Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: L'AULA DE LLENGUA ANGLESA I LES TIC
Saltar idiomas
Castellano | Valencià | English
Saltar iconos
  • PDF
  • Imprimir
  • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
31057 - L'AULA DE LLENGUA ANGLESA I LES TIC (2011-12)

Codi31057
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsÀreaDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIA ANGLESAFILOLOGIA ANGLESA


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS


Context de l'assignatura (2011-12)
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Objetius formatius


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Sense dades


Continguts. Breu descripció

Els diferents contextos de l'aprenentatge de l'anglès a l'aula. La interacció a l'aula d'anglès. El desenvolupament de les cinc destreses (conversar, parlar, entendre, llegir, escriure). Exercicis, activitats i tasques. Introducció a l'ús de les TIC en l'ensenyament de l'anglès. Les eines d'autor. Les plataformes virtuals d'ensenyament (Learning Management Systems - LMS). Disseny i creació d'activitats. Les unitats didàctiques.Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA1522,5
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR4567,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Sistema general d'avaluació


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Sense dades


Dates d'exàmens oficials (2011-12)
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Aquest document pot utilitzar-se com documentació de referència d'aquesta assignatura per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudis. Per a la seua plena validesa ha d'estar segellat pel centre en el qual s'ha cursat l'assignatura o pel departament responsable de la seua docència


Document per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits en altres estudisDocument amb tota la informació de la Guia Docent


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009