) 1:TEORÍA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 12/03/2012 16/03/2012 L 16:00 18:00 TQ/1004 
  1 12/03/2012 16/03/2012 X 16:00 18:00 TQ/1004 
  1 04/06/2012 08/06/2012 J 16:00 19:00 TQ/1004 
PRÀCTIQUES DE LABORATORI 1 19/03/2012 23/03/2012 X 15:00 18:00 0007P1062 
  1 26/03/2012 30/03/2012 X 16:00 19:00 0007P1062 
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER 1 26/03/2012 30/03/2012 L 16:00 18:00 TQ/1004 
  1 02/04/2012 06/04/2012 L 16:00 19:00 TQ/1004 
TUTORIES GRUPALS 1 04/04/2012 04/04/2012 X 15:30 18:00 TQ/1004 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: TEORÍA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA - CAS
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 1: GRUPO 1 - CAS
(*) TUTORIES GRUPALS
 1: tutories grupals 36661 -
(*) PRÁCTICAS DE LABORATORIO
 1: GRUPO 1 - CAS


Competències de l'assignatura

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Adquirir els coneixements avançats en els diferents camps de la biomedicina necessaris per a abordar amb profunditat una determinada especialització.
 • CG2: Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en els coneixements teòrics i pràctics de la biomedicina.
 • CG3: Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar els problemes des de punts de vista diferents i així enriquir les solucions.
 • CG4: Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biomèdica a nivell avançat.

Competències transversals bàsiques de la UA
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competencias propias del módulo específico de biotecnología para la salud y la sostenibilidad
 • CEBT30: Conocer los mecanismos de acción de los distintos organismos sobre el desarrollo vegetal y tecnicas utilizadas en bioagricultura. Conocer los procesos que determinan la fertilidad del suelo y los distintos aspectos relacionados con el entorno ambiental del vegetal que establecen su desarrollo, productividad y calidad de las cosechas.
 • CEBT31: Conocer los nuevos productos de origen biológico para uso sostenible en producción y sanidad agrícola, así como las tecnologías para su producción.
 • CEBT32: Conocer la legislación y los organismos nacionales e internacionales que regulan los productos y tecnicas empleados en bioagricultura y en la industria agroalimentaria.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
 • CB1: Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2: Capacidad de organización y planificación.
 • CB3: (CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB5: Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6: Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7: Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8: Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9: Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10: Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB15: Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16: Capacidad de autonomía científica y técnica.

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Adquirir els coneixements avançats necessaris per a abordar amb profunditat una especialització en biotecnologia aplicables a la salut i la sostenibilitat.
 • CG2: Capacitat de seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la biotecnologia.
 • CG3: Capacitat d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista, i així enriquir les solucions.
 • CG4: Capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biotecnologia a nivell avançat.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com poden ser bases de dades biològiques, bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competències específiques:

  mòdul específic de Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat
  • CEBT30: Conèixer els mecanismes d'acció dels diferents organismes sobre el desenvolupament vegetal i tecniques utilitzades en bioagricultura. Conèixer els processos que determinen la fertilitat del sòl i els diferents aspectes relacionats amb l'entorn ambiental del vegetal que estableixen el seu desenvolupament, productivitat i qualitat de les collites.
  • CEBT31: Conèixer els nous productes d'origen biològic per a ús sostenible en producció i sanitat agrícola, així com les tecnologies per a la seua producció.
  • CEBT32: Conèixer la legislació i els organismes nacionals i internacionals que regulen les tècnicques i els productes usats en bioagricultura i en la indústria agroalimentària.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
 • CB1: Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2: Capacidad de organización y planificación.
 • CB3: (CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB5: Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6: Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7: Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8: Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9: Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10: Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB15: Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16: Capacidad de autonomía científica y técnica.

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Adquirir coneixements avançats en els camps de l'optometria clínica, la visió i l'òptica necessaris per a especialitzar-se en aquests camps.
 • CG2: Capacitat de seguir i interpretar críticament els últims avanços en els coneixements teòrics i pràctics de l'optometria clínica, la visió i l'òptica.
 • CG3: Capacitat d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista per a enriquir les solucions.
 • CG4: Capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en els camps de l'optometria clínica, la visió i l'òptica a un nivell avançat.

Competències transversals bàsiques de la UA
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competencias específicas:

  Módulo Opcional de Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad
  • CEBT30: Conocer los procesos que determinan la fertilidad del suelo y los distintos aspectos relacionados con el entorno ambiental del vegetal que establecen su desarrollo, productividad y calidad de las cosechas.
  • CEBT31: Conocer los nuevos productos de origen biológico para uso sostenible en producción y sanidad agrícola, así como las tecnologías para su producción.
  • CEBT32: Conocer los aspectos técnicos y regulatorios relativos a bioseguridad en la agricultura y en la industria agroalimentaria.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
 • CB1: Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2: Capacidad de organización y planificación.
 • CB3: (CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB5: Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6: Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7: Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8: Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9: Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10: Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB15: Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16: Capacidad de autonomía científica y técnica.

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Adquirir els coneixements avançats en els diferents camps de la química mèdica necessaris per a abordar amb profunditat una especialització determinada.
 • CG2: Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la química mèdica.
 • CG3: Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista per a enriquir les solucions.
 • CG4: Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en química mèdica a nivell avançat.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competencias del módulo optativo de libre elección de Biotecnología
 • CEBT30: Conocer los procesos que determinan la fertilidad del suelo y los distintos aspectos relacionados con el entorno ambiental del vegetal que establecen su desarrollo, productividad y calidad de las cosechas.
 • CEBT31: Conocer los nuevos productos de origen biológico para uso sostenible en producción y sanidad agrícola, así como las tecnologías para su producción.
 • CEBT32: Conocer los aspectos técnicos y regulatorios relativos a bioseguridad en la agricultura y en la industria agroalimentaria.


Objetius formatius


Objectius de l'assignatura / competències 2011-12

Al finalizar la asignatura el alumno ha de ser capaz de:

• Establecer los requerimientos nutricionales sanitarios de los cultivos.
• Conocer los métodos y tecnicas disponibles para la evaluación de los productos de origen biológico utilizables en agricultura.
• Conocer la legislación nacional y europea que se aplica a los utilización y manipulación de biofertilizantes, bioplaguicidas y bioactivadores en la producción vegetal.



Continguts. Breu descripció


Continguts teòrics i pràctics 2011-12


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA710,5
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER57,5
TUTORIES GRUPALS2,53,75
PRÀCTIQUES DE LABORATORI5,58,25
TOTAL2030


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

Evaluación continua
El 60% de la nota corresponderá:
Trabajo personal del alumno, participación en aula y tutorias:10%
Presentaciones orales, trabajos entregados: 20%
Trabajo e informes de laboratorio: 30%

EXAMEN FINAL 40%
El examen final consistirá en una serie de preguntas cortas

Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 07/06/2012 16:00 19:00 CS/S002 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:TEORÍA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. És necessari que se signe en el departament corresponent.



Document amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009