Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: TEATRE ANGLÉS FINS AL SEGLE XVII
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUIA DOCENT
31054 - TEATRE ANGLÉS FINS AL SEGLE XVII (2011-12)

Codi31054
Crdts. ECTS.6


Departaments i àrees
DepartamentsàreaCrèdits teòrics presencialsCrèdits pràctics presencialsDept. respon.Respon. acta
FILOLOGIA ANGLESAFILOLOGIA ANGLESA1,80,6


Estudis en què s'imparteix
GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS


Context de l'assignatura 2011-12
Sense dades


Professor/a responsable
Sense dades


Professorat (2011-12)
Sense dades


Matriculats (2011-12)
Sense dades


Grups de matrícula (2011-12)
Sense grups


Consulta gràfica d'horari
   Més informacióFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)
 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria de teatre anglés quant al període que va de començaments del segle XIV a la fi del segle XVII, i les relacions mútues entre aquestes parts, a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments aliens provinents de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar d'igual manera amb les idees pròpies: tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i a evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, cosa que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre treballs i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament del teatre anglés, des de començaments del segle XIV fins a finals del segle XVII, situar-hi els autors i les obres específiques i definir-ne les característiques principals.
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. d'Anglaterra durant el període que va de començaments del segle XIV a la fi del segle XVII i relacionar amb aquestes característiques els autors, les obres i les tendències de què s'ocupa l'assignatura.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d'anàlisi literària desenvolupats en la cultura anglesa pel que fa al període estudiat en aquesta assignatura.
 • Ser capaç de posar ejn marxa i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més de fer síntesis a partir de dades referents a autors i obres corresponents al període que va des de començaments del segle XIV fins a finals del segle XVII.
 • Analitzar críticament obres concretes, o fragments d'obres, del teatre anglés corresponents al període que va des de començaments del segle XIV fins a finals del segle XVII, amb un mètode ordenat i coherent, i determinar-ne les característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.


Objectius específics aportats pel professorat per al curs 2011-12
Sense dades


Continguts teòrics i pràctics 2011-12
Sense dades


Tipus d'activitats (2011-12)
Activitat docentMetodologiaHores presencialsHores no presencials
CLASSE TEÒRICA4567,5
PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER1522,5
TOTAL6090


Desenvolupament setmanal orientatiu de les activitats (2011-12)
Sense dades


Instruments i criteris d'avaluació 2011-12
Sense dades


Dates d'exàmens oficials 2011-12
Informació no disponible en aquests moments.


Enllaços relacionats
Sense dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
(*3) Aquests apartats fan referència a la pertinença de l'obra per a l'assignatura, no a la qualitat de l'obra.Document amb tota la informació de la Guia DocentVersió impresa reduïda


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009