Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
36661 - BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA (2011-12)

Codi36661
Crdts. Europ.2


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
AGROQUIMICA I BIOQUIMICAEDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA0,280,52


Estudis en què s'imparteix
MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA


Context de l'assignatura 2011-12

La asignatura Biotecnología Agrícola está destinada a que dentro del máster de Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad, el alumno conozca los procesos que determinan la fertilidad del suelo, los productos de origen biológico para uso sostenible en producción y sanidad agrícola justo con las tecnologías para su producción, así como la legislación nacional e internacional sobre utilización y manipulación de los biofertilizantes, bioplaguicidas y bioactivadores.Professor/a responsable
JUAREZ SANZ, JULIANA MARGARITA


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 366611JUAREZ SANZ, JULIANA MARGARITA
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO
PROFESSOR/A CONTRACTAT/ADA DOCTOR/A
PRÀCTIQUES DE LABORATORI DE 366611JUAREZ SANZ, JULIANA MARGARITA
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO
PROFESSOR/A CONTRACTAT/ADA DOCTOR/A
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC DE 366611JUAREZ SANZ, JULIANA MARGARITA
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
  SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO
PROFESSOR/A CONTRACTAT/ADA DOCTOR/A


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
TEORÍA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA: TEORIA DE 36661 2
TOTAL 2


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 36661) 2do. T CAS des de NIF A fins a NIF Z
(*) 1:TEORÍA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 12/03/2012 16/03/2012 L 16:00 18:00 0041P1050 
  1 12/03/2012 16/03/2012 X 16:00 18:00 0041P1050 
  1 04/06/2012 08/06/2012 J 16:00 19:00 0041P1050 
PRÀCTIQUES DE LABORATORI 1 19/03/2012 23/03/2012 X 15:00 18:00 0007P1062 
  1 26/03/2012 30/03/2012 X 16:00 19:00 0007P1062 
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER 1 26/03/2012 30/03/2012 L 16:00 18:00 0041P1050 
  1 02/04/2012 06/04/2012 L 16:00 19:00 0041P1050 
TUTORIES GRUPALS 1 04/04/2012 04/04/2012 X 15:30 18:00 0041P1050 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: TEORÍA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA - CAS
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 1: GRUPO 1 - CAS
(*) TUTORIES GRUPALS
 1: tutories grupals 36661 -
(*) PRÁCTICAS DE LABORATORIO
 1: GRUPO 1 - CAS


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Adquirir els coneixements avançats en els diferents camps de la biomedicina necessaris per a abordar amb profunditat una determinada especialització.
 • CG2: Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en els coneixements teòrics i pràctics de la biomedicina.
 • CG3: Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar els problemes des de punts de vista diferents i així enriquir les solucions.
 • CG4: Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biomèdica a nivell avançat.

Competències transversals bàsiques de la UA
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competencias propias del módulo específico de biotecnología para la salud y la sostenibilidad
 • CEBT30: Conocer los mecanismos de acción de los distintos organismos sobre el desarrollo vegetal y tecnicas utilizadas en bioagricultura. Conocer los procesos que determinan la fertilidad del suelo y los distintos aspectos relacionados con el entorno ambiental del vegetal que establecen su desarrollo, productividad y calidad de las cosechas.
 • CEBT31: Conocer los nuevos productos de origen biológico para uso sostenible en producción y sanidad agrícola, así como las tecnologías para su producción.
 • CEBT32: Conocer la legislación y los organismos nacionales e internacionales que regulan los productos y tecnicas empleados en bioagricultura y en la industria agroalimentaria.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
 • CB1: Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2: Capacidad de organización y planificación.
 • CB3: (CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB5: Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6: Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7: Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8: Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9: Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10: Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB15: Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16: Capacidad de autonomía científica y técnica.

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Adquirir els coneixements avançats necessaris per a abordar amb profunditat una especialització en biotecnologia aplicables a la salut i la sostenibilitat.
 • CG2: Capacitat de seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la biotecnologia.
 • CG3: Capacitat d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista, i així enriquir les solucions.
 • CG4: Capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biotecnologia a nivell avançat.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com poden ser bases de dades biològiques, bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competències específiques:

  mòdul específic de Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat
  • CEBT30: Conèixer els mecanismes d'acció dels diferents organismes sobre el desenvolupament vegetal i tecniques utilitzades en bioagricultura. Conèixer els processos que determinen la fertilitat del sòl i els diferents aspectes relacionats amb l'entorn ambiental del vegetal que estableixen el seu desenvolupament, productivitat i qualitat de les collites.
  • CEBT31: Conèixer els nous productes d'origen biològic per a ús sostenible en producció i sanitat agrícola, així com les tecnologies per a la seua producció.
  • CEBT32: Conèixer la legislació i els organismes nacionals i internacionals que regulen les tècnicques i els productes usats en bioagricultura i en la indústria agroalimentària.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
 • CB1: Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2: Capacidad de organización y planificación.
 • CB3: (CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB5: Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6: Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7: Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8: Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9: Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10: Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB15: Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16: Capacidad de autonomía científica y técnica.

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA CLÍNICA I VISIÓ

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Adquirir coneixements avançats en els camps de l'optometria clínica, la visió i l'òptica necessaris per a especialitzar-se en aquests camps.
 • CG2: Capacitat de seguir i interpretar críticament els últims avanços en els coneixements teòrics i pràctics de l'optometria clínica, la visió i l'òptica.
 • CG3: Capacitat d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista per a enriquir les solucions.
 • CG4: Capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en els camps de l'optometria clínica, la visió i l'òptica a un nivell avançat.

Competències transversals bàsiques de la UA
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competencias específicas:

  Módulo Opcional de Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad
  • CEBT30: Conocer los procesos que determinan la fertilidad del suelo y los distintos aspectos relacionados con el entorno ambiental del vegetal que establecen su desarrollo, productividad y calidad de las cosechas.
  • CEBT31: Conocer los nuevos productos de origen biológico para uso sostenible en producción y sanidad agrícola, así como las tecnologías para su producción.
  • CEBT32: Conocer los aspectos técnicos y regulatorios relativos a bioseguridad en la agricultura y en la industria agroalimentaria.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)
 • CB1: Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2: Capacidad de organización y planificación.
 • CB3: (CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB5: Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6: Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7: Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8: Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9: Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10: Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB15: Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16: Capacidad de autonomía científica y técnica.

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Adquirir els coneixements avançats en els diferents camps de la química mèdica necessaris per a abordar amb profunditat una especialització determinada.
 • CG2: Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la química mèdica.
 • CG3: Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista per a enriquir les solucions.
 • CG4: Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en química mèdica a nivell avançat.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA1: Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2: Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3: Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competencias del módulo optativo de libre elección de Biotecnología
 • CEBT30: Conocer los procesos que determinan la fertilidad del suelo y los distintos aspectos relacionados con el entorno ambiental del vegetal que establecen su desarrollo, productividad y calidad de las cosechas.
 • CEBT31: Conocer los nuevos productos de origen biológico para uso sostenible en producción y sanidad agrícola, así como las tecnologías para su producción.
 • CEBT32: Conocer los aspectos técnicos y regulatorios relativos a bioseguridad en la agricultura y en la industria agroalimentaria.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12

Al finalizar la asignatura el alumno ha de ser capaz de:

• Establecer los requerimientos nutricionales sanitarios de los cultivos.
• Conocer los métodos y tecnicas disponibles para la evaluación de los productos de origen biológico utilizables en agricultura.
• Conocer la legislación nacional y europea que se aplica a los utilización y manipulación de biofertilizantes, bioplaguicidas y bioactivadores en la producción vegetal.Continguts teòrics i pràctics 2011-12


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA710,5
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER57,5
TUTORIES GRUPALS2,53,75
PRÀCTIQUES DE LABORATORI5,58,25
TOTAL2030


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12

Evaluación continua
El 60% de la nota corresponderá:
Trabajo personal del alumno, participación en aula y tutorias:10%
Presentaciones orales, trabajos entregados: 20%
Trabajo e informes de laboratorio: 30%

EXAMEN FINAL 40%
El examen final consistirá en una serie de preguntas cortas

Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 07/06/2012 16:00 19:00 CS/S002 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:TEORÍA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009