Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: QUÍMICA INORGÀNICA AVANÇADA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
26031 - QUÍMICA INORGÀNICA AVANÇADA (2011-12)

Codi26031
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
QUÍMICA INORGÀNICAQUÍMICA INORGÀNICA1,560,84


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN QUÍMICA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN QUÍMICA

Competències genèriques de grau
 • CG1: Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3: Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG5: Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6: Aprendre de manera autònoma.

Competències genèriques de la UA
 • CGUA1: Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.

Competències específiques:

  de coneixement
  • CE6: Conèixer els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en química.
  • CE7: Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.
  • CE8: Estudiar els elements químics i els seus compostos, la seua distribució en la natura, obtenció, estructura, reactivitat i aplicacions.
  • CE10: Deduir les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i organometàl·lics.
  • CE19: Identificar l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomoléculas i la química dels principals processos biològics.

  Competències específiques:

   d'habilitat
   • CE24: Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
   • CE27: Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
   • CE35: Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
   • CE38: Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Estudiar l'enllaç, les propietats i la reactivitat dels compostos de coordinació i organometàl·lics.
 • Aplicar els conceptes de termodinàmica a les reaccions dels compostos de coordinació i organometàl·lics.
 • Conèixer la cinètica i els mecanismes de les reaccions dels compostos de coordinació i la catàlisi pels compostos organometàl·lics.
 • Identificar l'estructura i reactivitat de metal·lobiomolècules.
 • Demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials i els conceptes sobre compostos de coordinació, organometàl·lics i metal·lobiomolècules.
 • Interpretar i avaluar dades i informació sobre els compostos de coordinació, organometàl·lics i metal·lobiomolècules amb els mètodes inductiu i deductiu.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3958,5
TUTORIES GRUPALS69
PRÀCTIQUES DE LABORATORI1522,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009