GUIA DOCENT
DELS PRIMERS ÉSSERS HUMANS A L'ANTIGUITAT  ( 2011-12 )

Dades generals

Codi32000
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaDept. respon.Respon. acta
PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINAHISTÒRIA ANTIGA
PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINAPREHISTÒRIA


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
GRAU EN HISTÒRIA
GRAU EN HUMANITATS


Context de l'assignatura (2011-12)


Assignatura dedicada a l'explicació dels principals conceptes i categories de la Prehistòria i la Història Antiga, així com a l'anàlisi dels grans processos socials i culturals desenrotllats durant estos períodes de la Història de la Humanitat.


Esta assignatura oferix a l'alumnat una formació bàsica en aspectes essencials de la docència de la Història en l'ensenyança secundària, sobre el patrimoni i la investigació i documentació històrica. Es constituïx en una introducció essencial a l'estudi dels principals problemes i temes de les etapes inicials de la Humanitat.Professor/a responsable
MOLINA VIDAL , JAIME


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORÍA DE 320001GONZALEZ-CONDE PUENTE, MARIA PILAR
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
  JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
 2GARCIA ATIENZAR, GABRIEL
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
  MOLINA VIDAL, JAIME
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
 3JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  Marquez Villora, Juan Carlos
PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 320002GARCIA ATIENZAR, GABRIEL
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
  MOLINA VIDAL, JAIME
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
 1.1JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
 1.2Marquez Villora, Juan Carlos
  SIMON GARCIA, JOSE LUIS
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
 1.3LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
  UROZ SAEZ, JOSE
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
 3.1JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  POVEDA NAVARRO, ANTONIO MANUEL
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
 3.2LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
  UROZ SAEZ, JOSE
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
 3.3GARCIA ATIENZAR, GABRIEL
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
  POVEDA NAVARRO, ANTONIO MANUEL
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 320002GARCIA ATIENZAR, GABRIEL
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
  MOLINA VIDAL, JAIME
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
 1.1GONZALEZ-CONDE PUENTE, MARIA PILAR
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
  JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
 1.2GONZALEZ-CONDE PUENTE, MARIA PILAR
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
  JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
 1.3GARCIA ATIENZAR, GABRIEL
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
  GONZALEZ-CONDE PUENTE, MARIA PILAR
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
 3.1JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  Marquez Villora, Juan Carlos
 3.2JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  Marquez Villora, Juan Carlos
 3.3GARCIA ATIENZAR, GABRIEL
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
  Marquez Villora, Juan Carlos
SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO DE 320002GARCIA ATIENZAR, GABRIEL
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
  MOLINA VIDAL, JAIME
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
 1.1GONZALEZ-CONDE PUENTE, MARIA PILAR
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
  JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
 1.2GARCIA ATIENZAR, GABRIEL
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
  GONZALEZ-CONDE PUENTE, MARIA PILAR
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
 3.1JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  Marquez Villora, Juan Carlos
 3.2GARCIA ATIENZAR, GABRIEL
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
  Marquez Villora, Juan Carlos
 
Horari i matrícula

Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1: TEORIA DE 32000 86
2: TEORIA DE 32000 37
3: TEORIA DE 32000 86
TOTAL 209


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 32000) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP DE 32000) 1er. M VAL des de NIF - fins a NIF -
2  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 32000) 1er. M VAL des de NIF - fins a NIF -
2  (TEORIA DE 32000) 1er. M VAL des de NIF - fins a NIF -
2  (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC DE 32000) 1er. M VAL des de NIF - fins a NIF -
3  (TEORIA DE 32000) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
1.1  (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC DE 32000) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1.1  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 32000) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1.1  (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP DE 32000) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1.2  (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC DE 32000) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1.2  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 32000) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1.2  (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP DE 32000) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1.3  (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP DE 32000) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
1.3  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 32000) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
3.1  (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP DE 32000) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
3.1  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 32000) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
3.1  (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC DE 32000) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
3.2  (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP DE 32000) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
3.2  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 32000) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
3.2  (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC DE 32000) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
3.3  (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP DE 32000) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
3.3  (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 32000) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - VAL
(*) 2:2 - VAL
(*) 2:2 - VAL
(*) 2:2 - VAL
(*) 3:3 - CAS
(*) 1.1:1.1 - CAS
(*) 1.1:1.1 - CAS
(*) 1.1:1.1 - CAS
(*) 1.2:1.2 - CAS
(*) 1.2:1.2 - CAS
(*) 1.2:1.2 - CAS
(*) 1.3:1.3 - CAS
(*) 1.3:1.3 - CAS
(*) 3.1:3.1 - CAS
(*) 3.1:3.1 - CAS
(*) 3.1:3.1 - CAS
(*) 3.2:3.2 - CAS
(*) 3.2:3.2 - CAS
(*) 3.2:3.2 - CAS
(*) 3.3:3.3 - CAS
(*) 3.3:3.3 - CAS


Altres distribucions (2011-12)
Grup Estudi
1 s'impedeix a GRAU EN HUMANITATS
2 s'impedeix a GRAU EN HUMANITATS
3 s'impedeix a GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
3 s'impedeix a GRAU EN HISTÒRIA


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 19/09/2011 12/01/2012 L 12:00 14:00 GE/1-03M 
  2 19/09/2011 12/01/2012 M 11:00 13:00 GE/1-05P 
  3 19/09/2011 12/01/2012 L 16:00 18:00 GE/1-03M 
PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP 2 28/10/2011 28/10/2011 V 09:00 17:00 9901CALLE 
  2 16/12/2011 16/12/2011 V 09:00 17:00 9901CALLE 
  1.1 28/10/2011 28/10/2011 V 09:00 17:00 9901CALLE 
  1.1 16/12/2011 16/12/2011 V 09:00 17:00 9901CALLE 
  1.2 28/10/2011 28/10/2011 V 09:00 17:00 9901CALLE 
  1.2 16/12/2011 16/12/2011 V 09:00 17:00 9901CALLE 
  1.3 28/10/2011 28/10/2011 V 09:00 17:00 9901CALLE 
  1.3 16/12/2011 16/12/2011 V 09:00 17:00 9901CALLE 
  3.1 04/11/2011 04/11/2011 V 09:00 17:00 9901CALLE 
  3.1 16/12/2011 16/12/2011 V 09:00 17:00 9901CALLE 
  3.2 04/11/2011 04/11/2011 V 09:00 17:00 9901CALLE 
  3.2 17/12/2011 17/12/2011 S 09:00 17:00 9901CALLE 
  3.3 04/11/2011 04/11/2011 V 09:00 17:00 9901CALLE 
  3.3 17/12/2011 17/12/2011 S 09:00 17:00 9901CALLE 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES 2 05/10/2011 05/10/2011 X 13:00 14:00 GE/1-05P 
  2 13/10/2011 13/10/2011 J 11:00 12:00 GE/1-05P 
  2 26/10/2011 26/10/2011 X 13:00 14:00 GE/1-05P 
  2 09/11/2011 09/11/2011 X 13:00 16:00 GE/1-05P 
  1.1 30/09/2011 30/09/2011 V 09:00 10:00 GE/1-03M 
  1.1 13/10/2011 13/10/2011 J 12:00 13:00 GE/1-03M 
  1.1 27/10/2011 27/10/2011 J 12:00 13:00 GE/1-03M 
  1.1 11/11/2011 11/11/2011 V 09:00 12:00 GE/1-03M 
  1.2 30/09/2011 30/09/2011 V 10:00 11:00 GE/1-03M 
  1.2 13/10/2011 13/10/2011 J 13:00 14:00 GE/1-03M 
  1.2 27/10/2011 27/10/2011 J 13:00 14:00 GE/1-03M 
  1.2 11/11/2011 11/11/2011 V 12:00 15:00 GE/1-03M 
  1.3 30/09/2011 30/09/2011 V 11:00 12:00 GE/1-03M 
  1.3 13/10/2011 13/10/2011 J 14:00 15:00 GE/1-03M 
  1.3 27/10/2011 27/10/2011 J 14:00 15:00 GE/1-03M 
  1.3 15/11/2011 15/11/2011 M 14:00 17:00 GE/2-12S 
  3.1 06/10/2011 06/10/2011 J 19:00 20:00 GE/1-03M 
  3.1 13/10/2011 13/10/2011 J 19:00 20:00 GE/1-03M 
  3.1 27/10/2011 27/10/2011 J 19:00 20:00 GE/1-03M 
  3.1 10/11/2011 10/11/2011 J 19:00 20:00 GE/1-03M 
  3.1 17/11/2011 17/11/2011 J 19:00 20:00 GE/1-03M 
  3.1 24/11/2011 24/11/2011 J 19:00 20:00 GE/1-03M 
  3.2 06/10/2011 06/10/2011 J 20:00 21:00 GE/1-03M 
  3.2 13/10/2011 13/10/2011 J 20:00 21:00 GE/1-03M 
  3.2 27/10/2011 27/10/2011 J 20:00 21:00 GE/1-03M 
  3.2 10/11/2011 10/11/2011 J 20:00 21:00 GE/1-03M 
  3.2 17/11/2011 17/11/2011 J 20:00 21:00 GE/1-03M 
  3.2 24/11/2011 24/11/2011 J 20:00 21:00 GE/1-03M 
  3.3 04/10/2011 04/10/2011 M 20:00 21:00 GE/1-03M 
  3.3 11/10/2011 11/10/2011 M 20:00 21:00 GE/1-03M 
  3.3 25/10/2011 25/10/2011 M 20:00 21:00 GE/1-03M 
  3.3 15/11/2011 15/11/2011 M 20:00 21:00 GE/1-03M 
  3.3 22/11/2011 22/11/2011 M 20:00 21:00 GE/1-03M 
  3.3 29/11/2011 29/11/2011 M 20:00 21:00 GE/1-03M 
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER 2 28/09/2011 28/09/2011 X 13:00 15:00 GE/1-05P 
  2 19/10/2011 19/10/2011 X 13:00 15:00 GE/1-05P 
  2 16/11/2011 16/11/2011 X 13:00 15:00 GE/1-05P 
  2 30/11/2011 30/11/2011 X 13:00 15:00 GE/1-05P 
  1.1 29/09/2011 29/09/2011 J 08:00 10:00 GE/1-03M 
  1.1 21/10/2011 21/10/2011 V 09:00 11:00 GE/1-03M 
  1.1 17/11/2011 17/11/2011 J 12:00 14:00 GE/1-03M 
  1.1 01/12/2011 01/12/2011 J 12:00 14:00 GE/1-03M 
  1.2 29/09/2011 29/09/2011 J 12:00 14:00 GE/1-03M 
  1.2 21/10/2011 21/10/2011 V 11:00 13:00 GE/1-03M 
  1.2 15/12/2011 15/12/2011 J 12:00 14:00 GE/1-03M 
  1.2 22/12/2011 22/12/2011 J 12:00 14:00 GE/1-03M 
  3.1 30/09/2011 30/09/2011 V 15:00 17:00 GE/1-03M 
  3.1 21/10/2011 21/10/2011 V 15:00 17:00 GE/1-03M 
  3.1 25/11/2011 25/11/2011 V 16:00 18:00 GE/1-03M 
  3.1 09/12/2011 09/12/2011 V 16:00 18:00 GE/1-03M 
  3.2 30/09/2011 30/09/2011 V 15:00 17:00 GE/1-05P 
  3.2 21/10/2011 21/10/2011 V 15:00 17:00 GE/1-05P 
  3.2 25/11/2011 25/11/2011 V 18:00 20:00 GE/1-03M 
  3.2 09/12/2011 09/12/2011 V 18:00 20:00 GE/1-03M 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: 1 - CAS
 2: 2 - VAL
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 2: 2 - VAL
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
 2: 2 - VAL
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS
 2: 2 - VAL
(*) CLASE TEÓRICA
 3: 3 - CAS
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 1.1: 1.1 - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
 1.1: 1.1 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS
 1.1: 1.1 - CAS
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 1.2: 1.2 - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
 1.2: 1.2 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS
 1.2: 1.2 - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
 1.3: 1.3 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS
 1.3: 1.3 - CAS
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 3.1: 3.1 - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
 3.1: 3.1 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS
 3.1: 3.1 - CAS
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 3.2: 3.2 - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
 3.2: 3.2 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS
 3.2: 3.2 - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
 3.3: 3.3 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS
 3.3: 3.3 - CAS
 
Competències i objectius

Competències de l'assignatura

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Competències generals del títol (CG)
 • CG3: Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG7: Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.
 • CG10: Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

Competències específiques (CE)
 • CE6: Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE8: Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

GRAU EN HISTÒRIA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Raonament crític.
 • CG3: Capacitat de gestió de la informació.
 • CG4: Motivació per la qualitat.
 • CG5: Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
 • CG8: Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

Competències específiques (CE)
 • CE2: Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4: Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6: Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7: Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.
 • CE8: Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

GRAU EN HUMANITATS

Competències generals del títol (CG)
 • CG2: Competències informàtiques i informacionals.
 • CG3: Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4: Raonament crític.
 • CG10: Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2: Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE8: Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.


Objetius formatius
 • Que els estudiants comprenguen els conceptes i categories fonamentals relacionats amb la prehistòria i la història antiga.
 • Que assimilen i coneguen els grans processos socials i culturals desenvolupats en la prehistòria i l'antiguitat.
 • Que coneguen les fonts bibliogràfiques bàsiques relacionades amb la prehistòria i la història antiga.

 Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)

Introduir els estudiants en l'estudi d'alguns dels principals problemes de la Humanitat, l'origen dels quals es remunta a la Prehistòria i la Història Antiga.  Desenrotllar en els estudiants la capacitat per a valorar la importància del Patrimoni Històric i la materialitat social històrica.

 
Continguts

Continguts. Breu descripció

La construcció de la prehistòria com a ciència. Els inicis de la humanitat. Cap a la complexitat social. L'antiguitat: bases, fonts, espai i temps històric. Principals models estatals de l'antiguitat. Els complexos culturals i religiosos de l'antiguitat.Continguts teòrics i pràctics (2011-12)


BLOC TEMÀTIC 1.- LA CONSTRUCCIÓ DE LA PREHISTÒRIA COM A CIÈNCIA TEMA 1.-El concepte de Prehistòria: definició, problemes i límits TEMA 2.- El desenrotllament de la disciplina prehistòrica


BLOC TEMÀTIC 2.- ELS INICIS DE LA HUMANITAT TEMA 3.- L'origen humà i els processos migratoris en els inicis de la Humanitat TEMA 4.- Els inicis del grafisme i del simbolisme


BLOC TEMÀTIC 3.- CAP A LA COMPLEXITAT SOCIAL TEMA 5.- El concepte de Neolític i el desenrotllament de l'economia de producció TEMA 6.- Els inicis de la desigualtat i de la institucionalitat social durant la Prehistòria


BLOC 4.- L'ANTIGUITAT: BASES, FONTS, ESPAI I TEMPS HISTÒRIC TEMA 7.- Fonts i conceptes bàsics: l'inici de l'Antiguitat TEMA 8.- L'espai i el temps en l'Antiguitat. La construcció historiogràfica dels espais i la periodització


BLOC 5.- ELS MODELS ESTATALS DE L'ANTIGUITAT TEMA 9.- L'Estat antic: concepte i orígens fins a l'I mil·lenni a.C. TEMA 10.- La polis, la ciuitas i el desenrotllament dels sistemes imperialistas


BLOC 6.- ELS COMPLEXOS CULTURALS I RELIGIOSOS DE L'ANTIGUITAT TEMA 11.- Religió i religiositat en l'Antiguitat: les cultures orientals TEMA 12.- La Koiné cultural mediterrània: dels orígens al cristianisme

 
Pla d'aprenentatge

Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA

Leccions participatives i magistrals amb l'us de recursos audiovisuales i escrits

300
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER

Sessions de debat de 2 hores de duració amb l'us de diversos recursos audiovisuals i escrits. En els seminario se insistirà en alguns dels principals aspectes d'estudi en les societats antigues.

80
PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP

Eixides de camp de 8 hores de duració a jaciments arqueològics i museus amb l'interes d'anaalizar e interactuar amb valors patrimonials al servei de la societat.

160
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES

Estudi de casos concrets  en l'aula d'una hora de duració relacionads amb els principals problemes històrico durant la Prehistòria i la Historia Antiga.

60
TOTAL600


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
011

 

Presentación de la asignatura (1 hora). Clase teórica correspondiente al tema 1.

2

Trabajo individual y estudio y elaboración de materiales

5
022

Clases teóricas correspondientes a la unidad: 2 horas Seminario sobre la evolución humana: 2 horas. Práctica de problemas sobre los humanos modernos (1 hora).

5

Trabajo individual y estudio y elaboración de materiales. Trabajo con lecturas sobre evolución humana. Elaboración del ejercicio 1.

5
033

 

Clases teóricas correspondientes a la unidad: 2 horas.


 

2

 

Trabajo individual y estudio y elaboración de materiales. Trabajo con lecturas sobre evolución humana. Elaboración del ejercicio 1.

7
043

·    Clases teóricas correspondientes a la unidad: 2 horas.

Práctica de problemas* sobre  el origen del simbolismo y del grafismo: 1 hora

3

 

Trabajo individual y estudio y elaboración de materiales.

Trabajo con lecturas sobre evolución humana. Elaboración del ejercicio 1.

6
054

Clases teóricas correspondientes a la unidad: 2 horas.

Seminario: Análisis de los principales cambios registrados en el Neolítico: 2 horas

4

Trabajo individual y estudio y elaboración de materiales.

Trabajo con lecturas sobre evolución humana. Elaboración del ejercicio 1.

6
065

Clases teóricas correspondientes a la unidad: 2 horas.

Práctica de problemas sobre  el origen de la complejidad social a través de un caso de estudio: 1 hora.

 Práctica de campo: Visita a un yacimiento arqueológico por grupos. Ver horario programado. 8 horas.

Entrega del ejercicio 1

3

 

Trabajo individual y estudio y elaboración de materiales.

Trabajo individual sobre especies domesticadas. Elaboración del ejercicio 2.


7
076

Clases teóricas correspondientes a la unidad: 2 horas.

Práctica de campo*: Visita a un yacimiento arqueológico por grupos. Ver horario programado. 8 horas.

10

 

Trabajo individual y estudio y elaboración de materiales.

Trabajo individual sobre especies domesticadas. Elaboración del ejercicio 2. Preparación del ejercicio 3.

8
086 y 7-12

Clase teórica correspondiente a las Unidades 6 y 7 (2 horas) 

Entrega del ejercicio 2.

Prácticas de problemas/estudio de casos (3 horas): Temas 7-12

Caso 1: La construcción del pasado: épica, mito y teología política (2 horas)

Caso 2: El final del mundo antiguo: debates y teorías (1 hora)

 Descripción trabajo no presencial: a partir de los elementos analizados en la sesión presencial y de diversas lecturas y materiales propuestos, elaboración de una síntesis explicativa (1),  y de un cuadro sinóptico (2) 

Grupos Tarde: Salida de campo relacionada con el tema 6 (8 horas), vid. semana 7 (grupos de mañana)

2

 

Trabajo individual y estudio y elaboración de materiales

Elaboración del ejercicio 3.

 Preparación prueba final.

Trabajo de conceptos y materiales para salidas de campo.

4
098

Clase teórca correspondiente a la Unidad

Grupos Tarde: prácticas de problemas/estudio de casos (3 horas), vid. semana 8 (grupos mañana)

5

 

-            preparación y trabajo con materiales para las sesiones teóricas-

-         análisis materiales para prácticas de problemas y seminarios

 -        preparación prueba final

 -        trabajo de conceptos y materiales para salidas de campo

5
109

Clase teórica correspondiente a la Unidad

Grupos Tarde: Seminario Unidades 9-12 (2 horas) vid. semana 14 (grupos mañana)

2

 -    preparación y trabajo con materiales para las sesiones teóricas

-       -     análisis materiales para prácticas de problemas y seminarios

-       -     preparación prueba final

-       -     trabajo de conceptos y materiales para salidas de campo

 


 

 

5
119

Clase teórica correspondiente a la Unidad

Grupo Tarde: Seminario Unidades 9-12 (2 horas), vid. semana 15 (grupos mañana)

4

-         -       preparación y trabajo con materiales para las sesiones teóricas

-       -     análisis materiales para prácticas de problemas y seminarios

-       -     preparación prueba final

-       -     trabajo de conceptos y materiales para salidas de campo 

5
1210

Clase teórica correspondiente a la Unidad

4

-      -      preparación y trabajo con materiales para las sesiones teóricas

-       -     análisis materiales para prácticas de problemas y seminarios

-       -     preparación prueba final

-       -     trabajo de conceptos y materiales para salidas de campo

5
1310-12

 

Clase teórica correspondiete a la Unidad  10  

Salida de campo: Unidades 10, 11, 12, grupos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (8 horas), vid. semana 14 para el resto de los grupos (10, 17 ó 18/12/2010, según grupos): Un modelo antiguo de ciudad: realidad y adaptación de los modelos mediterráneos (Carthago Nova/Libisosa) 

10


- preparación y trabajo con materiales para las sesiones teóricas

- análisis materiales para prácticas de problemas y seminarios

- preparación prueba final

- trabajo de conceptos y preparación de materiales previos y posteriores para salida de campo


8
149-12

Clase teórica correspondiente a la Unidad 11

Seminario: Unidades 9-12  Grupos mañana (2 horas), vid.  semana 10 grupos tarde.

Primera sesión del seminario sobre  Poder, imágenes y propaganda en la Antigüedad: de la realeza oriental a la monarquía helenística y el principado romano  

 

  

2

 - preparación y trabajo con materiales para las sesiones teóricas

- análisis materiales para prácticas de problemas y seminarios

- preparación prueba final

- trabajo de conceptos y materiales para salidas de campo

- lecturas recomendadas previas y a partir de la visita

- trabajo de lecturas y materiales recomendados con carácter previo y posterior a la sesión presencial

7
159-12

Clase teórica correspondiete a la Unidad 12

Seminario: Unidades 9-12  Grupos mañana (2 horas), vid.  semana 11 grupos tarde.

Segunda sesión del seminario sobre  Poder, imágenes y propaganda en la Antigüedad: de la realeza oriental a la monarquía helenística y el principado romano

2

 - preparación y trabajo con materiales para las sesiones teóricas

- análisis materiales para prácticas de problemas y seminarios

- preparación prueba final

- trabajo de conceptos y materiales para salidas de campo

-- trabajo de lecturas y materiales recomendados con carácter previo y posterior a la sesión presencial

7
TOTAL60 90
 
Avaluació

Sistema general d'avaluació

Avaluació

Qualificació %

Prova escrita (o, si escau, proves)

50 %

Activitats acadèmicament dirigides

50 %

 Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)

Cometre faltes d'ortografia en les proves d'avaluació pot suposar un menyscabament en la qualificació final de l'assignatura. Cometre fins a tres faltes d'ortografia en la prova final podrà suposar una reducció d'un 20 % en la qualificació final, i cometre més de 4 faltes, en funció del número i la seua gravetat, reprovar o invalidar la prova.

El percentatge de qualificació assignat en esta assignatura a la prova final serà aplicable a tots els períodes d'exàmens establits oficialment per la Universitat d'Alacant. - Les proves de l'avaluació contínua (actividades académicas) seran recuperables per mitjà de l'entrega de treballs alternatius o la repetició dels programats.

L'estudiant que per causa justificada no puga assumir el procediment d'avaluació fixat, haurà de posar-se en contacte amb el professor de l'assignatura per a establir un contracte d'aprenentatge específic. - Aquells estudiants que no hagen pogut assistir al conjunt de les activitats organitzatives previstes, especialment, aquells que s'hagen matriculat tardanament per la selectivitat, hauran de posar-se en contacte amb el professor per a, si és el cas, establir un pla d'aprenentatge alternatiu.

TipusCriteriDescripcióPonderació
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE

 

Entrega de comentaris de text, valoracions, memòries i informes en data i forma relacionats amb les activitats presencials. Estes activitats es realitzaran, tant en hores presencials, com en hores no presencials i la data d'entrega de les tasques acadèmiques serà establida pel professor a inicis de l'assignatura.

Criteris d'avaluació: Compilar i sintetizar informació diversa al voltant de temes específics.Contextualizar i aplicar les metodologias i procediments de les activitats professionals de la llicenciatura. Participar en les activitats formatives programades.

 

actividades académicas dirigidas50
EXAMEN FINAL

 

Prova final consistent en un examen teòric escrit de 3 hores de duració integrat per preguntes curtes i llargues o de desenrotllament.

Criteris d'avaluació

Coneixer i dominar els conceptes, categories i temes historiogràfics amb correcció.

Coneixer i analizar els canvis i permanències més importants, situant-los en el temps per comprender l'Història com un proces.

Elaborar un discurso histórico escrito y/o oral coherente y sin errores ortográficos.prueba escrita50
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 3 02/07/2012 16:00 19:00 A1/0-04G 
Període extraordinari de juliol 2 02/07/2012 08:30 11:30 A1/1-45P 
Període extraordinari de juliol 1 02/07/2012 08:30 11:30 A1/0-08G 
Període ordinari per a assignatures de primer quadrimestre/semestrre 3 23/01/2012 15:00 18:00 A1/1-51X 
Període ordinari per a assignatures de primer quadrimestre/semestrre 2 23/01/2012 09:00 12:00 FI/3-14M 
Període ordinari per a assignatures de primer quadrimestre/semestrre 1 23/01/2012 12:00 15:00 A1/1-36X 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - VAL
(*) 2:2 - VAL
(*) 2:2 - VAL
(*) 2:2 - VAL
(*) 3:3 - CAS
(*) 1.1:1.1 - CAS
(*) 1.1:1.1 - CAS
(*) 1.1:1.1 - CAS
(*) 1.2:1.2 - CAS
(*) 1.2:1.2 - CAS
(*) 1.2:1.2 - CAS
(*) 1.3:1.3 - CAS
(*) 1.3:1.3 - CAS
(*) 3.1:3.1 - CAS
(*) 3.1:3.1 - CAS
(*) 3.1:3.1 - CAS
(*) 3.2:3.2 - CAS
(*) 3.2:3.2 - CAS
(*) 3.2:3.2 - CAS
(*) 3.3:3.3 - CAS
(*) 3.3:3.3 - CAS
 
Bibliografia i recursos

Enlla�os relacionats
http://antiqui.it/preistoria/neolitico.html 
http://ceipac.gh.ub.es/ 
http://cervantesvirtual.com/portal/antigua/ 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/27/actualidad/1348779950_910952.html 
http://departamento.us.es/dpreharq/web/ 
http://departamento.us.es/dpreyarq/web/ 
http://dialnet.unirioja.es/ 
http://namuseum.gr/collections/prehistorical/index-en.html 
http://oi.uchicago.edu/ 
http://publicaciones.ua.es/publica/Manual%20de%20estilo%20web.pdf 
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/ 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&formkey=dHBWZVc3UmZrMjByUkFWVVNpOGRwUlE6MQ#gid=0 
http://www.atapuerca.com/ 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/antigua/index.shtml 
http://www.cervantesvirtual.com/portal/antigua/ 
http://www.elmundo.es/elmundo/blogs/sapiens/ 
http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.asp 
http://www.museoprehistoriavalencia.es 
http://www.nuestrosorigenes.com 
http://www.pantheon.org/ 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 
http://www.rassegna.unibo.it/index.html 


Bibliografia
Mostra: Tots Bibliografia bàsica solament

Al oeste del Edén: las primeras sociedades agrícolas en la Europa mediterránea
Autors:BERNABEU, Joan; AURA, Emili; BADAL, Ernestina
Edició:Madrid : Síntesis, 1993.
ISBN:978-84-7738-182-2
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Arqueología prehistórica e historia de la ciencia: hacia una historia crítica de la arqueología
Autors:MORO ABADIA, Oscar
Edició:Barcelona : Bellaterra, 2007.
ISBN:978-84-7290-379-1
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Arqueología: teorías, métodos y práctica
Autors:RENFREW, Colin; BAHN, Paul
Edició:Madrid : Akal, 1993.
ISBN:978-84-460-0234-5
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Cultura y religión en la Grecia arcaica
Autors:PLÁCIDO, Domingo
Edició:Madrid : Akal, 1989.
ISBN:84-7600-374-9
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Diccionario de dioses y símbolos del Egipto antiguo: manual del mundo místico y mágico de Egipto
Autors:LURKER, Manfred
Edició:Barcelona : Indigo, 1991.
ISBN:978-84-86668-47-1
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)

Diccionario de mitología griega y romana
Autors:GRIMAL, Pierre
Edició:Barcelona : Paidós, 1998.
ISBN:84-7509-166-0
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Edad Antigua: Grecia y Oriente Próximo
Autors:LÓPEZ MELERO, Raquel; PLÁCIDO, Domingo; PRESEDO, Francisco.
Edició:Barcelona : Vicens Vives, 2001.
ISBN:81-316-3091-4
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

El antiguo oriente: historia, sociedad y economía
Autors:LIVERANI, Mario
Edició:Barcelona : Crítica, 2008.
ISBN:978-84-7423-832-7
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

El Cuaternario: la historia humana y su entorno.
Autors:CHALINE, Jean
Edició:Madrid : Akal, 1982.
ISBN:978-84-7339-624-0
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

El imaginario griego: los contextos de la mitología
Autors:BUXTON, Richard
Edició:Madrid : Cambridge Univ., 2000.
ISBN:84-8323-078-X
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

El largo viaje : arqueología de los orígenes humanos y las primeras migraciones
Autors:Fernando Díez Martín ; [prólogo por Germán Delibes]
Edició:Barcelona : Bellaterra, [2005].
ISBN:84-7290-278-1
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

El mundo griego
Autors:FERNÁNDEZ URIEL, Pilar
Edició:Madrid : UNED, 1993.
ISBN:84-362-2842-1
Categoria:Básico (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

El mundo griego hasta la segunda mitad del siglo IV
Autors:FERNÁNDEZ URIEL, Pilar
Edició:Madrid : UNED, 2002.
ISBN:978-84-362-4751-0
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)

El nacimiento del cristianismo
Autors:BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María
Edició:Madrid : Síntesis, 1996.
ISBN:84-7738-085-6
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

El Próximo Oriente antiguo
Autors:GONZÁLEZ WAGNER, Carlos
Edició:Madrid : Síntesis, 2001.
ISBN:No disponible
Categoria:Básico (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

El sistema-mundo de Uruk: la expansión de la primera civilización mesopotámica
Autors:ALGAZE, Guillermo
Edició:Barcelona : Bellatera, 2004.
ISBN:978-84-7290-239-8
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

El universo, los dioses, los hombres: el relato de los mitos griegos
Autors:VERNANT, Jean Pierre
Edició:Barcelona : Anagrama, 2000.
ISBN:84-339-6141-1
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

HISTORIA antigua de Grecia y Roma
Autors:FERNÁNDEZ NIETO, Francisco Javier (coord.)
Edició:Valencia : Tirant lo Blanch, 2005.
ISBN:84-8456-461-4
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE (*1)
MOLINA VIDAL, JAIME
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Historia Antigua (Manual de Historia Universal, II)
Autors:Alvar, Jaime ...[et al.]
Edició:Madrid : Historia 16, 1992.
ISBN:8476792441
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Historia de Roma
Autors:ROLDÁN HERVÁS, José Manuel
Edició:Salamanca : Univ. Salamanca, 1995.
ISBN:84-7481-823-0
Categoria:Básico (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Historia de Roma
Autors:José Manuel Roldán Hervás
Edició:Madrid.
ISBN:84-376-0844-9 V. 2
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:MOLINA VIDAL, JAIME (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Historia del Egipto faraónico
Autors:PADRO, Josep
Edició:Madrid : Alianza , 1999.
ISBN:84-206-8190-3
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Historia del mundo antiguo: una introducción crítica
Autors:BRAVO, Gonzalo
Edició:Madrid : Alianza, 2008.
ISBN:978-84-206-8272-3
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:MOLINA VIDAL, JAIME (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Historia del pensamiento arqueológico
Autors:TRIGGER, Bruce; GARCIA TROCOLI, Isabel (tr.)
Edició:Barcelona : Crítica, 1992.
ISBN:978-84-7423-530-2
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Illud tempus: mito y cosmogonía en el mundo antiguo
Autors:MARCO SIMÓN, Francisco
Edició:Zaragoza : Univ. Zaragoza, 1988.
ISBN:84-7733-070-0
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Introducción a la mitología griega
Autors:GARCIA GUAL, Carlos
Edició:Madrid : Alianza, 2007.
ISBN:84-206-6165-1
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés a les edicions anteriors

Introducción a la prehistoria: la evolución de la cultura humana
Autors:FULLOLA I PERICOT, Josep Maria; NADAL LORENZO, Jordi
Edició:Barcelona : UOC, 2005.
ISBN:84-9788-153-2
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La antigua Mesopotamia en los albores de la civilización: la evolución de un paisaje urbano
Autors:ALGAZE, Guillermo
Edició:Barcelona : Bellaterra, 2008.
ISBN:978-84-7290-417-0
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La arqueología prehistórica
Autors:LAMING EMPERAIRE, Annette
Edició:Barcelona : Martínez Roca, 1984.
ISBN:84-270-0819-8
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

La città antica: morfologia e biografia della aggregazione urbana nell`antichità
Autors:LEVI, Attilio Mario
Edició:Roma : L`Erma di Bretschneide, 1989.
ISBN:88-7062-649-0
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La ciudad hispano-romana: privilegio y poder
Autors:ABASCAL PALAZÓN, Juan Manuel; ESPINOSA RUIZ, Urbano; CARO BAROJA, Julio (pr.)
Edició:Logroño : Colegio Oficial de Aparejadores y A.T. de La Rioja, 1989.
ISBN:84-505-8989-4
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La evolución de las sociedades: desde los grupos cazadores-recolectores al estado agrario
Autors:JOHNSON, Allen; EARLE, Timothy
Edició:Barcelona : Ariel, 2003.
ISBN:978-84-344-6695-1
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La evolución humana
Autors:STRINGER, Chris; ANDREWS, Peter
Edició:Madrid : Akal, 2005.
ISBN:978-84-460-2332-6
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La evolución humana
Autors:TURBÓN BORREGA, Daniel
Edició:Barcelona : Ariel, 2006.
ISBN:84-344-8073-5
Categoria:Básico (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La formación de los estados en el Mediterráneo occidental
Autors:PLACIDO SUÁREZ, Domingo; ALVAR, Jaime; GONZÁLEZ WAGNER, Carlos
Edició:Madrid : Síntesis, 1993.
ISBN:84-7738-104-6
Categoria:Básico (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La prehistoria
Autors:VEGA TOSCANO, Luis Gerardo; BERNABEU, Joan; CHAPA BRUNET, Teresa
Edició:Madrid : Síntesis, 2003.
ISBN:978-84-9756-115-0
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La religión del antiguo Egipto: una interpretación
Autors:FRANKFORT, Henri
Edició:Barcelona : desconocida, 1998.
ISBN:978-84-7584-351-3
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)

La religión egipcia
Autors:PRESEDO VELO, Francisco José; SERRANO DELGADO, José Miguel
Edició:Madrid : Akal, 1989.
ISBN:84-7600-385-4
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La religión en el mundo griego: de la antigüedad a la Grecia moderna
Autors:ALGANZA ROLDÁN, Minerva (ed.lit.); MORFAKIDIS, Moschos (ed.lit.)
Edició:Granada : Athos-Pérgamos, 1997.
ISBN:84-922847-0-6
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La religión romana antigua
Autors:MONTERO, Santiago
Edició:Madrid : Akal, 1990.
ISBN:84-7600-490-7
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

La religión romana: historia política y psicológica
Autors:BAYET, Jean; BLÁZQUEZ, José María (pr.)
Edició:Madrid : Cristiandad, 1984.
ISBN:84-7057-363-2
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Los orígenes de la civilización :desde los primeros agricultores hasta la sociedad urbana en el Próximo Oriente
Autors:Charles L. Redman ; traducción castellana de Marina Picazo
Edició:Barcelona : Editorial Crítica, D.L. 1990.
ISBN:84-7423-468-9
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Los romanos y los dioses
Autors:OGILVIE, Robert
Edició:Madrid : Alianza, 1995.
ISBN:84-206-0766-5
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Manual de arte prehistórico
Autors:SANCHIDRIÁN TORTI, José Luis
Edició:Barcelona : Ariel, 2009.
ISBN:978-84-344-6617-3
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Mitología y religión del Oriente Antiguo. V.2: semitas occidentales (Ebla, Mari)
Autors:MANDER, P.; DURAND, Jean Marie
Edició:Sabadell : Ausa, 1995.
ISBN:978-84-86329-98-3
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)

Mitos sumerios y acadios
Autors:LARA PEINADO, Federico (ed.)
Edició:Madrid : Editora Nacional, 1984.
ISBN:84-276-0693-1
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Naissance des divinités, Naissance de l`agriculture: la révolution des symboles au Néolithique
Autors:CAUVIN, Jacques
Edició:Paris : C.N.R.S., 1994.
ISBN:2-271-05151-7
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Planeta humano
Autors:Eudald Carbonell, Robert Sala
Edició:Barcelona : Península, 2000.
ISBN:8483072718
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)

Prehistoria de Europa Oxford
Autors:CUNLIFFE, Barry (ed.lit.); AUBET, María José (tr.)
Edició:Barcelona : Crítica, 1998.
ISBN:978-84-7423-772-6
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Prehistoria del mundo
Autors:EIROA GARCÍA, Jorge Juan
Edició:Barcelona : Sello Editorial, 2010.
ISBN:978-84-937381-5-0
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Prehistoria: el largo camino de la humanidad
Autors:FERNANDEZ MARTINEZ, Victor Manuel
Edició:Madrid : Alianza, 2007.
ISBN:978-84-206-7864-1
Categoria:Sin especificar (*3)
Recomanat per:LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Prehistoria I: las primeras etapas de la humanidad
Autors:RIPOLL LÓPEZ, Sergio (coord.); BÁRCENA, Joaquín Roberto [et al.]
Edició:Madrid : Universitaria Ramón Areces, 2010.
ISBN:978-84-8004-981-8
Categoria:Básico (*3)
Recomanat per:JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Prehistoria moderna: introducción sistemática a la arqueología prehistórica
Autors:DUNNELL, Robert
Edició:Oviedo : Istmo, 1978.
ISBN:84-70-90-087-0
Categoria:Básico (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Sociedades europeas en la Edad del Bronce
Autors:A. F. Harding
Edició:Barcelona : Ariel, 2003.
ISBN:84-344-6701-1
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Teoría arqueológica: una introducción
Autors:JOHNSON, Matthew
Edició:Barcelona : Ariel, 2009.
ISBN:978-84-344-6623-4
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Teoría y método de la Arqueología
Autors:FERNÁNDEZ MARTINEZ, Victor
Edició:Madrid : Síntesis, 2000.
ISBN:84-7738-076-7
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

The emergence of agriculture: global views
Autors:DENHAM, Tim (ed.); WHITE, Peter (ed.)
Edició:London : Routledge, 2007.
ISBN:978-0-415-4045-7
Categoria:Complementario (*3)
Recomanat per:OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinen�a de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.


 
Documentació per a imprimir

Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol�licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol�licitud de reconeixement de crèdits en altres estudisDocument amb tota la informació de la Guia Docent