Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: DRET DEL TREBALL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
  • PDF
  • Imprimir
  • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
18535 - DRET DEL TREBALL (2011-12)

Codi18535
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIALDRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL1,41


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN CRIMINOLOGIA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN CRIMINOLOGIA

Competències generals del títol (CG)
  • CG.1: Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
  • CG.3: Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
  • CG.4: Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.

Competències generals de la UA (CGUA)
  • CGUA.3: Capacitat de comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)
  • CE1: Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Coneixement del sistema de relacions laborals espanyol, pel que fa a les relacions individuals i col·lectives, amb especial referència a les qüestions jurodicolaborals que poden tenir una major incidència en l'àmbit professional de la investigació privada.Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3552,5
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER2537,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009