Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
18008 - INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA (2011-12)

Codi18008
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVAESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA


Context de l'assignatura (2011-12)

La asignatura de Introducción a la Estadística introduce al alumno al uso de las herramientas básicas de la estadística descriptiva y del cálculo de probabilidades y su aplicación en el ámbito de la gestión y administración pública.
Se pretende que el alumno desarrolle las capacidades necesarias para: (1) describir y sintetizar los datos recogidos en las diversas escalas de medida, (2) comprender los conceptos elementales y las reglas fundamentales de la probabilidad y (3) aplicar e interpretar los procedimientos antes mencionados.Professor/a responsable
FORNER GUMBAU , OSCAR


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORÍA DE 180081FORNER GUMBAU, OSCAR
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 180081FORNER GUMBAU, OSCAR
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
 2FORNER GUMBAU, OSCAR
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
GRUPO 1: TEORIA DE 18008 68
TOTAL 68


Grups de matrícula (2011-12)
Grup (*)SemestreTornIdiomaDistribució
1  (TEORIA DE 18008) 2do. T CAS des de NIF - fins a NIF -
(*) 1:GRUPO 1 - CAS


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d'iniciData de finalitzacióDiaHora d'iniciHora de finalitzacióAula 
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 25/05/2012 L 20:00 21:00 DE/0-09M 
  1 01/02/2012 25/05/2012 M 20:00 21:00 DE/0-09M 
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES 1 01/02/2012 25/05/2012 L 18:00 20:00 DE/1-13P 
  2 01/02/2012 25/05/2012 M 18:00 20:00 DE/0-09M 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: GRUPO 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS
 1: GRUPO 1 - CAS
 2: GRUPO 2 - CAS


Competències de l'assignatura

GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Competències generals del títol (CG)
 • CG3: Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4: Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació en al gestió pública.
 • CG7: Capacitat de treballar en equip.

Competències específiques (CE)
 • CE8: Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública. pública i fer valdre les pretensions amb suficient argumentació jurídica, potenciant una anàlisi crítica, si escau.
 • CE11: Capacidad para aplicar la estadística y el cálculo de probabilidades en el ámbito de la gestión y administración pública.


Objetius formatius
 • Capacitat per a introduir l'alumne a l'ús de les eines bàsiques de l'estadística descriptiva i del càlcul de probabilitats i la seua aplicació en l'àmbit de la gestió i administració pública.
 • Adquisició per l'alumne, en particular, de les capacitats necessàries per a: (i) descriure i sintetitzar les dades arreplegades en les diverses escales de mesura, tant mitjançant índexs estadístics univariables com mitjançant procediments gràfics; (ii) comprendre els conceptes elementals i les regles fonamentals de la probabilitat i (iii) aplicar i interpretar els procediments abans esmentats amb l'ús de programari estadístic.


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)

Los objetivos de la asignatura que el alumno aprenda a:
- Manejar un vocabulario correcto de términos específicos y un registro escrito adecuado.
- Describir y sintetizar los datos recogidos en las diversas escalas de medida, tanto mediante índices estadísticos univariantes como mediante procedimientos gráficos.
- Comprender los conceptos elementales y las reglas fundamentales de la probabilidad.
- Aplicar e interpretar los procedimientos antes mencionados.
- Tener aptitud para el razonamiento y la interpretación de los resultados estadísticos.
- Identificar y comprender problemas  estadísticos definidos.Continguts. Breu descripció

Estadística descriptiva, probabilitat i variables aleatòries.Continguts teòrics i pràctics (2011-12)

1) La Estadística: Introducción. El proceso y el método estadístico.
2) Descripción, organización y representación de los datos.
3) Medidas y parámetros estadísticos de variables unidimensionales.
4) Probabilidad: Introducción. Cálculo de probabilidades. Propiedades.
5) Variables aleatorias. Distribuciones de probabilidad: discretas y continuas.Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA3030
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES3060
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
SetmanaUnitatDescripció treball presencialHores presencialsDescripció treball no presencialHores no presencials
011

Clases de teoria y de resolución de problemas

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos 

6
022

Clases de teoria y de resolución de problemas

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos 

6
032

Clases de teoria y de resolución de problemas

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos

6
042

Clases de teoria y de resolución de problemas

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos

6
053

Clases de teoria y de resolución de problemas

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos

6
063

Clases de teoria y de resolución de problemas

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos

6
073

Clases de teoria y de resolución de problemas

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos

6
084

Clases de teoria y de resolución de problemas.

Realización del control de los temas 1,2 y 3

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos

6
094

Clases de teoria y de resolución de problemas

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos

6
104

Clases de teoria y de resolución de problemas

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos

6
114

Clases de teoria y de resolución de problemas

 

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos

6
125

Clases de teoria y de resolución de problemas

Realización del control del tema 4

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos

6
135

Clases de teoria y de resolución de problemas

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos

6
145

Clases de teoria y de resolución de problemas

Entrega de los trabajos

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos

6
155

Clases de teoria y de resolución de problemas

4

Estudiar los conceptos explicados en clase y resolver los problemas propuestos

6
TOTAL60 90


Sistema general d'avaluació

Sistema d'avaluació: avaluació contínua i examen final.

L'avaluació dels estudiants es durà a terme de manera que permeta comprovar que l'alumne ha assimilat els continguts i ha adquirit les competències proposades; per a fer-ho s'estableix un sistema d'avaluació integrat per dos elements:

 • L'avaluació contínua, basada en la participació i implicació de l'alumne en el procés d'ensenyament i aprenentatge, es durà a terme a través del seguiment del treball personal de l'alumne per mitjà de controls, treballs, presentacions orals, participació en debats i altres activitats desenvolupades en l'aula i a través de les tutories individuals.
 • L'examen final sobre els continguts teòrics o pràctics de cada assignatura no podrà constituir en cap cas més del 50 % de la qualificació final.

 Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)

Para los alumnos que no hayan superado la asignatura se realizará un examen en convocatorioa extraordinaria para evaluar las competencias requeridas en la asignatura.

En este examen extraordinario se recuperarán los controles y la prueba final (ponderación del 90%).

La nota del trabajo se guardará para este examen (ponderación del 10%).

TipusCriteriDescripcióPonderació
AVALUACIÓ CONTÍNUA

Desarrollar cuestiones y/o ejercicios vistos en los temas desarrollados hasta el momento

Control40
AVALUACIÓ CONTÍNUA

Realización de trabajos individuales y/o en grupo

Trabajos10
EXAMEN FINAL

Realización de ejercicios tipo de la asignatura

Examen50
TOTAL100


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d'iniciHora de finalitzacióAules assignadesObservacions:
Estudi: C101
Assignatures segon quadrimestre/semestre i anuals 30/05/2012 18:00 21:00 DE/0-08G  -
Període extraordinari Estudis de grau i Estudis en extinció (op. a) 04/07/2012 17:30 20:30 DE/1-12M  -
** La franja horària associada a l'examen només fa referència a la reserva de l'aula i no a la durada del propi examen **
(*) 1:GRUPO 1 - CAS


Enllaços relacionats
http://www.bde.es/ 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html  
http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu 
http://www.ine.es 
http://www.ive.es 
http://www.opina.es  
http://www.revistaindice.com/  
http://www.tns-global.es  


Bibliografia

Análisis básico de datos : aplicaciones a las ciencias biomédicas y sociales
Autors:GUARDADO GARCÍA, Juan
Edició:Calamonte (Badajoz) : Filarias, 2004.
ISBN:84-932488-6-X
Recomanat per: FORNER GUMBAU, OSCAR (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Cuestiones y problemas resueltos de estadística
Autors:Joaquín Sánchez Soriano, Isidoro Manteca Ramos
Edició:San Vicente del Raspeig : Gamma, 1995.
ISBN:84-89522-09-X
Recomanat per: FORNER GUMBAU, OSCAR (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Estadística para Administración
Autors:Berenson,M. ; Levine, D, y Krehbiel, T.
Edició:México : Pearson Education, Prentice Hall, 2001.
ISBN:9684444567
Recomanat per: FORNER GUMBAU, OSCAR (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Introducción a la estadística económica y empresarial : teoría y práctica
Autors:MARTIN-PLIEGO LOPEZ, Francisco Javier
Edició:Madrid : Thomson, 2004.
ISBN:84-9732-316-5
Recomanat per: FORNER GUMBAU, OSCAR (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Manual de análisis de datos
Autors:SÁNCHEZ CARRIÓN, Juan Javier
Edició:Madrid : Alianza, 1996.
ISBN:978-84-206-8150-4
Recomanat per: FORNER GUMBAU, OSCAR (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Manual práctico de estadística aplicada a las ciencias sociales
Autors:MULLOR, Rubén; FAJARDO, María Dolores
Edició:Barcelona : Ariel, 2000.
ISBN:84-344-2872-5
Recomanat per: FORNER GUMBAU, OSCAR (*1)
 [ Accés al catàleg de la biblioteca universitària

Probabilitat i estadística : exercicis I
Autors:Vladimir Zaiats, M. Luz Calle, Rosa Presas
Edició:Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2001.
ISBN:84-490-2259-2
Recomanat per: FORNER GUMBAU, OSCAR (*1)
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudisDocument amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009