Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: TEORIA DEL DRET
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
19004 - TEORIA DEL DRET (2011-12)

Codi19004
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVATFILOSOFIA DEL DRET1,80,6


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN DRET
DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
ALEMANY GARCIA, MACARIO


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 190041ALEMANY GARCIA, MACARIO
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 2LOPEZ RUIZ, FRANCISCO
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 3AGUILO REGLA, JOSEP
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
 4LOPEZ RUIZ, FRANCISCO
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 5PEREZ LLEDO, JUAN ANTONIO
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 10ROCA PEREZ, VICTORIA
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 51ATIENZA RODRIGUEZ, MANUEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
 52ATIENZA RODRIGUEZ, MANUEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES DE 190041ALEMANY GARCIA, MACARIO
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 2LOPEZ RUIZ, FRANCISCO
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 3AGUILO REGLA, JOSEP
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
 4LOPEZ RUIZ, FRANCISCO
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 5PEREZ LLEDO, JUAN ANTONIO
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 10ROCA PEREZ, VICTORIA
PROFESSOR/A TITULAR D'UNIVERSITAT
 51ATIENZA RODRIGUEZ, MANUEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
 52ATIENZA RODRIGUEZ, MANUEL
CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
GRUPO 1: TEORIA DE 19004 91
GRUPO 2: TEORIA DE 19004 81
GRUP 3: TEORIA DE 19004 49
GRUPO 4: TEORIA DE 19004 63
GRUPO 5: TEORIA DE 19004 82
GRUP (ARA): TEORIA DE 19004 30
Grupo DADE: TEORIA DE 19004 55
Grupo DADE: TEORIA DE 19004 61
TOTAL 512


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 19004) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
2  (TEORIA DE 19004) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
3  (TEORIA DE 19004) 1er. M VAL des de NIF - fins a NIF -
4  (TEORIA DE 19004) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
5  (TEORIA DE 19004) 1er. T CAS des de NIF - fins a NIF -
10  (TEORIA DE 19004) 1er. M ANG des de NIF - fins a NIF -
51  (TEORIA DE 19004) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
52  (TEORIA DE 19004) 1er. M CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 2:GRUPO 2 - CAS
(*) 3:GRUP 3 VALENCIA - VAL
(*) 4:GRUPO 4 - CAS
(*) 5:GRUPO 5 - CAS
(*) 10:GRUPO (ARA) - ANG
(*) 51:GRUPO 51 DADE - CAS
(*) 52:GRUPO 52 DADE - CAS


Altres distribucions (2011-12)
Grup Estudi
1 s'assigna a Erasmus
1 s'assigna a GRAU EN DRET
2 s'assigna a Erasmus
2 s'assigna a ESTUDIANTS VISITANTS (ESTUDIS DE GRAU I PSC)
2 s'assigna a GRAU EN DRET
3 s'assigna a GRAU EN DRET
4 s'assigna a Erasmus
4 s'assigna a GRAU EN DRET
5 s'assigna a Erasmus
5 s'assigna a GRAU EN DRET
10 s'assigna a Erasmus
10 s'assigna a GRAU EN DRET
51 s'impedeix a Erasmus
51 s'impedeix a GRAU EN DRET
52 s'impedeix a Erasmus
52 s'impedeix a GRAU EN DRET


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 19/09/2011 12/01/2012 X 09:00 11:00 DE/1-16G 
  1 19/09/2011 12/01/2012 V 11:00 12:00 DE/1-16G 
  2 19/09/2011 12/01/2012 L 09:00 11:00 DE/0-04M 
  2 19/09/2011 12/01/2012 M 09:00 10:00 DE/0-04M 
  3 19/09/2011 12/01/2012 L 11:00 13:00 DE/0-03P 
  3 19/09/2011 12/01/2012 X 09:00 10:00 DE/0-03P 
  4 19/09/2011 12/01/2012 J 16:00 18:00 DE/1-12M 
  4 19/09/2011 12/01/2012 V 18:00 19:00 DE/1-12M 
  5 19/09/2011 12/01/2012 L 16:00 18:00 DE/1-17M 
  5 19/09/2011 12/01/2012 X 16:00 17:00 DE/1-17M 
  10 19/09/2011 12/01/2012 L 11:00 13:00 0011PB029 
  10 19/09/2011 12/01/2012 V 11:00 12:00 0011PB029 
  51 19/09/2011 12/01/2012 X 11:00 13:00 A1/0-01G 
  51 19/09/2011 12/01/2012 V 11:00 12:00 A1/0-01G 
  52 19/09/2011 12/01/2012 X 09:00 11:00 A1/0-21G 
  52 19/09/2011 12/01/2012 V 09:00 10:00 A1/0-21G 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER 1 19/09/2011 12/01/2012 V 12:00 13:00 DE/1-16G 
  2 19/09/2011 12/01/2012 M 10:00 11:00 DE/0-04M 
  3 19/09/2011 12/01/2012 X 10:00 11:00 DE/0-03P 
  4 19/09/2011 12/01/2012 V 19:00 20:00 DE/1-12M 
  5 19/09/2011 12/01/2012 X 17:00 18:00 DE/1-17M 
  10 19/09/2011 12/01/2012 V 12:00 13:00 0011PB029 
  51 19/09/2011 12/01/2012 V 12:00 13:00 A1/0-01G 
  52 19/09/2011 12/01/2012 V 10:00 11:00 A1/0-21G 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: GRUPO 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE TEÓRICA
 2: GRUPO 2 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 2: GRUPO 2 - CAS
(*) CLASE TEÓRICA
 3: GRUP 3 VALENCIA - VAL
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 3: GRUP 3 VALENCIA - VAL
(*) CLASE TEÓRICA
 4: GRUPO 4 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 4: GRUPO 4 - CAS
(*) CLASE TEÓRICA
 5: GRUPO 5 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 5: GRUPO 5 - CAS
(*) CLASE TEÓRICA
 10: GRUPO (ARA) - ANG
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 10: GRUPO (ARA) - ANG
(*) CLASE TEÓRICA
 51: GRUPO 51 DADE - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 51: GRUPO 51 DADE - CAS
(*) CLASE TEÓRICA
 52: GRUPO 52 DADE - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 52: GRUPO 52 DADE - CAS


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN DRET

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4: Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG6: Adquisició de valors i principis ètics.
 • CG7: Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG8: Capacitat de treballar en equip.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE2: Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3: Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4: Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5: Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant d'un auditori.
 • CE6: Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7: Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9: Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • CE10: Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE11: Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE12: Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE13: Capacitat de creació i estructuració normativa.
 • CE14: Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15: Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE17: Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Situar l'alumnat de primer curs en el context dels problemes que suscita la pregunta "Què és el dret?" i avançar en la clarificació d'aquests problemes, amb la vista posada en la rellevància per a la pràctica del dret. Això implica, en primer lloc, guanyar les eines conceptuals mínimes necessàries per a l'estudi del dret, amb especial èmfasi en l'adquisició de virtuts intel·lectuals (anàlisi, rigor, etc.) i, en segon lloc, introduir l'alumnat en les tres dimensions fonamentals del dret: com a fet, com a norma i com a valor.
 • Dotar a l'alumnat dels elements necessaris per a construir la imatge del dret com una "empresa racional" orientada a finalitats i valors. Això comporta superar les visions purament instrumental i ideològica del dret que el legitimen per l'existència mateix.
 • Introduir la noció de justícia i l'anàlisi d'aquesta en termes de valors jurídics fonamentals: llibertat, igualtat i seguretat.
 • Mostrar a l'alumnat la rellevància de la noció de "drets fonamentals" en la cultura jurídica moderna i en l'aplicació i interpretació del dret de les democràcies constitucionals. Proporcionar les nocions bàsiques sobre el concepte de dret fonamental i la fonamentació d'aquest.
 • Aclarir la noció de pràctica en relació amb el dret. Per a això, cal que l'estudiant assumisca la importància de la perspectiva argumentativa del dret.
 • Avançar en una comprensió més profunda del dret, mostrant les diverses concepcions que se n'han construït (formalisme, normativisme, iusnaturalisme, etc.) i orientant l'alumnat a una concepció del dret rellevant per a la pràctica jurídica.
 • Aprendre una taxonomia bàsica d'enunciats jurídics, com a eina conceptual bàsica per a la pràctica del Dret. Destacant-ne, en particular, la distinció entre normes constitutives i normes regulativas i entre regles i principis.
 • Aprendre les característiques essencials dels anomenats conceptes bàsics del dret i mostrar-ne a l'alumnat la utilitat per a comprendre i estudiar les diverses branques del dret.
 • Introduir l'alumnat en la teoria de les fonts del dret, amb l'estudi dels diversos models de producció normativa, de la derogació i de la regla de reconeixement.
 • Dotar l'alumnat de les eines conceptuals indispensables per a operar amb sentit en l'aplicació i interpretació del dret.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12


Tema 1. Por qué el Derecho


Epígrafes: 1.1. La ubicuidad del Derecho. 1.2. El Derecho y el progreso. 1.3. La hipótesis del no Derecho. 1.4. ¿Sociedades sin Derecho? 1.5. El Derecho y el conflicto.


Materiales:


Texto básico: Atienza, M.: “Por qué el Derecho”, en El sentido del Derecho, pp. 15-31.


Lecturas: Capella, J. R.: “El trabajo como dato prejurídico”, en Doxa 2 (1985), pp. 117-128 (Disponible en http://bib.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/hemeroteca.shtml ).


 


Tema 2. El concepto de Derecho


Epígrafes: 2.1. Las definiciones en el Derecho. 2.2. La definición de Derecho. 2.3. Problemas de vaguedad y ambigüedad.


Materiales:


Texto básico: Atienza, M.: “¿Qué es el Derecho?”, en  El sentido del Derecho, pp. 33-58.


Lecturas: Hart. H. L. A.: El concepto de Derecho, pp. 1-21: “Preguntas persistentes”.


 


Tema 3. Derecho y normas


Epígrafes: 3.1. Normas y otras entidades jurídicas. 3.2. ¿Qué son las normas? 3.3. Normas y normas jurídicas. 3.4. El Derecho como un conjunto de normas. 3.5. Las piezas del Derecho.


Materiales:


Texto básico: Atienza, M.: “Las normas y otras entidades jurídicas” y “Las normas jurídicas como normas coactivas”, en El sentido del Derecho, pp. 59-76.


Lecturas: Von Wright, G.H.: “De las normas en general”, en Norma y acción. Una investigación lógica, pp. 21-34.


 


Tema 4. Derecho y moral


Epígrafes: 4.1. Iusnaturalismo. 4.2. Positivismo jurídico.


Materiales:


Texto básico: Atienza, M.: “Derecho y moral”, en El sentido del Derecho, pp. 87-114.


Lecturas: Fuller, L: El caso de los exploradores de cavernas.


 


Tema 5. Derecho y poder


Epígrafes: 5.1. Derecho y coacción. 5.2. Derecho, consenso e ideología. 5.3. Derecho y poder económico.


Materiales:


Texto básico: Atienza, M.: “Derecho y poder”, en El sentido del Derecho, pp. 115-143.


Lecturas: Ferrajoli, L.: “Criminalidad y globalización”, en Claves de Razón Práctica, nº 152, pp. 20-25.


 


Tema 6. Funciones del Derecho


Epígrafes: 6.1. El Derecho como una forma de control social. 6.2. Funcionalismo y funciones sociales del Derecho. 6.3. Conflictualismo y funciones sociales del Derecho. 6.4. Los efectos sociales de las normas. 6.5. Derecho y cambio social. 6.6. Derecho y globalización.


Materiales:


Texto básico: Atienza, M.: “Las funciones del Derecho” y “Derecho y cambio social”, en El sentido del Derecho, pp. 115-143.


Lecturas: Álvarez-Sala, J.: “Consideraciones actuales sobre la propiedad”, en Doxa 14 (1993), pp. 447-456.


 (Disponible en http://bib.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/hemeroteca.shtml ).


 


Tema 7. La justicia (I)


Epígrafes: 7.1. El concepto de justicia: libertad, igualdad y seguridad.


Materiales:


Texto básico: Atienza, M.: El sentido del Derecho, pp. 173-183.


Lecturas: Sen, A.: "Tres niños y una flauta", en La idea de Justicia,


 


Tema 8. La justicia (II)


Epígrafes: 8.1. Teorías de la justicia. 8.2. El concepto y la fundamentación de los derechos humanos.


Materiales:


Texto básico: Atienza, M.: El sentido del Derecho, pp. 183-223.


Lecturas: STEDH de 3 de noviembre de 2009 (Asunto Lautsi c. Italia). Disponible en http://web.ua.es/es/observatoriodoxa/


 


Tema 9. Tipos de enunciados jurídicos


Epígrafes: 6.1. Reglas y principios. 6.2. Reglas que confieren poderes. 6.3. Normas y valores.


Materiales:


Texto básico: Atienza, M.: El sentido del Derecho, pp. 76-86.


Lecturas: Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.


 


Tema 10. Conceptos jurídicos fundamentales (I)


Epígrafes: 10.1. Deber. 10.2. Ilícito. 10.3. Sanción. 10.4. Responsabilidad. 10.5. Personalidad jurídica. 10.6. Derecho subjetivo.


Materiales:


Lecturas: Atienza, M.: Tras la justicia, ed. Ariel, 2003, pp. 93-94, 96, 12-13, 25-26, 43, 12-13, 10, 42, 46.


 


Tema 11. Conceptos jurídicos fundamentales (II)


Epígrafes:  11.1. Fuentes del Derecho. 11.2. Validez y nulidad. 11.3. Derogación. 11.4. Sistema jurídico, lagunas y antinomias.


Materiales:


Lecturas: Aguiló, J.: “La derogación en pocas palabras”, en Anuario de Filosofía del Derecho, 11 (1994), pp. 407-420. Ródenas, A.: “Los enredos de la validez”, pp. 177-188.


 


Tema 12. Derecho y argumentación


Epígrafes: 12.1. Derecho y argumentación. 12.2. Qué es argumentar. 12.3. La argumentación jurídica. 12.4. Sobre la interpretación.


 


Materiales:


Texto básico: Atienza, M.: “El Derecho como argumentación”, en El sentido del Derecho, pp. 251-271.


 Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA450
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER150
TOTAL600


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Període extraordinari de juliol 52 13/07/2012 11:30 14:30 DE/1-10M 
Període extraordinari de juliol 51 13/07/2012 08:30 11:30 DE/0-09M 
Període extraordinari de juliol 5 11/07/2012 08:30 11:30 DE/1-17M 
DE/0-08G 
DE/1-16G 
DE/0-06M 
Període extraordinari de juliol 4 11/07/2012 08:30 11:30 DE/0-06M 
DE/1-17M 
DE/0-08G 
DE/1-16G 
Període extraordinari de juliol 3 11/07/2012 08:30 11:30 DE/0-08G 
DE/1-17M 
DE/1-16G 
DE/0-06M 
Període extraordinari de juliol 2 11/07/2012 08:30 11:30 DE/0-06M 
DE/0-08G 
DE/1-16G 
DE/1-17M 
Període extraordinari de juliol 10 11/07/2012 08:30 11:30 DE/0-06M 
DE/1-16G 
DE/1-17M 
DE/0-08G 
Període extraordinari de juliol 1 11/07/2012 08:30 11:30 DE/0-06M 
DE/1-17M 
DE/0-08G 
DE/1-16G 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 52 27/01/2012 12:00 15:00 DE/1-11P 
DE/1-12M 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 51 27/01/2012 09:00 12:00 DE/1-19M 
DE/1-20P 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 5 31/01/2012 09:00 12:00 DE/1-14M 
DE/1-19M 
DE/0-08G 
DE/1-12M 
DE/0-04M 
DE/1-17M 
DE/0-06M 
DE/1-10M 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 4 31/01/2012 09:00 12:00 DE/1-17M 
DE/1-19M 
DE/0-08G 
DE/1-12M 
DE/1-14M 
DE/0-06M 
DE/1-10M 
DE/0-04M 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 3 31/01/2012 09:00 12:00 DE/1-10M 
DE/0-06M 
DE/0-08G 
DE/1-19M 
DE/1-12M 
DE/1-17M 
DE/0-04M 
DE/1-14M 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 2 31/01/2012 09:00 12:00 DE/0-08G 
DE/1-14M 
DE/0-06M 
DE/1-17M 
DE/1-12M 
DE/1-19M 
DE/0-04M 
DE/1-10M 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 10 31/01/2012 09:00 12:00 DE/1-17M 
DE/0-06M 
DE/1-10M 
DE/1-14M 
DE/1-12M 
DE/0-04M 
DE/1-19M 
DE/0-08G 
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 1 31/01/2012 09:00 12:00 DE/0-04M 
DE/1-10M 
DE/0-06M 
DE/1-17M 
DE/1-14M 
DE/1-19M 
DE/1-12M 
DE/0-08G 
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:GRUPO 1 - CAS
(*) 2:GRUPO 2 - CAS
(*) 3:GRUP 3 VALENCIA - VAL
(*) 4:GRUPO 4 - CAS
(*) 5:GRUPO 5 - CAS
(*) 10:GRUPO (ARA) - ANG
(*) 51:GRUPO 51 DADE - CAS
(*) 52:GRUPO 52 DADE - CAS


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009