GUIA DOCENT
SÒLIDS INORGÀNICS  ( 2011-12 )

Dades generals

Codi26026
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta
QUÍMICA INORGÀNICAQUÍMICA INORGÀNICA


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN QUÍMICA


Context de l'assignatura (2011-12)

Mitjançant l'estudi de les assignatures Química II i Química Inorgànica que s'imparteixen, respectivament, en el quadrimestre segon i tercer del Grau en Química, l'alumnat obté les bases teòriques dels models d'enllaç utilitzats en els compostos inorgànics i la relació dels mateixos amb l'estructura, així com les característiques dels elements químics al llarg de la Taula periòdica. Aquests conceptes teòrics, juntament amb conceptes específics de les propietats reals dels sòlids inorgànics, que s'introdueixen en aquesta assignatura Sòlids Inorgànics, s'utilitzaran per descriure les teories d'enllaç aplicables als sòlids inorgànics i justificar les propietats químiques (fases no estequiomètriques, reactivitat) i físiques (elèctriques, magnètiques i òptiques) que presenten els sòlids inorgànics (òxids, així com també sulfurs, hidrurs, nitrurs i carburs metàl·lics). Les propietats físiques d'aquests sòlids els confereixen un gran valor industrial pel que es descriu també els mètodes preparatius i les tècniques instrumentals més importants utilitzades per a la seva caracterització. Els coneixements adquirits en aquesta assignatura seran aplicables en l'assignatura Ciència de Materials que s'imparteix en el setè quadrimestre del Grau en Química.Professor/a responsable
TORREGROSA MACIA , ROSA


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORÍA DE 260261ALCAÑIZ MONGE, JUAN ANTONIO
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  TORREGROSA MACIA, ROSA
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
 2ALCAÑIZ MONGE, JUAN ANTONIO
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  PASTOR BLAS, MARIA MERCEDES
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 26026L1TORREGROSA MACIA, ROSA
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
 L2SERRANO TORREGROSA, ELENA
INVESTIGADOR/A DOCTOR/A
 L3PASTOR BLAS, MARIA MERCEDES
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
 L4Molina Jorda, Jose Miguel
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
 L5TORREGROSA MACIA, ROSA
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
 L6PASTOR BLAS, MARIA MERCEDES
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO DE 260261TORREGROSA MACIA, ROSA
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
 2PASTOR BLAS, MARIA MERCEDES
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
TUTORIES GRUPALS DE 260261TORREGROSA MACIA, ROSA
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
 2PASTOR BLAS, MARIA MERCEDES
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
 
Horari i matrícula

Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1: TEORIA DE 26026 32
2: TEORIA DE 26026 26
TOTAL 58


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 26026) 2do. M CAS des de NIF A fins a NIF M
2  (TEORIA DE 26026) 2do. M CAS des de NIF N fins a NIF Z
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS


Altres distribucions (2011-12)
Grup Estudi
1 s'assigna a GRAU EN QUÍMICA
2 s'assigna a GRAU EN QUÍMICA


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 01/02/2012 X 13:30 14:30 TQ/0003 
  1 06/02/2012 06/02/2012 L 11:30 12:30 TQ/0003 
  1 13/02/2012 30/03/2012 L 11:30 12:30 TQ/0003 
  1 13/02/2012 30/03/2012 X 13:30 14:30 TQ/0003 
  1 04/04/2012 18/04/2012 X 13:30 14:30 TQ/0003 
  1 23/04/2012 03/05/2012 L 11:30 12:30 TQ/0003 
  1 23/04/2012 03/05/2012 X 13:30 14:30 TQ/0003 
  1 23/04/2012 03/05/2012 V 11:30 12:30 TQ/0003 
  1 07/05/2012 13/05/2012 L 11:30 12:30 TQ/0003 
  1 07/05/2012 13/05/2012 X 13:30 14:30 TQ/0003 
  1 07/05/2012 13/05/2012 V 13:30 14:30 TQ/0003 
  1 14/05/2012 18/05/2012 L 11:30 12:30 TQ/0003 
  1 14/05/2012 18/05/2012 X 13:30 14:30 TQ/0003 
  1 21/05/2012 25/05/2012 L 11:30 12:30 TQ/0003 
  1 21/05/2012 25/05/2012 X 13:30 14:30 TQ/0003 
  1 21/05/2012 25/05/2012 V 12:30 13:30 TQ/0003 
  2 01/02/2012 01/02/2012 X 13:30 14:30 TQ/1003 
  2 06/02/2012 06/02/2012 L 11:30 12:30 TQ/1003 
  2 13/02/2012 30/03/2012 L 11:30 12:30 TQ/1003 
  2 13/02/2012 30/03/2012 X 13:30 14:30 TQ/1003 
  2 04/04/2012 18/04/2012 X 13:30 14:30 TQ/1003 
  2 23/04/2012 03/05/2012 L 11:30 12:30 TQ/1003 
  2 23/04/2012 03/05/2012 X 13:30 14:30 TQ/1003 
  2 23/04/2012 03/05/2012 V 11:30 12:30 TQ/1003 
  2 07/05/2012 13/05/2012 L 11:30 12:30 TQ/1003 
  2 07/05/2012 13/05/2012 X 13:30 14:30 TQ/1003 
  2 07/05/2012 13/05/2012 V 13:30 14:30 TQ/1003 
  2 14/05/2012 18/05/2012 L 11:30 12:30 TQ/1003 
  2 14/05/2012 18/05/2012 X 13:30 14:30 TQ/1003 
  2 21/05/2012 25/05/2012 L 11:30 12:30 TQ/1003 
  2 21/05/2012 25/05/2012 X 13:30 14:30 TQ/1003 
  2 21/05/2012 25/05/2012 V 12:30 13:30 TQ/1003 
PRÀCTIQUES DE LABORATORI L1 06/02/2012 08/02/2012 L 08:00 11:00 0041PB096 
  L1 06/02/2012 08/02/2012 X 08:00 11:00 0041PB096 
  L1 05/03/2012 06/03/2012 L 08:00 11:00 0041PB005 
  L1 05/03/2012 06/03/2012 M 08:00 11:00 0041PB005 
  L1 26/03/2012 26/03/2012 L 09:00 11:00 0041PB096 
  L1 23/04/2012 24/04/2012 L 09:00 11:00 0041PB096 
  L1 23/04/2012 24/04/2012 M 09:00 11:00 0041PB096 
  L2 06/02/2012 08/02/2012 L 08:00 11:00 0041PB006 
  L2 06/02/2012 08/02/2012 X 08:00 11:00 0041PB006 
  L2 05/03/2012 06/03/2012 L 08:00 11:00 0041PB002 
  L2 05/03/2012 06/03/2012 M 08:00 11:00 0041PB002 
  L2 26/03/2012 26/03/2012 L 09:00 11:00 0041PB006 
  L2 23/04/2012 24/04/2012 L 09:00 11:00 0041PB006 
  L2 23/04/2012 24/04/2012 M 09:00 11:00 0041PB006 
  L3 06/02/2012 08/02/2012 L 08:00 11:00 0041PB006 
  L3 06/02/2012 08/02/2012 X 08:00 11:00 0041PB006 
  L3 01/03/2012 02/03/2012 J 08:00 11:00 0041PB005 
  L3 01/03/2012 02/03/2012 V 08:00 11:00 0041PB005 
  L3 26/03/2012 26/03/2012 L 09:00 11:00 0041PB006 
  L3 23/04/2012 24/04/2012 L 09:00 11:00 0041PB006 
  L3 23/04/2012 24/04/2012 M 09:00 11:00 0041PB006 
  L4 06/02/2012 08/02/2012 L 08:00 11:00 0041PB096 
  L4 06/02/2012 08/02/2012 X 08:00 11:00 0041PB096 
  L4 01/03/2012 02/03/2012 J 08:00 11:00 0041PB002 
  L4 01/03/2012 02/03/2012 V 08:00 11:00 0041PB002 
  L4 26/03/2012 26/03/2012 L 09:00 11:00 0041PB096 
  L4 23/04/2012 24/04/2012 L 09:00 11:00 0041PB096 
  L4 23/04/2012 24/04/2012 M 09:00 11:00 0041PB096 
  L5 01/03/2012 02/03/2012 J 08:00 11:00 0041PB005 
  L5 01/03/2012 02/03/2012 V 08:00 11:00 0041PB005 
  L6 05/03/2012 06/03/2012 L 08:00 11:00 0041PB005 
  L6 05/03/2012 06/03/2012 M 08:00 11:00 0041PB005 
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER 1 08/02/2012 08/02/2012 X 13:30 14:30 TQ/0003 
  1 17/02/2012 17/02/2012 V 11:30 12:30 TQ/0003 
  1 02/03/2012 02/03/2012 V 12:30 13:30 TQ/0003 
  1 02/04/2012 02/04/2012 L 11:30 12:30 TQ/0003 
  1 04/05/2012 04/05/2012 V 11:30 12:30 TQ/0003 
  1 18/05/2012 18/05/2012 V 12:30 13:30 TQ/0003 
  2 08/02/2012 08/02/2012 X 13:30 14:30 TQ/1003 
  2 17/02/2012 17/02/2012 V 11:30 12:30 TQ/1003 
  2 02/03/2012 02/03/2012 V 12:30 13:30 TQ/1003 
  2 02/04/2012 02/04/2012 L 11:30 12:30 TQ/1003 
  2 04/05/2012 04/05/2012 V 11:30 12:30 TQ/1003 
  2 18/05/2012 18/05/2012 V 12:30 13:30 TQ/1003 
TUTORIES GRUPALS 1 03/02/2012 03/02/2012 V 13:30 14:30 TQ/0003 
  1 24/02/2012 24/02/2012 V 10:00 11:00 TQ/1004 
  1 09/03/2012 09/03/2012 V 11:30 12:30 TQ/0003 
  1 16/03/2012 16/03/2012 V 13:30 14:30 TQ/0003 
  1 23/03/2012 23/03/2012 V 13:30 14:30 TQ/0003 
  1 30/03/2012 30/03/2012 V 12:30 13:30 TQ/0003 
  2 03/02/2012 03/02/2012 V 13:30 14:30 TQ/1003 
  2 24/02/2012 24/02/2012 V 10:00 11:00 TQ/1003 
  2 09/03/2012 09/03/2012 V 11:30 12:30 TQ/1003 
  2 16/03/2012 16/03/2012 V 13:30 14:30 TQ/1003 
  2 23/03/2012 23/03/2012 V 13:30 14:30 TQ/1003 
  2 30/03/2012 30/03/2012 V 12:30 13:30 TQ/1003 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: 1 - CAS
 2: 2 - CAS
(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO / TALLER
 1: S1 -
 2: S2 -
(*) TUTORIES GRUPALS
 1: T1 -
 2: T2 -
(*) PRÁCTICAS DE LABORATORIO
 L1: Prácticas de laboratorio 26026 - CAS
 L2: Prácticas de laboratorio 26026 - CAS
 L3: Prácticas de laboratorio 26026 - CAS
 L4: Prácticas de laboratorio 26026 - CAS
 L5: Prácticas de laboratorio 26026 - CAS
 L6: Prácticas de laboratorio 26026 - CAS
 
Competències i objectius

Competències de l'assignatura

GRAU EN QUÍMICA

Competències genèriques de grau
 • CG1: Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3: Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG6: Aprendre de manera autònoma.

Competències genèriques de la UA
 • CGUA2: Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA3: Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

Competències específiques:

  de coneixement
  • CE3: Identificar les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories utilitzades per a descriure'ls.
  • CE4: Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
  • CE5: Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics
  • CE10: Deduir les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i organometàl·lics.
  • CE18: Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
  • CE23: Posseir coneixements bàsics dels materials i dels processos geològics i de cristal·lografia.

  Competències específiques:

   d'habilitat
   • CE24: Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
   • CE25: Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
   • CE26: Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
   • CE27: Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
   • CE28: Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
   • CE30: Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
   • CE32: Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
   • CE33: Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
   • CE35: Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
   • CE36: Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
   • CE37: Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
   • CE38: Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
   • CE39: Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
   • CE40: Relacionar la química amb altres disciplines.


Objetius formatius


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
 • Reconèixer les caracteristiques dels sòlids inorgànics.
 • Justificar l'origen de les propietats físiques i químiques dels sòlids inorgànics, en funció de les teories d'enllaç i les estructures.
 • Descriure l'estructura a nivell atòmic i la macroestructura dels sòlids inorgànics, per relacionar-les posteriorment amb les seves propietats físiques i químiques màssiques o nanométriques.
 • Descriure els mètodes de preparació de materials sòlids inorgànics.
 • Descriure les tècniques que s'utilitzen per a la determinació de les propietats químiques i físiques dels sòlids inorgànics.
 • Obtenir el vocabulari cientificotècnic usat en la Química i Física de l'Estat Sòlid.
 • Elaborar documents escrits, amb llenguatge cientificotècnic, sobre temes seleccionats relatius a la descripció de les propietats de sòlids inorgànics, tècniques d'estudi de les mateixes, els seus mètodes de preparació i les seves aplicacions.
 • Resumir i presentar un treball escrit, utilitzant llenguatge cientificotècnic, als companys.
 • Ser capaços de realitzar una avaluació dels treballs presentats pels companys.

 

 
Continguts

Continguts. Breu descripció

Enllaç en sòlids. Síntesi de sòlids inorgànics. Tècniques de caracterització de sòlids. Òxids de metalls de transició. Propietats elèctriques, magnètiques i òptiques. Defectes cristal·lins i no-estequiometria. Dissolucions sòlides. Altres sòlids inorgànics (hidrurs, carburs, nitrurs, sulfurs…).Continguts teòrics i pràctics (2011-12)

TEORIA
B1. INTRODUCCIÓ
1. Sòlids Inorgànics. Teories d'enllaç.

B2. ESTRUCTURA DELS SÒLIDS INORGÀNICS
2. Estructura dels sòlids.
3. Imperfeccions en les estructures de sòlids.

B3. PROPIETATS FÍSIQUES DELS SÒLIDS INORGÀNICS
4. Propietats elèctriques i tèrmiques.
5. Propietats magnètiques.
6. Propietats aïllants i òptiques.
7. Propietats dels nanomaterials.

B4. SÍNTESI DE MATERIALS SÒLIDS
8. Síntesi de materials sòlids. I.
9. Síntesi de materials sòlids. II.

B5. CARACTERITZACIÓ
10. Tècniques de caracterització de materials.


SEMINARIS TEÒRICS/PRÀCTICS
1. Introducció a l'ús d'eines informàtiques.
2. Preparació d'un treball escrit/exposició multimèdia/wiki sobre un sòlid inorgànic/tema del temari.


PRÀCTIQUES
1. Introducció a la cristal·lografia: Sistemes cristalogràfics. Xarxes cristal·lines. Reconeixement d'adreces i plans cristal·logràfics utilitzant models i gràfics 3D.
2. Estructures dels cristalls. I: Revisió d'estructures bàsiques de sòlids ordenats utilitzant models i gràfics 3D.
3. Estructures dels cristalls. II: visualització, utilitzant models i gràfics 3D, anàlisi de les característiques estructurals d'altres estructures més complexes i discussió de propietats i presència de possibles imperfeccions.
4. Preparació i caracterització de sòlids inorgànics.
5. Estudi de casos pràctics.


TUTORIES GRUPALS
1. Resolució d'exemples de qüestions/problemes de cada bloc de l'assignatura, en petits grups, i posada en comú de les solucions.
2. Realització de resums/tests interactius en acabar cada bloc de temes.

 
Pla d'aprenentatge

Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA
 • Clase expositiva, usando medios audiovisuales, e interactiva, fomentando la participación del alumno.
3045
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER
 • Introducción al uso de herramientas informáticas.
 • Utilización de herramientas informáticas para la realización de trabajo escrito/exposición multimedia/wiki sobre un sólido inorgánico/tema del programa.
621
TUTORIES GRUPALS
 • Trabajo en grupo para la resolución y discusión de problemas y cuestiones. Tests de conceptos.
615
PRÀCTIQUES DE LABORATORI
 • Visualización de estructuras reales y virtuales.
 • Preparación y determinación de propiedades de sólidos inorgánicos.
 • Resolución de casos prácticos de reconocimiento de  sólidos inorgánicos.
189
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
01B1-T1
 • Clase teórica expositiva.
 • Tutoría Grupal.
2
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
 • Resolución de problemas y cuestiones.
4
02B1-T1
 • Clase teórica.
 • Prácticas de laboratorio. 
 • Seminario T/P.
8
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
 • Preparación del esquema de trabajo de las prácticas. Elaboración del diario de laboratorio.
 • Preparación del trabajo escrito/presentación multimedia/wiki.
8
03B1-T1; B2-T2
 • Clase teórica.
 • Seminario T/P.
3
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
 • Preparación del trabajo escrito/presentación multimedia/wiki.
6,5
04B2-T2; B2-T2
 • Clase teórica.
 • Tutoría Grupal.
3
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
 • Resolución de problemas y cuestiones.
5,5
05B2-T2; B2-T3
 • Clase teórica.
 • Seminario T/P.
3
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
 • Preparación del trabajo escrito/presentación multimedia/wiki.
6,5
06B2-T3; B2-T3
 • Clase teórica.
 • Tutoría Grupal.
3
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
 • Resolución de problemas y cuestiones.
5,5
07B3-T4; B3-T4
 • Clase teórica.
 • Tutoría Grupal.
3
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
 • Resolución y discusión de problemas y cuestiones.
5,5
08B3-T4; B3-T4
 • Clase teórica.
 • Tutoría Grupal.
3
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
 • Resolución y discusión de problemas y cuestiones.
5,5
09B3-T5; B3-T5
 • Clase teórica.
 • Prácticas de laboratorio.
4
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
 • Preparación del esquema de trabajo de las prácticas.
4
10B3-T5
 • Tutoría Grupal.
1
 • Resolución de problemas y cuestiones.
2,5
11B3-T5; B3-T5
 • Clase teórica.
 • Seminario T/P
 • Prácticas de laboratorio.
7
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
 • Preparación del trabajo escrito/presentación multimedia/wiki.
 • Preparación del esquema de trabajo de las prácticas. Elaboración del diario de laboratorio.
8,5
12B3-T6; B3-T7; B3-T7
 • Clase teórica.
 • Prácticas de laboratorio.
9
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
 • Preparación del esquema de trabajo de las prácticas. Elaboración del diario de laboratorio.
7,5
13B3-T7; B4-T8
 • Clase teórica.
 • Seminario T/P.
2
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
 • Preparación del trabajo escrito/presentación multimedia/wiki.
5
14B4-T8; B4-T8; B4-T9
 • Clase teórica.
3
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
4,5
15B4-T9; B4-T9
 • Clase teórica.
 • Seminario T/P.
3
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
 • Preparación del trabajo escrito/presentación multimedia/wiki.
6,5
16B5-T10; B5-T10; B5-T10
 • Clase teórica.
3
 • Estudio autónomo, elaboración de resúmenes.
4,5
TOTAL60 90
 
Avaluació

Sistema general d'avaluació


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)

Para aprobar la asignatura se debe obtener una calificación igual o superior a 4.0 en los exámenes parciales/prueba final. Cuando no se cumpla este requisito, la calificación de la asignatura  será igual al valor mínimo entre 4.5 y la nota media obtenida al aplicar los criterios de evaluación indicados.

   Para una posible recuperación se tendrá en cuenta lo siguiente:

(a) Si no se ha obtenido la calificación mínima exigida en los exámenes parciales/prueba final, se podrá realizar de nuevo una prueba, de las mismas características, en el periodo de exámenes de recuperación.

(b) Las calificaciones obtenidas en el resto de actividades de evaluación serán válidas durante el curso de primera matrícula.

(c) Las actividades de evaluación continua no son recuperables. En algún caso excepcional, el profesor puede proponer actividades de evaluación extra que compensen la falta (o muy baja calificación) de alguna de las actividades de evaluación programadas en el curso.

TipusCriteriDescripcióPonderació
AVALUACIÓ CONTÍNUA

Pruebas teórico-prácticas de los contenidos de los bloques temáticos:
(1+2), (3) y (4+5).

EXÁMENES PARCIALES49
AVALUACIÓ CONTÍNUA

(I) Se utiliza modelos en 3D (reales y virtuales) de cristalografía y estructuras cristalinas. Resolución de Tests.
(II) Se realiza la preparación y caracterización de materiales inorgánicos en el laboratorio y se elabora un diario de laboratorio.
(III) Se realiza el estudio de casos prácticos de reconocimiento de materiales sólidos inorgánicos en objetos de uso cotidiano.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO20
AVALUACIÓ CONTÍNUA

Pruebas teórico-prácticas realizadas sobre el contenido de cada tema/Resúmenes de los conceptos interconectados de los temas/Problemas resueltos de forma autónoma, no presencial/Cuestiones finales después de la realización de los seminarios de forma autónoma, no presencial.

TESTS/MAPAS DE CONCEPTOS/ENTREGA DE PROBLEMAS/CUESTIONES DE SEMINARIOS10
AVALUACIÓ CONTÍNUA

Cada grupo de alumnos elaborará un trabajo escrito correspondiente a un contenido seleccionado, relacionado con los sólidos inorgánicos/una exposición multimedia correspondiente a un contenido seleccionado, relacionado con los sólidos inorgánicos/una wiki correspondiente a un contenido seleccionado, relacionado con los sólidos inorgánicos.

TRABAJO ESCRITO/ EXPOSICIÓN MULTIMEDIA/ ELABORACIÓN DE UNA WIKI20
EXAMEN FINAL

Prueba final teórico-práctica, para quién no haya superado los exámenes parciales. Ponderación:50%.

EXAMEN FINAL1
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Estudi: C053
Assignatures segon quadrimestre/semestre i anuals 05/06/2012 09:00 12:00 CI/0002  -
Període extraordinari Estudis de grau i Estudis en extinció (op. a) 16/07/2012 08:30 11:30 CI/0002  -
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
 
Bibliografia i recursos

Enllaços relacionats
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-quimica.html 
http://dqino.ua.es/rtm/EQEM/11_12/LI_QIE_2011-12.pdf 


Bibliografia

Concepts and models of inorganic chemistry
Autors:DOUGLAS, Bodie E.; MCDANIEL, Darl H.; ALEXANDER, John J.
Edició:New York : John Wiley & Sons, 1994.
ISBN:0-471-62978-2
Recomanat per: TORREGROSA MACIA, ROSA
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Inorganic chemistry
Autors:WELLER, Mark T. [et al.]
Edició:Oxford : Oxford University Press, 2014.
ISBN:978-0-19-964182-6
Recomanat per: TORREGROSA MACIA, ROSA
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Química inorgánica
Autors:HOUSECROFT, Catherine E. ; SHARPE, Alan G.
Edició:Madrid : Prentice Hall-Pearson, 2006.
ISBN:978-84-205-4847-0 (rúst.)
Recomanat per: TORREGROSA MACIA, ROSA
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Shriver & Atkins química inorgánica
Autors:ATKINS, Peter W. [et al.]
Edició:México : McGraw-Hill, 2008.
ISBN:978-970-10-6531-0
Recomanat per: ALCAÑIZ MONGE, JUAN ANTONIO (*1)
TORREGROSA MACIA, ROSA
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Solid state chemistry : an introduction
Autors:SMART, Lesley E.; MOORE, Elaine A.
Edició:Boca Raton : CRC Press, 2012.
ISBN:978-1-4398-4790-9
Recomanat per: TORREGROSA MACIA, ROSA (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Synthesis of inorganic materials
Autors:SCHUBERT, Ulrich ; HÜSING, Nicola
Edició:Weinheim [etc.] : Wiley-VCH, [2005].
ISBN: 978-3-527-31037-1 (rúst.)
Recomanat per: TORREGROSA MACIA, ROSA
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Accés a les edicions anteriors

Understanding solids: the science of materials
Autors:TILLEY, R. J. D.
Edició:Chichester : John Wiley & Sons, 2004.
ISBN:978-0-470-85276-7 (rúst.)
Recomanat per: TORREGROSA MACIA, ROSA
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]  [ Enllaç al recurs bibliogràfic
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.


 
Documentació per a imprimir

Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudisDocument amb tota la informació de la Guia Docent