Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: ACTIVITATS TURÍSTIQUES EN EL MEDI RURAL
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
23663 - ACTIVITATS TURÍSTIQUES EN EL MEDI RURAL (2011-12)

Codi23663
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòricsCrèdits pràcticsDept. respon.Respon. acta
GEOGRAFIA HUMANAGEOGRAFIA HUMANA33


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN TURISME


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura

GRAU EN TURISME

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA4: Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE2: Analitzar la dimensió econòmica del turisme.
 • CE3: Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE7: Reconèixer els principals agents turístics.
 • CE18: Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19: Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE23: Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE28: Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.


Objetius formatius
 • Comprendre i valorar la potencialitat dels espais rurals per a l'activitat turística.
 • Conèixer i identificar els recursos i les característiques dels espais rurals per a utilitzar-los turísticament.
 • Identificar els principals factors per a l'evolució i el desenvolupament de l'activitat turística al medi rural.
 • Identificar i conèixer el paper dels diversos agents socioeconòmics en el desenvolupament del turisme rural.
 • Analitzar la repercussió econòmica del desenvolupament turístic dels espais rurals.
 • Analitzar els impactes socioeconòmics, ambientals i territorials de l'activitat turística.
 • Conèixer la importància de la gestió i la planificació sostenible de l'activitat turística en l'espai rural.
 • Conèixer les principals estratègies de planificació territorial als espais rurals que poden tenir repercussió en el desenvolupament del turisme.


Objectius de l'assignatura / competències 2011-12
Sense dades


Continguts. Breu descripció

Conceptes de turisme rural: origen, modalitats, factors condicionants per a les activitats turístiques en espais rurals, fonts i organismes. Polítiques de desenvolupament rural integrat, activitats turístiques i models de desenvolupament a Europa. Tipologies d'allotjaments i oferta complementària en el medi rural: el turisme rural, agroturisme, turisme esportiu i el turisme de natura. Consideracions sobre la demanda, grau de motivació i perfils sociodemogràfics. Els impactes de l'activitat turística en els espais rurals: impactes socioeconòmics, ambientals, culturals, paisatgístics, etc. Planificació i gestió de l'activitat turística en el medi rural valencià.Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3045
PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP1015
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER1015
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR1015
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació

Avaluació contínua (50 % de la qualificació final)

Avaluació final (50 % de la qualificació final)

Instruments d'avaluació:

- Avaluació contínua: assistència i participació activa en les classes, valoració de les activitats desenvolupades en les classes pràctiques i de les activitats formatives no presencials.

- Avaluació final: examen escrit.

Instruments d'avaluació

Activitat

Qualificació

Participació en les activitats formatives presencials

10-20 %

Proves d'execució real

50-60 %

Activitats acadèmicament dirigides

20-30 %Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009