Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: ACTIVITATS TURÍSTIQUES EN EL MEDI RURAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
23663 - ACTIVITATS TURÍSTIQUES EN EL MEDI RURAL (2011-12)

Codi23663
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
GEOGRAFIA HUMANAGEOGRAFIA HUMANA1,21,2


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN TURISME


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN TURISME

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA4: Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE2: Analitzar la dimensió econòmica del turisme.
 • CE3: Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE7: Reconèixer els principals agents turístics.
 • CE18: Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19: Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE23: Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE28: Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Comprendre i valorar la potencialitat dels espais rurals per a l'activitat turística.
 • Conèixer i identificar els recursos i les característiques dels espais rurals per a utilitzar-los turísticament.
 • Identificar els principals factors per a l'evolució i el desenvolupament de l'activitat turística al medi rural.
 • Identificar i conèixer el paper dels diversos agents socioeconòmics en el desenvolupament del turisme rural.
 • Analitzar la repercussió econòmica del desenvolupament turístic dels espais rurals.
 • Analitzar els impactes socioeconòmics, ambientals i territorials de l'activitat turística.
 • Conèixer la importància de la gestió i la planificació sostenible de l'activitat turística en l'espai rural.
 • Conèixer les principals estratègies de planificació territorial als espais rurals que poden tenir repercussió en el desenvolupament del turisme.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3045
PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP1015
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER1015
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR1015
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009