UA
   TESI DOCTORAL    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi66666Descripció
Crdts. Europ.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta


Estudis en què s'imparteix
DOCTORAT EN INFERMERIA: PRÀCTICA I EDUCACIÓ
DOCTORAT EN QUÍMICA ORGÀNICA EN LA INDÚSTRIA QUIMICOFARMACÈUTICA
DOCTORAT EN AUTOMÀTICA I ROBÒTICA
DOCTORAT EN FILOLOGÍA INGLESA
DOCTORAT EN MATEMÀTIQUES I APLICACIONS CIENTIFICOTÈCNIQUES
DOCTORAT EN ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGÜES (L2) / LLENGÜES ESTRANGERES (LE)
DOCTORAT EN LITERATURA ESPANYOLA I HISPANOAM., LLENG. ESP., LING. GRAL. I TEOR. DE LA LITERAT
DOCTORAT EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA, DE LA LLENGUA I LA LITERATURA, DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
DOCTORAT EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA: ENSENYAMENT I APRENENTATGE
DOCTORAT EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA, DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I PROFESSIONAL
DOCTORAT EN EMPRESA Y COYUNTURA ECONOMICA
DOCTORAT EN DISCIPLINAS EMPRESARIALES
DOCTORAT EN DOCTORAT EN EL ORD.JUR.ESPAÑOL EN EL MARCO DE NUESTRA CONSTITUCION Y DE LA COMUNIDAD IN
DOCTORAT EN ECONOMIA CUANTITATIVA
DOCTORAT EN CIÈNCIA DE MATERIALS
DOCTORAT EN DERECHO AMBIENTAL
DOCTORAT EN LINGUISTICA APLICADA: TRADUCTOLOGIA Y LEXICOLOGIA
DOCTORAT EN SISTEMAS INFORMATICOS
DOCTORAT EN BIOLOGÍA AMBIENTAL
DOCTORAT EN GESTIÓN DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS
DOCTORAT EN BENESTAR SOCIAL I DESIGUALTATS
DOCTORAT EN DISSENY, ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA
DOCTORAT EN BIOLOGIA EXPERIMENTAL I MOLECULAR
DOCTORAT EN CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
DOCTORAT EN FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES
DOCTORAT EN ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
DOCTORAT EN ESTUDIS INTERDISCIPLINARS DE GÈNERE
DOCTORAT EN ESTUDIOS DE FILOLOGÍA INGLESA
DOCTORAT EN ESTUDIS DE FILOLOGIA ANGLESA
DOCTORAT EN ESTUDIS POLÍTICS I CONSTITUCIONALS
DOCTORAT EN PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I HISTÒRIC. DE LA PREHISTÒRIA ALS NOSTRES DIES
DOCTORAT EN SOCIOLOGIA: SOCIETAT I CULTURA CONTEMPORÀNIES
DOCTORAT EN BIOTECNOLOGIA
DOCTORAT EN CUATRO ASPECTOS CRUCIALES DE LOS NUEVOS SISTEMAS SOCIALES
DOCTORAT EN NUEVAS FRONTERAS EN INVEST.Y ENSEÑANZA
DOCTORAT EN SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEAS
DOCTORAT EN GESTIÓ D'ECOSISTEMES MEDITERRANIS
DOCTORAT EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN CIENTÍFICA
DOCTORAT EN MUSICOLOGIA
DOCTORAT EN MATEMÀTIQUES, INFORMÀTICA Y DINÀMICA ESPACIAL
DOCTORAT EN QUALITAT DE VIDA: DISSENY, INTERVENCIÓ I VALORACIÓ DE PROGRAMES
DOCTORAT EN ENGINYIERIA LINGÜÍSTICA, APRENENTATGE AUTOMÀTIC I RECONEIXEMENT DE FORMES
DOCTORAT EN BIODIVERSITAT: CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE LES ESPÈCIES I ELS SEUS HÀBITATS
DOCTORAT EN ANTROPOLOGIA BIOLÒGICA I DE LA SALUT
DOCTORAT EN INFERMERIA I CULTURA DE LES CURES
DOCTORAT EN ESTUDIOS ARABES E ISLAMICOS
DOCTORAT EN QUÍMICA
DOCTORAT EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES
DOCTORAT EN LA TRADUCCIÓ I LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
DOCTORAT EN ECONOMIA APLICADA
DOCTORAT EN ARQUITECTURA, CIUTAT, OBRA CIVIL I LA SEUA CONSTRUCCIÓ
DOCTORAT EN LLENGÜES, CULTURES I LES SEUES TRADUCCIONS EN L'ÀMBIT MEDITERRANI
DOCTORAT INTERUNIVERSITARI EN AUTOMÀTICA Y ROBÒTICA
DOCTORAT EN ANTIGÜEDAD
DOCTORAT EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
DOCTORAT EN ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY
DOCTORAT EN BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA
DOCTORAT EN ANALISIS ECONOMICO APLICADO
DOCTORAT EN ANGLÈS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS I EMPRESARIALS
DOCTORAT EN HUMANIDADES CONTEMPORÁNEAS
DOCTORAT EN TECNOLOGIES PER A LA SALUT I EL BENESTAR (VISIÓ I OPTOMETRIA)
DOCTORAT EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL
DOCTORAT EN LA TRANSPOSICION INTERNA DEL DERECHO COMUNITARIO
DOCTORAT EN NUEVAS FRONTERAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS DISCIPLINAS JURÍDICAS
DOCTORAT EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS
DOCTORAT EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES
DOCTORAT EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES I DE LA DIVERSITAT BIOLÒGICA
DOCTORAT EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN
DOCTORAT EN FILOSOFIA I LLETRES
DOCTORAT EN ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE
DOCTORAT EN ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
DOCTORAT EN BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA
DOCTORAT EN INFORMÀTICA AVANÇADA
DOCTORAT EN GEOGRAFÍA
DOCTORAT EN TECNOLOGIES DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
DOCTORAT EN ESTUDIS PLURIDISCIPLINARS DE GÈNERE
DOCTORAT EN GESTIÓ DE L'EDIFICACIÓ
DOCTORAT EN ANTIGUEDAD
DOCTORAT EN ANTIGUITAT
DOCTORAT EN HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
DOCTORAT EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA. DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I PROFESSIONAL
DOCTORAT EN LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
DOCTORAT EN SÍNTESI ORGÀNICA
DOCTORAT EN ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA
DOCTORAT EN TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y CAMBIO CONSTITUCIONAL
DOCTORAT EN ANALISIS ECONOMICO - ECONOMIA APLICADA
DOCTORAT EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS
DOCTORAT EN INGENIERIA QUÍMICA
DOCTORAT EN METODOLOGIA, FONTS I INSTITUCIONS JURÍDIQUES
DOCTORAT EN ESTUDIS ANGLESOS
DOCTORAT EN GEOLOGIA AMBIENTAL Y EDAFOLOGIA DE LES REGIONS MEDITERRÀNIES
DOCTORAT EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ DE LLENGUATGES GENERALS, LITERARIS I ESPECÍFICS
DOCTORAT EN SOCIETAT I ESTAT EN LA MONARQUIA HISPÀNICA (S. XVI-XVIII)
DOCTORAT EN TRACTAT D'AMSTERDAM, CONSTITUCIÓ I DRETS FONAMENTALS
DOCTORAT EN TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ PROFESSIONAL I AUDIOVISUAL
DOCTORAT EN METODOLOGIES HUMANÍSTIQUES EN L'ERA DIGITAL
DOCTORAT EN LAS TEORIAS SOBRE LAS CRISIS EN LAS CIENCIAS SOCIALES
DOCTORAT EN ANÀLISI I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
DOCTORAT INTERUNIVERS. EN EST. FILOLÒGICS INTERDISCIPLINARIS (FIL. CATALANA I AFINS)
DOCTORAT EN FILOLOGIA ESPAÑOLA
DOCTORAT EN INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
DOCTORAT EN FILOLOGÍA ESPAÑOLA
DOCTORAT EN FORMACIÓ EN INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA: DID.DE LA MAT., LLENG. I LIT, I C.SOC.
DOCTORAT EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
DOCTORAT EN GESTIÓ INTEGRAL DE L'AIGUA
DOCTORAT EN INVESTIGACIÓ EN ESTUDIS LINGÜÍSTICS (DIEL): ESPANYOL, ANGLÉS, CATALÀ I FRANCÉS
DOCTORAT EN ENGINYERIA DELS MATERIALS, DE L'AIGUA I DEL TERRENY
DOCTORAT EN CONSTITUCIÓ I DRETS FONAMENTALS EN EUROPA
DOCTORAT EN TECNOLOGIES PER A LA SALUT I EL BENESTAR
DOCTORAT EN METODOLOGÍA FUENTES E INSTITUCIONES JURÍDICAS
DOCTORAT EN DRET AMBIENTAL
DOCTORAT EN HISTORIA MODERNA
DOCTORAT EN INGENIERÍA QUÍMICA
DOCTORAT EN HISTÒRIA MODERNA
DOCTORAT EN MATEMÁTICAS INFORMÁTICA Y DINÁMICA ESPACIAL
DOCTORAT EN SALUT PÚBLICA
DOCTORAT EN ESTUDIS PLURIDISCIPLINARS DE LLENGÜES I CULTURES DE LA MEDITERRÀNIA
DOCTORAT EN MATEMÀTIQUES I APLICACIONS CIENTIFICOTÈCNIQUES: CÀLCUL NUMÈRIC...
DOCTORAT EN LITERATURA ESPANYOLA, HISPANOAMERICANA I TEORIA DE LA LITERATURA
DOCTORAT EN CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES
DOCTORAT EN INFORMÀTICA
DOCTORAT EN TRANSFERÈNCIES INTERCULTURALS I HISTÒRIQUES A L'EUROPA MEDIEVAL MEDITERRÀNIA
DOCTORAT EN GEOCIÈNCIES: RISCOS I RECURSOS GEOLÒGICS
DOCTORAT EN ECONOMIA QUANTITATIVA
DOCTORAT EN DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL
DOCTORAT EN LLENGUA I LITERATURA CATALANA
DOCTORAT EN LA PROTECCIÓ CONSTITUCIONAL DELS DRETS FONAMENTALS
DOCTORAT EN FILOLOGÍA FRANCESA
DOCTORAT EN GEOGRAFIA
DOCTORAT EN EDIFICACIÓ. TECNOLOGIA, INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT
DOCTORAT EN SOCIEDAD Y ESTADO EN LA ESPAÑA MODERNA
DOCTORAT EN INVESTIG. EN ARQUITECTURA I URBANISME SOSTENIBLES
DOCTORAT EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
DOCTORAT EN DRET PÚBLIC I MÈTODE JURÍDIC
DOCTORAT EN BIOTECNOLOGIA AGRÀRIA AMBIENTAL
DOCTORAT EN PROBLEMAS ACTUALES E HISTÓRICOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
DOCTORAT EN SOCIETAT I CULTURA CONTEMPORÁNIES
DOCTORAT EN RECONOCIMIENTO INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA
DOCTORAT EN ESTUDIS DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
DOCTORAT EN INFORMÁTICA APLICADA
DOCTORAT EN HISTORIA DE LA CIENCIA Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA
DOCTORAT EN BIOTECNOLOGIA MOLECULAR I AGRÀRIA
DOCTORAT EN ANÀLISI I GESTIÓ D'ECOSISTEMES MEDITERRANIS
DOCTORAT EN TURISME
DOCTORAT EN DRET
DOCTORAT EN DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT
DOCTORAT EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES FÍSIQUES
DOCTORAT EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
DOCTORAT EN SOCIETAT I ESTAT A ESPANYA (SEGLES XIV - XX)
DOCTORAT EN FILOLOGIA ESPANYOLA
DOCTORAT EN DRET FINANCER I TRIBUTARI
DOCTORAT EN ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGÜES/LLENGÜES ESTRANGERES
DOCTORAT EN FILOLOGIA CATALANA
DOCTORAT EN ELECTROQUÍMICA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA
DOCTORAT EN EUROPA FIN DE SIGLO
DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA TERRA I ENGINYERIA GEOLÒGICA
DOCTORAT EN SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
DOCTORAT EN HUMANIDADES CONTEMPORANEAS
DOCTORAT EN ECOLOGIA TROPICAL
DOCTORAT EN DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
DOCTORAT EN SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA
DOCTORAT EN PROBLEMES ACTUALS I HISTÒRICS DE L'ECONOMIA
DOCTORAT EN INGENIERIA QUIMICA
DOCTORAT EN CIENCIA DE MATERIALES
DOCTORAT EN CIÈNCIES DE MATERIALS
DOCTORAT EN DESARROLLO SOSTENIBLE CONSERVATIVO BOSQUES TROPICALES. MANEJOS FORESTALESY
DOCTORAT EN EMPRESA I SISTEMA PENAL
DOCTORAT EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA
DOCTORAT EN BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ
DOCTORAT EN MÈTODES MATEMÀTICS I MODELITZACIÓ EN CIÈNCIES I ENGINYERIA
DOCTORAT EN PROBLEMES ACTUALS DEL TERRITORI VALENCIÀ I TÈCNIQUES D'ANÀLISI
DOCTORAT EN ASSESORAMENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERÀRIA: APLICACIÓ AL CONTEXT VALENCIÀ
DOCTORAT EN ESTUDIS LITERARIS
DOCTORAT EN AMÈRICA LLATINA EN EL SISTEMA MUNDIAL
DOCTORAT EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME
DOCTORAT EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN ÀMBITS EDUCATIUS
DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA SALUT
DOCTORAT EN COMPTABILITAT I FINANCES
DOCTORAT EN APLICACIONS DE LA INFORMÀTICA
DOCTORAT EN SOCIETAT I ESTAT EN L'ESPANYA MODERNA
DOCTORAT EN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE BOSCOS TROPICALS. USOS FORESTAL I TURÍSTIC
DOCTORAT EN TÈCNIQUES EXPERIMENTALS EN QUÍMICA
DOCTORAT EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DOCTORAT EN ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO
DOCTORAT EN EMPRESA Y COYUNTURA ECONÓMICA
DOCTORAT EN ENGINYERIA QUÍMICA
DOCTORAT EN EL ORDENAM.JURID.ESPA\OL EN EL MARCO DE NTRA.CONSTITUCION Y DE LA COM.INTER
DOCTORAT EN CIÈNCIES DEL MAR
DOCTORAT EN BIODIVERSITAT: CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE LES ESPÈCIES I ELS SEUS HÀBITAT
DOCTORAT EN METODOLOGÍA, FUENTES E INSTITUCIONES JURÍDICAS
DOCTORAT EN FÍSICA
DOCTORAT EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA EXPERIMENTAL
DOCTORAT EN FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
DOCTORAT EN BIOTECNOLOGIA EN CIÈNCIES DE LA SALUT (BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA)
DOCTORAT EN LINGÜÍSTICA
DOCTORAT EN ECONOMIA
DOCTORAT EN AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
DOCTORAT EN EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT
DOCTORAT EN FILOSOFIA


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2016-17)
Grup (*)Nombre
1 252
TOTAL 252
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Consulta Gràfica d'Horari
Feu clic ací


Horari (2016-17)
Sense horari


Grups de matricula (2016-17)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 Anual D CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2016-17)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2016-17)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Sense Dades


Metodologia docent (2016-17)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2016-17)
Sense Dades
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2016-17)
Informació no disponible en aquests moments.
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2016-17)
No especificat