GUIA DOCENT
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA  ( 2011-12 )

Dades generals

Codi27024
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
INFERMERIAINFERMERIA1,21,2


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN INFERMERIA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades
 
Horari i matrícula

Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari
 
Competències i objectius

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN INFERMERIA

Competències generals del títol (CG):

  mòdul de ciències de la infermeria
  • 32: Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
  • 47: Conèixer el sistema sanitari espanyol.
  • 48: Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures.
  • 49: Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups.
  • 50: Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria.

Competències específiques (CE)
 • E-2: Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3: Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.

Competències transversals específiques de titulació:

  competències en un idioma estranger
  • CT1: Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

  Competències transversals específiques de titulació:

   competències informàtiques i informacionals
   • CT2: Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

   Competències transversals específiques de titulació:

    competències en comunicació oral i escrita
    • CT3: Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades
 
Continguts

Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades
 
Pla d'aprenentatge

Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3045
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER3045
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades
 
Avaluació

Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.
 
Bibliografia i recursos

Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.


 
Documentació per a imprimir
Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda