Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: PROJECTES ARQUITECTÒNICS 4
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

20522 - PROJECTES ARQUITECTÒNICS 4 (2011-12)

Codi20522
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta
EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIAPROJECTES ARQUITECTÒNICS


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ARQUITECTURA


Context de l'assignatura (2011-12)
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Requisits d'avaluació

GRAU EN ARQUITECTURA

Haver superat totes les següents assignatures:
      PROJECTES ARQUITECTÒNICS 3


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura

GRAU EN ARQUITECTURA

Competències transversals pròpies:

  instrumentals metodològiques
  • CG26: Habilitat per a integrar sabers i disciplines diferents. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en els quals s'intervé, i habilitat per a seleccionar i incorporar-hi els arguments més eficaços.

  Competències transversals pròpies:

   interpersonals individuals
   • CG37: Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

   Competències transversals pròpies:

    interpersonals socials
    • CG41: Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest entorn.

    Competències transversals pròpies:

     sistèmiques de capacitat emprenedora
     • CG51: Habilitat per a operar des del risc i en entorns impredictibles. Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor per a identificar situacions de risc i aconseguir espais d'oportunitat.

     Competències transversals pròpies:

      sistèmiques de lideratge
      • CG57: Habilitat per a la planificació i el compliment d'objectius des del compromís ètic. Capacitat per a organitzar les nostres accions en seqüències eficaces i gratificants, tendents a la consecució d'objectius que incorporen una reflexió ètica i sostenible.

     Competències específiques:

      bloc propedèutic
      • CE6: Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seues fases, des del dibuix d'anotacions a la restitució científica.

      Competències específiques:

       bloc projectual
       • CE34: Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
       • CE37: Aptitud per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
       • CE41: Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.


Objetius formatius


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Sense dades


Continguts. Breu descripció

Els programes desenvoluparan uns continguts basats en l'epígraf “El projecte d'arquitectura com una experiència col·lectiva… cap a la innovació social”.

Els temes proposats plantejaran entendre el projecte d'arquitectura com a instrument de mesurament i intervenció en la ciutat:

Exigeix entendre la cultura del projecte com un recorregut en el qual cada projecte es presenta com la concreció contingent d'una investigació personal i té a veure amb els anteriors i amb els successius. Aquesta cultura del projecte es fa com a construcció de coneixement i de futur.

Exigeix establir vincles i relacions entre la ciutat com a exterioritat i el seu món particular. Obsessions públiques vs. obsessions privades.

Exigeix passar de la descripció al diàleg amb les arquitectures o els mons amb els quals estableix relació. Dialogar amb agents multidisciplinaris implica ser capaç de mesurar els conceptes que donen origen a la seua arquitectura i situar-se respecte d'ells. Significa separar-se o no d'un determinat treball per divergències en la seua construcció conceptual, en el camí que es faça, etc.

Al llarg del curs s'introduirà l'alumne en la comprensió i l'exercici de la gestió del coneixement arquitectònic, disseny de contextos teòrics, descobriment (rigor de la fantasia), cultura del projecte.Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA00
PRÀCTIQUES DE CARTOGRAFIA / MAPES600
TOTAL600


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Sense dades


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009