Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: OCUPACIÓ PÚBLICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
28027 - OCUPACIÓ PÚBLICA (2011-12)

Codi28027
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIALDRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL1,80,6


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.
 • CG2: Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG3: Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
 • CG8: Competències en comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)
 • CE8: Capacitat per a assessorar o gestionar en matèria d'ocupació, contractació laboral i condicions de treball.
 • CE11: Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • CE13: Capacitat per a elaborar, desenvolupar i avaluar plans de formació ocupacional i contínua en l'àmbit reglat i no reglat.
 • CE16: Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Conèixer les peculiaritats de la prestació de treball en l'àmbit de l'administració pública, des del punt de vista individual, col·lectiu, de protecció social i en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. 
 • Ús adequat de la terminologia específica, tant en el registre escrit com en l'oral.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA4567,5
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER1522,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009