Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
27024 - GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA (2011-12)

Codi27024
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta
INFERMERIAINFERMERIA


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN INFERMERIA


Context de l'assignatura (2011-12)
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura

GRAU EN INFERMERIA

Competències generals del títol (CG):

  mòdul de ciències de la infermeria
  • 32: Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
  • 47: Conèixer el sistema sanitari espanyol.
  • 48: Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures.
  • 49: Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups.
  • 50: Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria.

Competències específiques (CE)
 • E-2: Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3: Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.

Competències transversals específiques de titulació:

  competències en un idioma estranger
  • CT1: Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

  Competències transversals específiques de titulació:

   competències informàtiques i informacionals
   • CT2: Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

   Competències transversals específiques de titulació:

    competències en comunicació oral i escrita
    • CT3: Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.


Objetius formatius


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Sense dades


Continguts. Breu descripció


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3045
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES3045
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Sense dades


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudisDocument amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009