Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: TREBALL DE FI DE GRAU
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
  • PDF
  • Imprimir
  • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

18042 - TREBALL DE FI DE GRAU (2011-12)

Codi18042
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENALDRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERESDRET FINANCER I TRIBUTARI
ORGANITZACIÓ D'EMPRESESORGANITZACIÓ D'EMPRESES


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA


Context de l'assignatura (2011-12)
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Requisits de matrícula

GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Haver superat 1 de les següents assignatures:
     
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA ALEMANY. NIVELL B1
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA ANGLÉS. NIVELL B1
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA FRANCÉS. NIVELL B1
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA ITALIÀ. NIVELL B1
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA XXXXX. NIVELL B1


Requisits d'avaluació

Per a l'avaluació del treball de finalització de Grau s'ha d'acreditar com a mínim un nivell B1 del marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, encara que es recomana el B2.

Així mateix, per a cursar el treball Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els requisits establits en la “Normativa de permanència i continuació d'estudis per als estudiants matriculats en Títols de Grau de la Universitat d'Alacant” vigent.Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Objetius formatius


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Sense dades


Continguts. Breu descripció

El treball podrà consistir, en els termes que establisca la Junta de Facultat, en un treball de recerca o treballs aplicats associats al títol.Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA00
PRÀCTIQUES-TREBALL FI DE GRAU/MÀSTER1522,5
TOTAL1522,5


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Sense dades


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
La informació relativa a la data de defensa del treball està disponible en el campus virtual de cada estudiant.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009