Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: DEONTOLOGIA DE LA PUBLICITAT I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
22526 - DEONTOLOGIA DE LA PUBLICITAT I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES (2011-12)

Codi22526
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIALCOMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT1,60,8


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

Competències generals:

  instrumentals
  • CG1: Capacitat d'anàlisi i síntesi.
  • CG2: Capacitat de posar en pràctica coneixements.
  • CG3: Coneixement bàsic del camp d'estudi.
  • CG4: Coneixement bàsic de la professió.

  Competències generals:

   interpersonals
   • CG10: Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
   • CG11: Destreses en relacions interpersonals.
   • CG12: Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
   • CG13: Compromís ètic.
   • CG14: Habilitats crítiques i autocrítiques.

  Competències transversals bàsiques de la UA
  • CGUA2: Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
  • CGUA3: Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

  Competències específiques:

   competències de coneixement (saber)
   • CES27: Coneixement de l'ètica i deontologia professional de la publicitat, les relacions públiques i qualsevol altre tipus de comunicació.
   • CES28: Coneixement dels processos d'autoregulació de la comunicació comercial i no comercial.
   • CES29: Coneixement de l'ordenament jurídic de la comunicació publicitària.

   Competències específiques:

    competències professionals (saber fer)
    • CE41: Capacitat per a exercir la pràctica professional respectant els drets humans fonamentals i dels valors, individuals i col·lectius, emmarcats en diferents corrents culturals i civilitzadores, que la comunicació persuasiva ha de respectar i potenciar.
    • CE42: Capacitat per a implementar el coneixement teoricopràctic de l'ètica i deontologia de la publicitat i les relacions públiques així com del seu ordenament jurídic.
    • CE43: Capacitat per a identificar, analitzar, utilitzar i resoldre els conflictes morals que es plantegen entre subjectes i objectes del sistema de la comunicació comercial i no comercial, partint de l'individual al global.
    • CE44: Destreses, habilitats i tècniques per a la direcció de persones per al treball en equip i per a l'assumpció de lideratge en l'àmbit de la comunicació comercial i no comercial.
    • CE45: Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.
    • CE48: Capacitat per a interpretar les implicacions i efectes culturals de la comunicació publicitària i les relacions públiques.


Objetius formatius


Objectius de l'assignatura / competències 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA4060
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER1015
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR1015
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009