Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / SEGONA LLENGUA
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
31533 - ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / SEGONA LLENGUA (2011-12)

Codi31533
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòricsCrèdits pràcticsDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURALLENGUA ESPANYOLA4,51,5


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES
GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS
GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS
GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Objetius formatius

Conceptuals

 • Conèixer els estudis d'espanyol en l'actualitat.
  Conèixer el sistema fonològic espanyol i les seues varietats.
  Comprendre l'evolució del lèxic i els procediments de formació de paraules.
  Conèixer les categories gramaticals en espanyol.
  Conèixer el concepte de grup nominal i els seus components.
  Conèixer el verb i els seus morfemes en espanyol.
  Conèixer l'adverbi en espanyol i el seu ús.
  Conèixer les preposicions i conjuncions en espanyol i comprendre el seu ús com a elements de relació.
  Conèixer les interjeccions en espanyol i el seu ús
  Comprendre l'ús de la interrogació i la negació en espanyol.
  Comprendre les relacions sintàctiques de coordinació i subordinació.
  Conèixer els diferents conceptes de subordinació.
  Conèixer les propietats textuals, les diferents tipologies i els principis fonamentals de la pragmàtica
 • Conèixer els estudis d'espanyol en l'actualitat.
 • Conèixer el sistema fonològic espanyol i les varietats que té.
 • Comprendre l'evolució del lèxic i els procediments de formació de paraules.
 • Conèixer les categories gramaticals en espanyol.
 • Conèixer el concepte de grup nominal i els seus components.
 • Conèixer el verb i els seus morfemes en espanyol.
 • Conèixer l'adverbi en espanyol i l'ús que se'n fa.
 • Conèixer les preposicions i conjuncions en espanyol i comprendre'n l'ús com a elements de relació.
 • Conèixer les interjeccions en espanyol i l'ús que se'n fa.
 • Comprendre l'ús de la interrogació i la negació en espanyol.
 • Comprendre les relacions sintàctiques de coordinació i subordinació.
 • Conèixer els diferents conceptes de subordinació.
 • Conèixer les propietats textuals, les diverses tipologies i els principis fonamentals de la pragmàtica. 

Procedimentals

 • Analitzar la situació lingüística actual d'Espanya.
 • Reconèixer els diversos sons que constitueixen el sistema fonològic espanyol.
 • Identificar l'origen i el procediment de formació de les paraules.
 • Diferenciar l'origen i el procediment de formació de les paraules.
 • Reconèixer el grup nominal i identificar-ne els components.
 • Analitzar el verb i diferenciar els valors dels seus morfemes.
 • Distingir els diversos adverbis en espanyol i l'ús que se'n fa.
 • Identificar els elements de relació: preposició i conjunció.
 • Analitzar el valor de la interjecció en el discurs.
 • Analitzar el funcionament de la interrogació i la negació en el discurs.
 • Distingir les relacions sintàctiques de coordinació i subordinació.
 • Identificar els tipus d'oracions subordinades.
 • Analitzar els procediments de cohesió, coherència i adequació i els principals fonaments de la pragmàtica.

Actitudinals

 • Mostrar-se favorable a treballar en equip en la resolució dels problemes plantejats, escoltant les aportacions de la resta de companys i contribuint a fomentar l'aprenentatge cooperatiu.
 • Participar activament en la resolució de problemes, en els fòrums temàtics i els debats virtuals dissenyats per a compartir dubtes i intercanviar informació sobre algun dels fenòmens normatius estudiats.


Objectius de l'assignatura / competències 2011-12
Sense dades


Continguts. Breu descripció

Lingüística aplicada a la classe d'ELE (dels mètodes estructurals als comunicatius). Processos i estratègies per al desenvolupament de les quatre destreses. Anàlisi i producció de materials didàctics en espanyol. El component lúdic en la classe d'ELE (La motivació i els recursos didàctics per a l'aula d'espanyol). L'organització de l'aula d'ELE i la funció del professor. La pronunciació. Problemes de gramàtica (primers temes). El lèxic en la classe d'ELE. L'organització de l'aula d'ELE i la funció del professor. Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'ensenyament d'ELE. Espanyol per a immigrants. Espanyol dels negocis. El Marc de referència europeu i el PCII. Eixides laborals (acadèmies, escoles d'espanyol en l'estranger, etc.).Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA4567,5
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER1522,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació

 

Avaluació d'una prova escrita teòric-pràctica amb exercicis relatius a diferents fenòmens normatius tractats en classe, proves d'execució (50%).
Avaluació de la participació per part dels alumnes en les classes pràctiques, fòrums temàtics i debats virtuals proposats, avaluació de les activitats formatives de caràcter pràctic elaborades de forma individual pels alumnes, proves d'execució (50%)

Avaluació d'una prova escrita teoricopràctica amb exercicis relatius a diversos fenòmens normatius tractats a classe, proves d'execució (50 %).

Avaluació de la participació en les classes pràctiques, els fòrums temàtics i els debats virtuals proposats, avaluació de les activitats formatives individuals de caràcter pràctic, proves d'execució (50 %).

 Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009