Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: TREBALL DE FI DE GRAU
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
18042 - TREBALL DE FI DE GRAU (2011-12)

Codi18042
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENALDRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS00
DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERESDRET FINANCER I TRIBUTARI00
ORGANITZACIÓ D'EMPRESESORGANITZACIÓ D'EMPRESES00


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Requisits de matrícula

GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Haver superat 1 de les següents assignatures:
     
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA ALEMANY. NIVELL B1
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA ANGLÉS. NIVELL B1
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA FRANCÉS. NIVELL B1
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA ITALIÀ. NIVELL B1
      CONEIXEMENT ACREDITAT D'IDIOMA XXXXX. NIVELL B1


Requisits d'avaluació

Per a l'avaluació del treball de finalització de Grau s'ha d'acreditar com a mínim un nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, encara que es recomana el B2.

Igulment, per a cursar el treball fi de grau, l'alumnat ha de complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per als estudiants matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant.Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en grus i màsters oficials)

GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Competències generals del títol (CG)
 • CG1: Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG3: Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG6: Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG7: Capacitat de treballar en equip.
 • CG8: Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

Competències específiques (CE)
 • CE1: Capacidad para interpretar y comprender los fundamentos del sistema jurídico y los principios estructurales del Estado en la Constitución española.
 • CE2: Capacidad de conocer, comprender y saber aplicar el régimen jurídico de las Administraciones Públicas tanto desde una perspectiva material como procesal.
 • CE3: Capacidad para identificar, entender e interrelacionar los sistemas políticos y administrativos con el contexto social y económico y en los procesos de cambio administrativo.
 • CE4: Capacidad para comprender la planificación y la gestión administrativa de las políticas públicas y de las diversas técnicas de gestión pública.
 • CE5: Capacidad para conocer e interpretar la normativa reguladora de la materia tributaria en todos sus ámbitos territoriales y aptitud para saber gestionar los recursos estatales, autonómicos y locales.
 • CE6: Capacidad y análisis crítico del Derecho Internacional, sus agentes y su proyección en la gestión pública interna.
 • CE7: Capacidad para entender las especialidades que presentan las relaciones laborales y de seguridad social de los empleados al servicio de las administraciones públicas.
 • CE8: Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública. pública i fer valdre les pretensions amb suficient argumentació jurídica, potenciant una anàlisi crítica, si escau.
 • CE9: Capacidad para conocer los conceptos fundamentales de la Sociología y aplicar las técnicas de investigación social.
 • CE10: Capacidad para aplicar la contabilidad a la Administración Pública y manejar la contabilidad como instrumento de información económica.
 • CE11: Capacidad para aplicar la estadística y el cálculo de probabilidades en el ámbito de la gestión y administración pública.
 • CE12: Capacidad para conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar integrada, sistemática y completa en la administración y gestión pública.
 • CE13: Capacidad para identificar y manejar las fuentes de información y otras bases de datos, incluyendo Internet y otras técnicas y aplicaciones informáticas, con especial atención a las propias de la Administración electrónica.
 • CE14: Capacidad para redactar los documentos básicos de los procedimientos y actuaciones administrativas propias de la gestión pública.


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Capacitat i comprensió de la gestió pública i les derivacions d'aquesta, prioritzant-ne el vessant jurídic o extrajurídic en funció del treball.
 • Desenvolupament de les capacitats i disciplines pròpies del grau.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA00
PRÀCTIQUES-TREBALL FI DE GRAU/MÀSTER1522,5
TOTAL1522,5


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
La informació relativa a la data de defensa del treball està disponible en el campus virtual de cada estudiant.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009