Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: PSICOPATOLOGIA DEL COMPORTAMENT DELICTIU
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
18521 - PSICOPATOLOGIA DEL COMPORTAMENT DELICTIU (2011-12)

Codi18521
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
PSICOLOGIA DE LA SALUTPERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS0,70,5
PSICOLOGIA DE LA SALUTPSICOLOGIA BÀSICA0,70,5


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN CRIMINOLOGIA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN CRIMINOLOGIA

Competències generals del títol (CG)
 • CG.1: Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2: Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3: Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4: Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5: Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

Competències generals de la UA (CGUA)
 • CGUA.2: Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3: Capacitat de comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2: Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE3: Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE5: Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE8: Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9: Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.
 • CE10: Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11: Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Analitzar el concepte de salut mental i les grans síndromes psicopatològics.
 • Descriure la relació entre trastorns de la personalitat i conducta delictiva.
 • Conèixer la relació entre malaltia mental i conducta delictiva.
 • Examinar els determinants psicopatològics dels trastorns de personalitat, trastorns mentals, trastorns per abús de substàncies tòxiques i altres delinqüents.
 • Introduir l'estudi dels aspectes psicopatològics de l'agressió sexual, el mobbing,  el bullying, el cyberbulling, la violència de gènere i la violència terrorista.
 • Conèixer els models, tècniques i tractaments psicològics més eficaços en la intervenció davant del comportament delictiu.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3552,5
SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER1015
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER7,511,25
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR7,511,25
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009